752

obecpodhorie

lava
osobinfo
TELEFÓNE ČÍSLO: 
045/6992125
IČO: 
00320935
DIČ: 
2021107385
PSČ: 
969 82
ULICA / ČÍSLO: 
Obecný úrad č.84

História

Členom už
3 roky 5 mesiacov
MESTO / OBEC: 
Banská Štiavnica
DEDINA: 
Podhorie
OBCHODNÉ MENO: 
obec Podhorie
PROFIL PODNIKATEĽA: 
Obec PODHORIE sa rozprestiera na úpätí Štiavnického pohoria. Patrí do CHKO Štiavnických vrchov. Chotár je hornatina z andezitov a ich pyroklastík. Lesy majú prevažne zastúpenie listnatých druhov. Vlastníctvo lesov je zmiešané – existuje vysoký podiel štátnych a mestkých lesov, na území existuje urbariát.

Od severu obec chráni Hudcov vrch ( 702 m), od severovýchodu vrchy Berantovo ( 766 m ), Hrb ( 679 m), hrad Žakýl ( 810 m ).
Od juhozápadu sú to vrchy Soliská ( 612 m) a Marienka – Široký vrch ( 777 m).
Cez obec preteká potok Teplá, ktorý pramení pod Kautrínom.

Obec na juhovýchode susedí s mestom Banská Štiavnica a obcou Banská Belá, na severozápade s obcou Sklené Teplice, Repištie a Močiar.
Občania obce žijú v prostredí uprostred zelených lúk a hôr. Pozostáva z dvoch katastrálnych území k.ú. TEPLÁ a k.ú. ŽAKÝL.
 

Severovýchodne od obce sa nachádzajú zvyšky hradu Žakýl a Žakýlske pleso – miestne nazývané „ Morské oko “, je to jediný prírodný výtvor v okolí Banskej Štiavnice.

Celá obec sa nachádza v peknej lokalite, ktorá má veľmi výhodné prírodné podmienky hlavne v oblasti vidieckej turistiky - rozvoj cestovného ruchu, poskytovanie služieb, vytvorenie tradičných remesiel.

V obci sa nachádza prírodný amfiteáter, slúži ako možnosť zachovania kultúrnych tradícií, zvyklostí – organizovanie folklórnych festivalov , výstav.

Celá oblasť tvorí jeden z najdôležitejších potenciálov socialno-ekonomického a kultúrneho rozvoja.