Veľkonočné inšpirácie


Od stredy 25. marca 2015 nahradí poľovnícku výstavu výstava s tematikou sviatkov jari nazvaná Veľkonočné inšpirácie.
Tú pripravuje mesto Myjava v spolupráci s materskými a základnými školami, Základnou umeleckou školou, Špeciálnou základnou školou, Centrom voľného času a Združením evanjelickej mládeže.

Na výstave si budete môcť pozrieť aj ukážky aranžovania Viery Gálovej a prezentáciu celoslovenskej výtvarnej súťaže Veľkonočné a jarné zvyky na pohľadniciach. Vernisáž výstavy sa uskutoční v stredu 25. marca 2015 o 16.30 h v spoločenskej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka a výstava bude verejnosti prístupná v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 h.