Chyť extra 100% ZĽAVU registráciou do vMm BETA projektu ešte dnes. Pripojte sa teraz, je to ZADARMO !!!
vMm
b0c0e54a-elements.png
20221110PHT53301-cl

Nové pravidlá podávania správ o udržateľnosti by mali viesť spoločnosti k zodpovednosti, hovorí Parlament

Parlament 10. novembra 2022 prijal pozíciu k navrhovaným novým pravidlám o podnikovej zodpovednosti.  Poslanci sú za zákon, ktorý zaväzuje väčšiu spoločnosť v EÚ sa zaoberá aspektmi výroby a poskytovania svojich produktov a služieb, ktoré ovplyvňujú ľudské práva, životné prostredie a sociálne normy.

 Zavedením podrobnejších požiadaviek na podávanie správ o vplyve spoločností na tieto otázky na základe spoločných kritérií v súlade s klimatickými cieľmi EÚ Parlament dúfa, že skončí greenwashing, keď spoločnosť svedčí, že sú ekologickejšie, než v skutočnosti sú.  Požiadavky by tiež mali malé sociálne trhové hospodárstvo EÚ a dúfajme, že základy pre štandardy podávania správ o udržateľnosti na globálnej úrovni.

 Záväzné pravidlá za hranicami

 Pravidlá by sa vzťahovali na všetky veľké podniky v EÚ bez ohľadu na to, či sú kótované na akciových trhoch alebo nie.  Zahrnuté by boli aj kótované malé a stredné, ale dostali viac času na prispôsobenie sa novým pravidlám.

 Parlament tvrdí, že záväzné pravidlá by mali prekračovať hranice EÚ, čo znamená, že musia dodržiavať aj spoločnosť mimo EÚ s podstatnou činnosťou v EÚ – spoločnosť s obratom nad 150 miliónov eur.

 „Európa ukazuje svet, že je skutočne možné zabezpečiť, aby financie v úzkom zmysle slova neovládali celú globálnu ekonomiku,“ povedal Pascal Durand (Renew Europe, Francúzsko), vedúci europoslanec pre túto tému.

 Európska komisia zverejnila vo februári 2020 štúdium, v ktorej sa zistilo, že iba jedna z troch spoločností v EÚ prijíma určitú formu opatrení povinnej starostlivosti, zatiaľ čo 70 % európskych podnikov podporuje povinnú starostlivosť v celej EÚ.

 V marci 2021 Parlament vyzval, aby predložil zákon na lepšiu ochranu ľudských práv a obetí v krajinách mimo EÚ a zakázal dovoz spojený so závažným porušovaním ľudských práv, ako je nútená alebo detská práca.

Zdroj : www.europarl.europa.eu

Kukni aj sem

x