Košický Kraj

Spišská Nová Ves 22. júna (TASR) – Stavebné práce na dobudovaní a intenzifikácii čističky odpadových vôd (ČOV) v Spišskej Novej Vsi by mali byť hotové do konca tohto roku. Na tlačovej konferencii to dnes potvrdil primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný spolu s generálnym riaditeľom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti (PVS), a.s., Vladimírom Pastorekom. Projekt by sa pritom malo podariť dokončiť o šesť mesiacov skôr, ako bolo zmluvne dohodnuté. "Na projekt sa nám podarilo v roku 2013 získať finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie vo výške 18,6 milióna eur, pričom spolufinancovanie PVS je zatiaľ na úrovni milión eur," priblížil Pastorek. S prácami sa začalo v máji minulého roku za plnej prevádzky fungovania starej čistiarne odpadových vôd. Realizácia stavebných a výkopových prác bola ovplyvnená sťaženými podmienkami, nakoľko bolo potrebné jednak staré stavebné objekty búrať a na ich pôvodnom mieste budovať nové. "V súčasnosti máme skoro na 95 percent ukončené najdôležitejšie stavebné objekty s namontovanou technológiou, ktorá bude zabezpečovať čistenie odpadových vôd," dodal riaditeľ. V auguste je naplánované vykonanie komplexných skúšok na novej technologickej linke čistenia odpadových vôd a čiastočné uvedenie vybraných stavebných objektov do predčasnej prevádzky. Do skončenia termínu výstavby je potrebné ešte dobudovať vnútro budov, areálové komunikácie, vybudovať verejné osvetlenie, dokončiť rekonštrukciu prevádzkovej budovy, skladov a dielní, garáží, oplotenia, parkoviska a tiež kamerového systému. Po skončení výstavby je plánovaná ročná skúšobná prevádzka. "Hlavným rozdielom je princíp čistenia, kde v starej čistiarni prebiehalo všetko v ručných režimoch a objemy boli nedostatočné, naopak teraz sú namontované nové technologické zariadenia, ktoré tento proces zjednodušujú a zefektívňujú. Zároveň všetky žľaby, ktoré sú vybudované, budú prikryté plnými roštami, čím sa zabráni úniku zápachových plynov do ovzdušia," priblížil základné rozdiely medzi starou a novou čističkou zástupca projektového manažéra stavby Štefan Bukovič. Pôvodná kapacita čističky bola 52.000 obyvateľov, teraz je to o 4000 menej, keďže sa znížil podiel najmä potravinárskeho priemyslu v meste. "Cieľom projektu je zabezpečiť redukciu vplyvu znečistenia odpadových vôd na kvalitu povrchových vôd toku Hornád a tiež zvýšenie kvality životného prostredia v aglomerácii Spišská Nová Ves dobudovaním a intenzifikáciou jej jestvujúcej ČOV," doplnil Pastorek. Pozitívny vplyv sa podľa neho taktiež prejaví vo vylepšení kvalitatívnych parametrov podzemných i povrchových vodných zdrojov v danom projektovom území. Za posledných desať rokov PSV preinvestovala podľa Pastoreka do starej ČOV, ktorá fungovala od roku 1974, 500.000 až 600.000 eur. V súčasnosti tu pracuje 12 ľudí na tri zmeny, PSV neplánuje tento stav meniť, skôr preškoliť pracovníkov na nové technologické postupy.
Košice 22. júna (TASR) - Štátna filharmónia Košice (ŠFK) bude hrať na miestach, kde to ešte nikto neskúsil. Vďaka projektu Orchestral Export 2015 si takmer sedemdesiatčlenný orchester zahrá v utorok (23.6.) na streche dvanásťpodlažnej budovy hotela Yasmin v Košiciach a o pár dní neskôr sa presunie na košické letisko, kde hudobníci zahrajú za plnej letovej prevádzky priamo na letovej a pristávacej dráhe. Zaujímavý nápad mal Košičan Juraj Sasák, ktorý vystúpenie natočí a neskôr dá aj na väčšie videoportály. "Míľnikom je hlavne to, že hudba, ktorá bude znieť, budú upravené východoslovenské piesne, napr. Ej ľeto horúce, Išli furmani, ako aj viaceré piesne, ktoré upravoval Adrian Harvan. Tento Košičan je vynikajúcim aranžérom, skladateľom, dirigentom a jazzmanom," povedal pre TASR riaditeľ Štátnej filharmónie Košice Július Klein. Dodal, že projekt okrem popularizácie filharmónie a orchestrálnej muziky zviditeľní Košice prostredníctvom hudobného umenia. "Keď ma pán Sasák oslovil už s konkrétnou myšlienkou, neváhal som ani chvíľku, hovoril som, že je to vynikajúci projekt," dodal Klein. Aby si koncert mohli vychutnať naživo aj Košičania, ďalším miestom, kde sa orchester uskutoční, bude priamo "srdce" mesta, pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici. Nakrúcať sa tam bude v stredu 24. júna v dopoludňajších hodinách.
Orig. názov: Lokalfilmis Žáner: animovaný, komédia Verzia filmu: aktuálnu verziu filmu nájdete v programe kina Krajina: SR   Réžia: Jakub Kroner Scenár: Jakub Kroner Hrajú: Pišta, Rytmaus, Menežeris, Moloch, Oblina a i. OBSAH: Staré cigánske proroctvo predpovedá príchod mesiáša z rómskej osady, ktorý zmení svet. Narodí sa Rytmaus a postupne sa z neho stane najznámejší rapper v Európe. Rytmaus sa rozhodne kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky. Proti nemu sa vo voľbách postaví Pišta Lakatoš. Zo Slovenska sa vďaka predaju čistej pitnej vody stáva svetová veľmoc, ktorá spolurozhoduje o budúcnosti ľudstva s najväčšími mocnosťami ako je USA, Rusko či EU. Do hry o planétu sa zamieša aj diabol Moloch... PREMIETANIE Štvrtok 18.06. Piatok 19.06. Sobota 20.06. Nedeľa 21.06. Pondelok 22.06. Utorok 23.06. Streda 24.06. 15:20 17:10 19:00 20:50 15:20 17:10 19:00 20:50 13:50 15:20 17:10 19:00 20:50 13:50 17:10 19:00 20:50 15:20 17:10 19:00 20:50 15:20 17:10 19:00 20:50 15:20 17:10 19:00 20:50
Spoločnosť Terno Group sedem z 20 predajní Hypernova na Slovensku. Stane sa tak ku 30. júnu. O Hypernovu prídu v Spišskej Novej Vsi, v Michalovciach, Bardejove, Leviciach, v Rimavskej Sobote, v Nových Zámkoch a vo Zvolene. Dotkne sa to vyše 200 ľudí. Chcú im ponúknuť prácu v ostávajúcich obchodoch. "Vedenie tvrdí, že zatvorením 7 obchodv chce posilniť zvyšné obchody," povedal nám náš zdroj.  Dobrá správa je aspoň pre zamestnancov čerpacích staníc v mestách, ktoré sú pri obchodných domoch Hypernovy, kde Hypernova končí. Tie podľa našich informácií ostanú v prevádzke. Čo sa týka ohrozených zamestnacov CEO firmy dodáva: „Cítime zodpovednosť k svojim zamestnancom v týchto prevádzkach, preto sa budeme snažiť pomôcť im s ich ďalším uplatnením. S majiteľmi obchodných priestorov v súčasnosti diskutujeme o ďalšom využívaní obchodných priestorov a o možnostiach zamestnania pracovníkov.“ Zdroj: Aktuality.sk
Rožňava 9. apríla (TASR) - Dom tradičnej kultúry Gemera v Rožňave, doterajšie sídlo Gemerského osvetového strediska (GOS), otvoril dnes po rozsiahlej rekonštrukcii svoju bránu. Celkové výdavky na projekt dosiahli viac ako 1.123.000 eur. Podstatnú časť z toho tvoril nenávratný finančný príspevok, ktorý Košický samosprávny kraj (KSK) získal z eurofondov.       Rekonštrukcia vrátila budovu na Betliarskej ulici do podoby, ktorá vychádza z pôvodného architektonického konceptu, ale zároveň zodpovedá súčasným potrebám. Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, pri prácach sa museli rešpektovať prísne pravidlá. V budove vznikli priestory s novým využitím - multifunkčná sála, remeselné dielne, miestnosti pre klubovú a vzdelávaciu činnosť. Celkom nové podkrovie bude využívať Gemerské osvetové stredisko na administratívnu prácu. Dvor bude príležitostne slúžiť ako priestor na kultúrne podujatia menšieho rozsahu, projekciu klubových filmov či organizovanie tematických folklórnych večerov.       "Budova bola postavená v roku 1907 a vždy slúžila na aktívne trávenie voľného času," hovorí riaditeľka Gemerského osvetového strediska Helena Novotná. "V dávnej minulosti tu bola kolkáreň a určité obdobie tu fungovalo aj rožňavské kino. Vždy slúžila regionálnej kultúre a osvetovej činnosti. V tomto zámere budeme pokračovať." Z Audiovizuálneho fondu sa podľa riaditeľky podarilo získať dotáciu na zriadenie digitálneho kina, ktorého činnosť by mala začať už čoskoro. "Dôraz budeme klásť na prezentáciu a rozvoj tradičnej ľudovej kultúry. Naše služby rozšírime o nové aktivity –  remeselné tvorivé dielne (tkáčska, hrnčiarska a gastronomická), kino - kaviareň či stálu expozíciu výstavy tradičných ľudových remesiel Gemera. Pribudne možnosť organizovať podujatia v exteriéri – v átriu a zadnom dvore objektu," priblížila ďalej Novotná.       Rekonštrukcia sa týkala inžinierskych sietí, vrátane vzduchotechniky, objekt bol očistený od doterajších nevhodných stavebných zásahov. Zateplili sa obvodové konštrukcie, okrem uličnej fasády, ktorá má bohatú štukovú výzdobu a bosáž. Prízemie je rozdelené dvoma vstupmi na prezentačno-spoločenskú časť a časť tvorivých dielní. V podkroví, po výmene strešnej krytiny a inštalovaní nových okien, je umiestnená administratíva a miestnosť pre lektorov. V suteréne sa rekonštruovala plynová kotolňa a vznikla nová strojovňa vzduchotechniky. Komplexná regulácia systému vykurovania umožní efektívne vykurovanie s vysokou úsporou zemného plynu. Exteriérové úpravy sa dotkli zadného dvora aj átria.       "Zariadenie interiéru nebolo súčasťou projektu, venujeme sa preto teraz tvorbe interiérového dizajnu, dokončeniu terénnych úprav a vybaveniu. Rozhodli sme sa sprístupniť verejnosti budovu postupne na etapy. Akú prvú multifunkčnú spoločenskú sálu, ktorá bude slúžiť na výstavy, premietania filmov, rôzne kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity," uviedla Novotná. Súbežne sa pripravuje otvorenie tkáčskej dielne, kde sa záujemcovia zoznámia nielen s technikou tkania na pôvodných krosnách, ale s celým procesom výroby tkaniny. Dielnička bude slúžiť aj na stretávanie členiek klubu paličkovanej čipky, na kurzy a tvorivé dielne aj iných techník textilnej výroby. Audiovizuálna dielňa ponúkne dokumentárne a vzdelávacie krátke filmy o tradičných remeselníckych technikách.       "Veľmi sa tešíme z prerodu átria, ktoré dostalo úplne novú podobu. Je tu malé javisko a sedenie pre 60 ľudí, vznikol priestor na komornejšie kultúrne podujatia. Okrem premietania klubových filmov plánujeme organizovať folklórne večery a obnoviť ’čaje o piatej’, ktoré sa tu v 60. rokoch konali pravidelne. Veríme, že podujatia si nájdu priaznivcov možno aj medzi seniormi, ktorí tu kedysi prežili svoje prvé tancovačky," dodáva riaditeľka. Gemerské osvetové stredisko chystá balíky kultúrnych a vzdelávacích služieb pre rôzne skupiny – deti, rodiny, turistov.       V druhej etape by sa ešte v priebehu roka mala otvoriť hrnčiarska dielňa, osvetové stredisko zháňa finančné prostriedky na vypaľovaciu pec a hrnčiarske kruhy. Novinku - gastronomickú dielňu otvoria až v budúcom roku, keďže si vyžaduje najväčšie investície a technické riešenia. Momentálne sa hľadá vhodný dodávateľ na stavbu tradičnej pece, v ktorej sa bude piecť chlieb a ďalšie dobroty podľa tradičných gemerských receptov.       V novom logu Domu tradičnej kultúry Gemera je vyše 100-ročný platan stojaci na dvore objektu ako nemý svedok zmien a udalostí. Strom vysadili koncom 19. storočia, keď budovu stavali.       Výška nenávratného finančného príspevku na projekt z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 977.423 eur, čo tvorí 95 percent celkových oprávnených výdavkov. KSK sa na spolufinancovaní podieľal piatimi percentami. Autorkou projektu je architektka Daniela Leštáková. Zhotoviteľom stavby bolo Združenie Košice EHMK 2013, líder združenia spoločnosť Stavby mostov Slovakia, člen združenia North East, s.r.o.
Spišská Nová Ves 9. apríla (TASR) - Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi a obec Margecany pripravili podujatie Na tej luke na želenej. Ide o regionálnu prehliadku detských folklórnych súborov (DFS), ktorá sa bude konať v sobotu 11. apríla o 10. hodine v Kultúrnom dome v Margecanoch. „Prehliadka sa koná každý druhý rok a strieda sa s prehliadkou hudobného folklóru detí. V Margecanoch tohto roku sa budeme môcť tešiť zo súťažných vystúpení detských folklórnych súborov z okresov Gelnica a Spišská Nová Ves,“ informoval Peter Horváth z osvetového strediska.       Na regionálnej súťažnej prehliadke sa predstaví päť súborov. Okres Gelnica budú zastupovať DFS Jadlovček z Margecian, Bradlanček z Kluknavy a Sosninka zo Závadky. Okres Spišská Nová Ves budú reprezentovať DFS Poračanik Poráč a Krompašanček z Krompách.       „Týmto podujatím podporíme rozvoj detských folklórnych súborov, zvýšime ich umeleckú úroveň a prezentujeme tiež výsledky činnosti súborov. Tí, ktorí navštívia prehliadku, sa môžu povoziť na pomyselnom vláčiku z Košíc až do Gelnice v podaní DFS Jadlovček z Margecian. Ako deti vnímajú atmosféru fašiangov nám zase priblížia deti z Poráča a Kluknavy. Čo všetko deti stihli porobiť pri pasení kráv nám ukážu deti zo Závadky a hrou detí Na kačeta nás na koniec pobavia členovia DFS Krompašanček z Krompách,“ vymenúva Horváth.         Víťazi z regionálnej súťažnej prehliadky postupujú na krajskú súťažnú prehliadku do Buzice, ktorá sa bude konať 31. mája a odtiaľ už víťazi postupujú na celoslovenskú súťaž detských folklórnych súborov Pod likavským hradom, ktorá sa uskutoční v júni.
     Košice 8. apríla (TASR) – Do objektu jednej zo základných škôl na košickom sídlisku Nad jazerom sa vlámal dosiaľ neznámy páchateľ, ktorý si so sebou odniesol šesť notebookov. K činu došlo v dňoch od 2. do 7. apríla.       "Krádežou a poškodením zariadenia vznikla škoda viac ako 3200 eur. Košickí policajti prípad dokumentujú ako prečin krádeže," uviedla dnes košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.       Polícia po páchateľovi a odcudzených veciach pátra.
Michalovce 8. apríla (TASR) - Predajné trhy, ale aj športové súťaže, hudobné vystúpenia a ďalšie sprievodné akcie prinesie do Michaloviec 15. ročník Jarného jurmaroku. Tradičné dvojdňové podujatie odštartuje v centre zemplínskeho mesta vo štvrtok 30. apríla.       Otvárací ceremoniál jurmaroku sa uskutoční na tribúne pred mestským úradom v Michalovciach. Jeho súčasťou bude vystúpenie folklórnej skupiny Klubovanka. Pred oficiálnym otvorením podujatia sa v areáli gazdovského dvora už tradične začne súťaž vo varení kotlíkového guľáša, ktorú následne vyhodnotí odborná porota symbolicky - v čase obeda.       V rámci kultúrneho programu prvého dňa jarmoku vystúpi aj akordeónový virtuóz Michal Červienka a jeho hostia. Folkloristi zo súboru Zemplín sa neskôr, približne o 17.00 h, zhostia tradičnej úlohy - stavania mája v centre Michaloviec.       Druhý deň Jarného jurmaroku sa bude niesť predovšetkým v znamení športu. V piatok (1.5.) o 10.00 h odštartuje v Parku študentov 14. ročník jazdeckých pretekov s názvom Jarná cena Michaloviec. Súčasťou popoludňajšieho športového programu bude in-line maratón na korčuliach a tradičné bežecké podujatia - Podvihorlatský maratón a michalovský polmaratón.       Priaznivci rybolovu budú v piatok sústredení pri jazierku Baňa, kde sa uskutočnia preteky detí v love rýb udicou. Program 15. Jarného jurmaroku vyvrcholí koncertom Simy Martausovej v priestoroch Mestského domu kultúry so začiatkom o 18.00 h.       Predajné stánky jarmoku ponúknu počas oboch dní okrem obvyklého sortimentu tovarov a občerstvenia aj výrobky slovenských remeselníkov. Vlaňajší jurmarok prilákal do Michaloviec takmer 170 predajcov. Na účet mesta prišlo vtedy za prenájom predajných miest vyše 24.300 eur. Radnica ráta v tomto roku s príjmom na úrovni približne 23.500. TASR informovala hovorkyňa michalovskej radnice Iveta Palečková.
Košice 8. apríla (TASR) – Do objektu jednej zo základných škôl na košickom sídlisku Nad jazerom sa vlámal dosiaľ neznámy páchateľ, ktorý si so sebou odniesol šesť notebookov. K činu došlo v dňoch od 2. do 7. apríla.       "Krádežou a poškodením zariadenia vznikla škoda viac ako 3200 eur. Košickí policajti prípad dokumentujú ako prečin krádeže," uviedla dnes košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.       Polícia po páchateľovi a odcudzených veciach pátra.  
Gelnica 8. apríla (TASR) - Doposiaľ neznámy páchateľ sa v utorok (7.4.) v skorých ranných hodinách vlámal do baru v meste Gelnica, odkiaľ odcudzil ohňovzdornú skriňu s finančnou hotovosťou viac ako 5800 eur a pokladničku s kľúčmi od hracích automatov. Na dvoch automatoch poškodil zámky dvierok a zo zásobníkov odcudzil finančnú hotovosť vo výške 273 eur.       "Poškodeným spoločnostiam spôsobil celkovú škodu vo výške približne 7000 eur," informovala dnes košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.       Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre prečiny krádeže a  poškodzovania cudzej veci.
Košice 8. apríla (TASR) – Do objektu jednej zo základných škôl na košickom sídlisku Nad jazerom sa vlámal dosiaľ neznámy páchateľ, ktorý si so sebou odniesol šesť notebookov. K činu došlo v dňoch od 2. do 7. apríla.         "Krádežou a poškodením zariadenia vznikla škoda viac ako 3200 eur. Košickí policajti prípad dokumentujú ako prečin krádeže," uviedla dnes košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.         Polícia po páchateľovi a odcudzených veciach pátra.
 Gelnica 8. apríla (TASR) - Doposiaľ neznámy páchateľ sa v utorok (7.4.) v skorých ranných hodinách vlámal do baru v meste Gelnica, odkiaľ odcudzil ohňovzdornú skriňu s finančnou hotovosťou viac ako 5800 eur a pokladničku s kľúčmi od hracích automatov. Na dvoch automatoch poškodil zámky dvierok a zo zásobníkov odcudzil finančnú hotovosť vo výške 273 eur.       "Poškodeným spoločnostiam spôsobil celkovú škodu vo výške približne 7000 eur," informovala dnes košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.       Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre prečiny krádeže a  poškodzovania cudzej veci.
      Kráľovský Chlmec 2. apríla (TASR) - Nové a modernejšie prístroje, ktoré majú prispieť k zvýšeniu kvality pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, získala Nemocnica s poliklinikou, n. o., v Kráľovskom Chlmci vďaka cezhraničnej spolupráci s Maďarskom. Projekt realizovala spolu s nemocnicou Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet z mesta Edelény. Slovenská nemocnica nakúpila nové zdravotnícke prístroje v celkovej hodnote 268.248 eur.       "Sú to vysokokvalitné prístroje, vďaka ktorým môžeme poskytovať našim pacientom zdravotnú starostlivosť, ale rovnako môžeme pomôcť aj maďarským pacientom," uviedla pre TASR riaditeľka nemocnice v Kráľovskom Chlmci Klára Hencelová. Projekt vďaka tomu rozšíri spoluprácu medzi nemocnicami aj do budúcnosti.       Nemocnica získala gastroenterologické pracovisko vrátane dezinfektora, anestéziologický prístroj s odparovačom, ventilátory pre riadené dýchanie, operačný stôl s päťsegmentovou operačnou doskou, operačné lampy, AED defibrilátory a pôrodný stôl.       Podľa Hencelovej projekt začali realizovať v roku 2013, hlavným partnerom, ktorý vyzval na spoluprácu, bola maďarská nemocnica. Je financovaný z nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) vo výške 80,75 percenta a zo štátneho rozpočtu cez Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 14,25 percenta z celkových oprávnených nákladov. Zvyšných päť percent tvorí vlastné spolufinancovanie.
Košice 1. apríla (TASR) - Novou rektorkou Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach sa po utorkovej (31.3.) inaugurácii oficiálne stala Jana Mojžišová. V príhovore zdôraznila zachovanie kontinuity svojich predchodcov a zakladateľov univerzity. Vyzdvihla viacero silných stránok školy, predovšetkým v oblasti unikátnej orientácie na oblasť veterinárnej medicíny, hygieny potravín a farmácie. Chce tiež udržať desaťpercentný podiel zahraničných študentov na celkovom počte študentov, čo je dôkazom vysokej kvality univerzity.       Dôležitým podľa slov Mojžišovej je aj pokračovanie vo veľmi dobrej spolupráci s profesijne blízkymi stavovskými organizáciami, ako aj s mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom (KSK).       V predchádzajúcom období zastávala Mojžišová post prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Za rektorku ju Akademický senát zvolil vlani v novembri 2014, prezident SR Andrej Kiska ju vymenoval 29. januára 2015. Na najvyššom poste univerzity vystriedala Emila Pilipčinca.       Podľa informácie z rektorátu UVLF boli zároveň slávnostne inaugurovaní aj noví prorektori - Zita Faixová pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, Juraj Pistl pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky, Jozef Nagy pre rozvoj školy a hodnotenie kvality,  Martin Tomko pre zahraničné štúdium a Oskar Nagy pre klinickú činnosť a styk s praxou.       Medzi účastníkmi slávnosti boli aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek, veľvyslankyňa Írska na Slovensku Anne-Marie Callanová a ďalší hostia vrátane rektorov, prorektorov či dekanov z ďalších univerzít.
Michalovce 1. apríla (TASR) - Trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže začali policajti z Michaloviec. V miestnom zábavnom centre lúpil neznámy páchateľ so zbraňou v ruke.       Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó, v utorok (31.3.) približne o 2.50 h pristúpil neznámy páchateľ k baru v prevádzke v centre a od jej zamestnankyne začal pýtať peniaze. Po tom, čo ich odmietla vydať, podišiel za barový pult, namieril na ňu pištoľ a svoju požiadavku zopakoval. Pracovníčka mu následne v obave o svoj život odovzdala peňaženku s hotovosťou. Páchateľ vzápätí z miesta ušiel.       "Michalovskej spoločnosti spôsobil škodu 715 eur. Zamestnankyňa počas lúpeže neutrpela žiadne zranenia. Páchateľovi za tento skutok možno v zmysle Trestného zákona uložiť trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov," uzavrel Szabó.
Košice 1. apríla (TASR) – Z prečinu sprenevery obvinil policajný vyšetrovateľ 27-ročnú Nikolu z Košíc. Podľa obvinenia mladá žena v pozícii recepčnej jedného z košických penziónov od apríla do decembra 2013 neoprávnene takmer v 70 prípadoch fiktívne stornovala ubytovania hostí, od ktorých za ubytovanie prijala peniaze v hotovosti. Tie neodviedla v tržbe zamestnávateľovi, ale použila ich na vlastné účely.       "Bývalá zamestnankyňa košickej spoločnosti spôsobila škodu viac ako 7000 eur. Obvinenej žene v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov," informoval dnes košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó.
    Spišská Nová Ves 31. marca (TASR) – Do siedmeho ročníka Ceny Embraco sa tento rok zapojili štyri materské a desať základných škôl na Spiši. "Tohtoročné projekty boli zamerané na zhodnocovanie odpadu a opäť zaujali výberovú komisiu, čím potvrdili životaschopnosť akcie. Toto ocenenie za sedem rokov zapojilo niekoľko desiatok škôl z okresu a už okolo 20 spomedzi nich si odnieslo aj financie na podporu environmentálnych projektov," uviedla Gabriela Vlková zo spoločnosti Embraco.       Jedným z premiantov aktuálneho ročníka je Základná škola (ZŠ) v Spišských Vlachoch s projektom MINI(malizácia) odpadu – MAXI(malizácia) štebotu. Popri originálnych nápadoch na recykláciu aj školských potrieb sa zameria na vytvorenie podmienok na návrat operencov do areálu školy a zlepšenie stravovacích návykov detí. "S unikátnou myšlienkou, ktorá sa už dlho núkala využiť, prišla ZŠ Nejedlého v Spišskej Novej Vsi v projekte Ekolesá, ktorá sa nechala inšpirovať neďalekou skládkou starých pneumatík a zameria sa na ich využitie pri tvorbe voľno-oddychovej zóny, hravého funkčno-náučného centra s preliezačkami, kvetinovými aranžmánmi a informačnou knihou," doplnila Vlková.       Medzi ocenené školy sa po štyroch rokoch vrátila aj smižianska ZŠ Povýšenia sv. Kríža, ktorá chce obnoviť historickú pivnicu vo svojom areáli a skladovať v nej žiakmi vlastnoručne vypestované ovocie a zeleninu. O štvrtej ocenenej škole rozhodovali účastníci dnešného vyhlasovania výsledkov. Zahlasovali za projekt, ktorého prezentácia ich najviac zaujala. "Držiteľom štvrtej ceny za najlepšiu prezentáciu sa stala ZŠ Komenského zo Spišskej Novej Vsi, ktorej projekt je zameraný na nápaditú, vynaliezavú a objavnú recykláciu predmetov z domácnosti - plastových fliaš, starých cédečiek či starých vlnených výrobkov," zdôraznila Vlková.       Z materských škôl získali finančnú podporu všetky štyri prihlásené a všetky spoza hraníc okresného mesta Spišská Nová Ves. Popri Lieskovanoch, Krompachoch a Letanovciach aj Rudňany, kde je materská škola s výlučne rómskymi deťmi z výrazne marginalizovaného prostredia. "Naša spoločnosť rozdá v tomto roku z grantového programu vyše 10.000 eur. Celková suma za sedem rokov sa tak vyšplhá na približne 43.000 eur. Dúfame, že na Spiši rastie generácia, ktorá sa bude chcieť postarať o prírodu a bude aj vedieť, ako na to," uzavrela Vlková.
     Košice 30. marca (TASR) – Počas výkopových prác na Strojárenskej ulici v Košiciach objavili v nedeľu (29.3.) kostry nezisteného počtu ľudí, veku a pohlavia. Ľudské pozostatky sa nachádzali v hĺbke 2,5 až 2,6 metra.       "Privolaný súdny lekár nevylúčil cudzie zavinenie. V tejto súvislosti vyšetrovateľ Policajného zboru začal trestné stíhanie  pre zločin zabitia," informovala dnes košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.
   Lastomír 30. marca (TASR) - Trestné stíhanie pre prečin krádeže začali michalovskí policajti. Z poľnohospodárskeho areálu v obci Lastomír odcudzil neznámy páchateľ osem teliat.       Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová, ku krádeži došlo v noci zo soboty na nedeľu (29.3.).       Páchateľ odcudzil osem kusov dobytka plemena slovenské strakaté zo stajne, bez jej zjavného poškodenia. "Trebišovskej spoločnosti spôsobil krádežou škodu 5760 eur," vyčíslila krajská policajná hovorkyňa.
    Ubľa 29. marca (TASR) – V katastrálnom území obce Ubľa v okrese Snina našli policajti Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance v sobotu (28.3.) v dopoludňajších hodinách dvoch štátnych príslušníkov Gruzínska.       Ako informovala hovorkyňa RHCP Agnesa Kopernická, títo cudzinci nemali pri sebe cestovné doklady a policajti ich predviedli na oddelenie za účelom zistenia totožnosti.       Cudzinci prekročili vonkajšiu hranicu z Ukrajiny na Slovensko neoprávnene mimo hraničný priechod a na území SR sa zdržiavali neoprávnene. Obaja boli z územia Slovenskej republiky administratívne vyhostení.
     Košice 28. marca (TASR) – V Slovenskom technickom múzeu v Košiciach je počas celého dnešného dňa pripravený zábavno-náučný program plný interaktivity. V rámci podujatia Zimomravenie je pripravený program pre deti, mládež i pre celé rodiny.       Malých návštevníkov poteší rozprávka Ľadové kráľovstvo o pyšnom princovi Cencúľovi v predstavení košického divadla NEON. Príbeh plný nástrah, ale aj vtipu uvidia návštevníci o 12.00 h, 14.00 h a 16.00 h.       Program je však pripravený aj v planetáriu. Bude pre všetkých astronomických nadšencov, ktorí sa chcú dozvedieť niečo nové o jarných súhvezdiach a získať odpoveď na otázku: "Koľko máme na oblohe znamení?".       Svoju šikovnosť, zručnosť a logické myslenie si môžu vyskúšať všetci návštevníci, ktorí zavítajú do Vedecko-technického centra pre deti a mládež. Okrem 120 exponátov tam môžu prežiť čas nad rôznymi tajničkami a doplňovačkami s technickým zameraním. Pre podujatie je dnes Slovenské technické múzeum v Košiciach mimoriadne otvorené od 10.00 h do 17.00 h.
    Košice 28. marca (TASR) - Úprimná, atypická, živelná či ironická. Aj tak nazývajú odborní kritici tvorbu košickej výtvarníčky Lucie Dovičákovej (nar. 1981). Lucia otvára témy, o ktorých spoločnosť mlčí, predkladá často obyčajné až banálne situácie spojené s ľudskou identitou a neplánovane šokuje. Patrí medzi výrazné talenty súčasného výtvarného umenia na Slovensku.       "Pokúšam sa spracovávať svoje vlastné postrehy, veci, čo mi prekážajú, pripadajú mi nelogické, prípadne mi vadí, že sa o nich mlčí. A ani to neberiem ako nejaký 'boj' za pravdu, skôr ma zaujíma a premýšľam nad možnosťami zobrazenia, milujem vizuálne prešmyčky, malými vstupmi meniť realitu, rozmýšľať, čo sa patrí a čo nie, a prečo veci a vzťahy fungujú, tak ako fungujú," opísala svoju tvorbu pre TASR umelkyňa, ktorá často zobrazuje vo svojich dielach samú seba. Nemá problém s nahotou, intímnymi vecami, ktorými často prekvapí. Jej výtvory "vyčnievajú z radu" a nepatria medzi uhladené akademické diela. Časté sú ženské témy.       Na konte má desiatky skupinových výstav doma aj v zahraničí, a niekoľko samostatných v Košiciach, Bratislave a Prahe. Za samostatnú výstavu Márnosť desivá sa stala v roku 2011 laureátkou ceny Mladý tvorca. Okrem toho sa ocitla vo finále ďalších prestížnych výtvarných ocenení.       Svoj rukopis našla počas vysokoškolského štúdia. Práve vtedy ju začala najviac zaujímať ľudská identita, "to, ako sa vníma človek samotný i ako ho vnímajú ostatní". V rámci bakalárskej práce premaľovala obálky z knižiek edície Lovestories - objímajúce sa páry. Okopírovala ich na veľké plátno a jediným jej vstupom bolo, že vymenila polohu muža a ženy. "Muž pôsobil zženštilo a žena zase maskulínne. Tento princíp uplatňujem doteraz - využívam malý vstup, ktorý zmení celú realitu výjavu," vysvetľuje.       Maľovaniu krajiniek neprišla nikdy na chuť, nudili ju. A hoci študovala u jedného zo slovenských "geometristov", Adama Szentpéteryho, vtedy ju paradoxne geometria a abstrakcia prestali baviť. "Ako dievča ma najviac bavilo kresliť si komiksy. Pred prijatím na školu som bola fascinovaná geometrickou abstrakciou, čo vzhľadom na to, čo robím teraz, znie málo uveriteľne," opisuje.       Výtvarníčka začala kresliť a maľovať v detstve, kedy ju rodičia museli doslova vyháňať von, pretože si stále kreslila. "Geniálny kresliar á la Picasso som však ani zďaleka nebola, len ma to hrozne bavilo - zhmotňovať môj svet podľa svojich pravidiel a baví ma to doteraz."       Lucia fotila, vytvárala videoinštalácie, momentálne strieda maľovanie na plátno s kresbou a akvarelom. "U mňa sa to viaže na 'životnú energiu'. Keď mám divokejšiu fázu a potrebujem sa pri maľovaní trochu vybiť, tak maľujem na plátno - je to také divokejšie, vášnivejšie, hrubšie, a keďže si nerobím skice ani návrhy, aj primárnejšie. A keď sa nachádzam v pokojnejšej fáze života alebo mám jednoducho menej energie, vtedy sa dokážem a chcem sústrediť na akvarely, kresby a svojím spôsobom pri tom meditujem," vysvetľuje. V súčasnosti sa vracia k téme ženy-matky a ženy v domácnosti, keďže tento stav aktuálne zažíva.       "Snažím sa ako obvykle filtrovať svoje obavy, znechutenia, ale i radosti z tejto zodpovednej, veľmi dôležitej, ale stereotypnej úlohy. Je to veľmi krásne, ale aj veľmi náročné obdobie a takéto momenty protikladných pocitov, ktoré neviem ako keby uchopiť, sú pre mňa obvykle tými najinšpiratívnejšími," hovorí. Na jej posledných dielach zobrazuje prežívanie vlastného tehotenstva a materstva. Dojčenie ako prirodzený materinský akt zachytený na jej obrazoch vyvoláva množstvo otázok, hoci ide o bežnú situáciu matky.       Dovičáková mala vlani samostatnú výstavu MAMAMA v Galérii mesta Bratislava, v lete sa chystá vystavovať v Košiciach a na jeseň v Prešove. Košičanka vyštudovala na Fakulte umení Technickej univerzity, kde končila u Rudolfa Sikoru. Odbornú stáž absolvovala v ateliéri Antona Čierneho na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
     Michalovce 27. marca (TASR) - Sošku Pegasa za šírenie dobrého mena o meste Michalovce si dnes popoludní prevzali viacerí jednotlivci a kolektívy v priestoroch Mestského kultúrneho strediska. Tradičné mestské ocenenie s názvom Čin roka udeľujú v Michalovciach každoročne.       Radnica si po roku opätovne uctila Michalovčanov za ich prínos, a to vo viacerých oblastiach. Návrhy na udelenie cien mohli podávať poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ), primátor, občianske združenia, stavovské profesijné organizácie, ale aj miestni obyvatelia najneskôr do konca decembra minulého roka. Všetky podnety následne prerokovali komisie MsZ a definitívne návrhy potom schválili mestskí poslanci na svojom februárovom zasadnutí.       V oblasti humanizmu ocenila radnica soškou Pegasa Dávida Andreeva, Dušana Šantu mladšieho a Martina Vetráka, za záchranu života topiaceho sa muža v jazierku Baňa. V oblasti športu získali ocenenie jednotlivci Janka Bencuľáková (fitnes), Dominik Engel (grappling) a Juraj Gavala (kickbox).       Za oblasť kultúry udelili cenu Jánovi Ďurovčíkovi mladšiemu - scenáristovi a režisérovi koncertu Slávni rodáci mestu pri príležitosti vyvrcholenia osláv Roku sedmičiek v Michalovciach, a Jane Gombitovej za získanie popredných ocenení vo vlaňajších tanečných súťažiach. Jana Sýkorová zo Základnej školy (ZŠ) T. J. Moussona získala titul Čin roka za oblasť pedagogiky. Škola, ktorej žiakov pripravovala, sa v Testovaní 9 umiestnila na prvom mieste v Košickom kraji a 3. v rámci Slovenska.       Z kolektívov získal ocenenie v oblasti športu domáci ženský hádzanársky klub IUVENTA Michalovce, z kultúrnej sféry Tanečná skupina ESTRELLA za jej umiestnenie v celoštátnom kole súťaže. Mesto ocenilo aj pop–rockovú skupinu THE FUSION za jej úspechy v hudobných súťažiach, ďalej skupinu INCOGNITO, za víťazstvo v súťaži Košický zlatý poklad a Zemplínske múzeum v Michalovciach podieľajúce sa vlani na organizácii významných podujatí v meste.       Počas dnešnej slávnosti s názvom To najlepšie, čo v meste Michalovce máme, udelila radnica aj cenu v oblasti architektúry. Stavbami roka 2014 sa stali okružná križovatka ulíc Špitálska – Okružná, a okružná križovatka ulíc Humenská a Štefánikova. ZŠ na Okružnej a ZŠ T. J. Moussona ďalej udelili titul Čin roka za ich mimoriadne výsledky v oblasti školstva.       TASR informovala hovorkyňa michalovskej radnice Iveta Palečková.
      Košice 27. marca (TASR) – Dôkladnú kontrolu v Bytovom podniku mesta Košice (BPMK) žiada skupina šiestich opozičných mestských poslancov. Zdôvodňujú to podozreniami, že osoby zodpovedné za vedenie spoločnosti so 100-percentnou účasťou mesta využívali zdroje bytového podniku na svoj osobný prospech. Podľa domnienok zhodnocovali svoje nehnuteľnosti vo svojom osobnom vlastníctve z verejných zdrojov.       Podnet hlavnej kontrolórke mesta dnes podali poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) Jaroslav Polaček, Marcel Gibóda, Alfonz Halenár, Miloš Ihnát, Miroslav Špak a Oto Žarnay. Kontrola sa má týkať zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami v BPMK.       Denník košice:dnes informoval, že stavebné práce na byte technického riaditeľa BPMK Martina Pašku v minulosti robili zamestnanci mestského podniku. Paška podľa novín priznal "drobné práce" s tým, že všetko riadne objednal a zaplatil.       V reakcii pre novinárov dnes Paška odmietol podozrenia zo zneužitia a uviedol, že BPMK je otvorený akejkoľvek kontrole. Iniciatíva zo strany poslancov je podľa neho hrubým znevažovaním zamestnancov bytového podniku a celej firmy. "Som presvedčený, že žiaden súkromný záujem som nepovýšil nad verejný záujem," zdôraznil. "Ja som žiaden byt bytovým podnikom nerekonštruoval, ale časť činností som objednal v roku 2012," dodal k prácam týkajúcich sa jeho bytu. Celkový profesionálny prístup zamestnancov je podľa neho kedykoľvek obhájiteľný. Na obhliadku vykonaných stavebných úprav dnes pozval poslanca Žarnaya.       Skupina poslancov v podnete žiada preveriť medializovanú nehnuteľnosť na Masarykovej ulici, ale aj iné objekty. "Z výpovedí tretích osôb sme rozšírili predmet kontroly aj na rekonštruované objekty na Pasteurovom námestí č. 6 a Pri Nemocnici č. 2," uviedol poslanec Ihnát na tlačovom brífingu pred bytovým domom, kde Paška býva. Podľa poslanca Halenára je podnet motivovaný snahou priniesť viac informácií o používaní prostriedkov mesta v BPMK.       Poslanci ďalej informovali, že podnetu predchádzala žiadosť z 18. marca, aby primátor Richard Raši na najbližšie rokovanie zastupiteľstva zaradil bod o správe konateľa BPMK o celkovom hospodárení podniku. Magistrát mesta Košice podľa nich zamietol ich iniciatívu na základe záverov z porady primátora.        "Nemôžeme pripustiť ani len domnienky o tom, že vedúci predstavitelia mestských podnikov by mohli zhodnocovať svoje majetky za peniaze Košičanov," zdôvodnil podanie Polaček.       Všetci šiesti poslanci deklarovali, že na najbližšie mestské zastupiteľstvo predložia návrh na obmedzenie prijímania objednávok mestských podnikov od vedúcich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.
Michalovce 27. marca (TASR) - Michalovskí vodohospodári ukončili tento týždeň jarné čistenie vodnej nádrže Zemplínska Šírava. Odviezli 90 vriec plastového odpadu a ďalších 54 plných nákladných áut rôznych naplavenín, akými boli polámané konáre stromov, ale aj celé vyvrátené kmene, kusy dreva či zoschnutá tráva. V prípade týchto naplavenín išlo o biologicky rozložiteľný odpad, ktorý umiestnili do prázdneho zemníka, aby ho skompostovali.  Oteplenie znamená každý rok výrazné znečistenie vody. "Voľne pohodené odpadky, najmä plastové obaly a fľaše, voda z topiaceho sa snehu, spláchnu nielen do Laborca, ale aj do jeho prítokov a všetko sa to potom nahromadí v Šírave," uviedol pre TASR hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), š. p., Ľuboš Krno. Vlani museli vodohospodári zápasiť s rekordným množstvom odpadov, dialo sa tak po intenzívnych zrážkach. Zemplínsku Šíravu čistia každú jar.  Krno informoval, že momentálne je hladina vodnej nádrže čiastočne znížená, pretože sa vodohospodári pripravujú na rekonštrukciu jej výpustného objektu v Zalužiciach.
   Košice 27. marca (TASR) - Knižnica pre mládež mesta Košice pripravila pre svojich najlepších detských čitateľov nezabudnuteľný zážitok v podobe rozprávkovej Noci s Andersenom. Podujatie sa koná túto noc na sobotu (28.3.) v rámci Týždňa slovenských knižníc.       Noc s Andersenom bude prebiehať v šiestich pobočkách knižnice so začiatkom o 17.00 h, resp. 18.00 h, podľa individuálneho programu pre každú z pobočiek. "Ide o jedno z našich najobľúbenejších detských podujatí a záujem zo strany detí vždy prevyšuje naše kapacitné možnosti. Preto sú, samozrejme, uprednostňovaní tí najlepší čitatelia, ktorí si svoju účasť naozaj zaslúžia. Pre ostatných to má byť akousi výzvou či motiváciou na ďalšie roky, že čítať s nami sa určite oplatí," uviedla riaditeľka knižnice Iveta Hurná.       Celkovo bude v pobočkách košickej knižnice nocovať viac ako 140 detí. V LitParku na Kukučínovej ulici pre nich ožijú remeslá a rozprávky Pavla Dobšinského, pobočka Nezábudka na Poľovníckej ulici sa zázračne zmení na Jurský park a do pobočky na Humenskej ulici príde sám pán Andersen, aby týmto deťom splnil sen. Niektorí si vyskúšajú Čertovskú noc v pek(el)nej knižnici v pobočke na Ulici Boženy Němcovej, Päť drakov z krajiny Ašduh priletí do pobočky na Námestí Jána Mathého a pobočka v Základnej škole na Družicovej vtiahne deti do Nekonečného príbehu.       Toto magické podujatie prebiehajúce každoročne v knižniciach, školách, detských kluboch a detských domovoch spojí prostredníctvom rozprávkových príbehov deti po celom svete. Na Slovensku ho zastrešuje Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. V aktuálnom 10. jubilejnom ročníku je prihlásených viac ako 230 verejných a školských knižníc vo všetkých regiónoch Slovenska s predpokladaným počtom viac ako 10.500 slovenských detí.
  Ruský Hrabovec/Podhoroď 27. marca (TASR) - Štátneho príslušníka Sýrie zadržala v týchto dňoch polícia na slovensko-ukrajinskom pohraničí. Cudzinca následne z územia našej krajiny administratívne vyhostili.       Ako informovala hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance Agnesa Kopernická, muži zákona zadržali Sýrčana v stredu 25. marca vo večerných hodinách, a to medzi obcami Ruský Hrabovec a Podhoroď.       Cudzinec pri sebe nemal žiadne doklady, preto ho policajti predviedli na oddelenie za účelom zistenia totožnosti. "Následne bol z územia SR administratívne vyhostený," vysvetlila Kopernická.
Košice 26. marca (TASR) - Hasiči zasahovali v stredu (25.3.) večer v spaľovni odpadov v Kokšove-Bakši pri Košiciach a hasili veľkorozmerný odpad zo záhrad, ktorý sa vznietil. Pracovníci spoločnosti Kosit, ktorej patrí spaľovňa, sa pokúšali najskôr požiar uhasiť svojpomocne, napokon im museli prísť na pomoc tri hasičské posádky.       Odpad doniesli neznámi záhradkári a uložili ho na vonkajšiu izolovanú plochu, ktorá slúži na jeho dotriedenie ešte pred vložením do drviča a zásobníka odpadu. Po niekoľkých hodinách sa odpad vznietil, čo podľa spoločnosti znamená, že bol už dovezený v tlejúcom stave.       „Nakoľko sa táto situácia pravidelne opakuje, dovolili by sme si vyzvať obyvateľov, aby nepodceňovali následné riziko požiaru tým, že do kontajnerov v meste a v záhradkárskych zónach sypú neuhasený odpad z jarného upratovania alebo inej činnosti," upozornil generálny riaditeľ podniku Marián Christenko.       Požiar nespôsobil žiadnu škodu na majetku. TASR o tom dnes informovala Jana Končeková zo spoločnosti Kosit.
Malá Lodina 26. marca (TASR) - Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko je zhrozená zničením 59 hniezd volaviek popolavých na brehu vodnej nádrže Malá Lodina pri rovnomennej obci v okrese Košice-okolie. Volavky hniezdili na vysokých stromoch, ešte v sobotu 21. marca popoludní bola hniezdna kolónia v poriadku, v nedeľu večer už bola opustená. Ornitológovia podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.       Pri obhliadke hniezdiska v pondelok (23.3.) odborníci zistili, že volavky sa vôbec nezdržiavali v hniezdnej kolónii. Pozorovali iba 20 jedincov, ktoré sa správali veľmi placho a posedávali na brehu vodnej nádrže. Takmer pod každým hniezdnym stromom boli nájdené čerstvé škrupiny z volavčích vajec. "Pravdepodobne išlo o strely z malokalibrovky alebo podobnej zbrane, ktoré rozbili a vymrštili mnohé vajcia z hniezd. Aj tie vajcia, ktoré náhodou ostali v hniezdach nepoškodené, boli nakoniec znehodnotené, lebo volavky dôsledkom vyrušenia všetky hniezda opustili a vajcia zachladli. S podobným barbarským činom likvidácie kolónie volaviek na začiatku hniezdneho obdobia sme sa ešte nestretli a sme šokovaní krutosťou páchateľa, ktorý tento trestný čin vykonal," uviedol dnes Samuel Pačenovský z SOS/BirdLife Slovensko. Polícia miesto zdokumentovala, zaistila dôkazy a dňom podania trestného oznámenia začala vyšetrovanie.       Volavka popolavá patrí do radu brodivce, čeľade volavkovitých vtákov. Na Slovensku hniezdi asi 300-700 párov. Je to elegantný vták popolavosivej farby s bielou tvárou a čiernym chocholom na hlave. Živí sa menšími rybami, aj obojživelníkmi, plazmi, kôrovcami a vodným hmyzom, ktoré loví v plytkej vode, a drobnými cicavcami (hraboše), ktoré loví na poliach, najmä v zime. Stavia si veľké hniezda z konárov v korunách stromov v blízkosti vody, niekedy aj v kroví alebo v podmáčaných porastoch trste a pálky v mokradiach. Najčastejšie hniezdi spoločensky v hniezdnych kolóniách. Hniezdisko pri Malej Lodine blízko vodnej nádrže Ružín je obsadené približne desať rokov.       Volavka popolavá patrí medzi chránené živočíchy, spoločenská hodnota jedinca je 920 eur. Chránené sú nielen jedince, ale aj ich hniezda a vajcia. Pri zaisťovaní dôkazov a dokumentácie škody bola podľa SOS/BirdLife Slovensko určená spoločenská škoda vo výške viac ako 160.000 eur.       Poverený príslušník Policajného zboru začal trestné stíhanie vo veci prečinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov. "Za tento skutok je v zmysle Trestného zákona možné uložiť trest odňatia slobody až na dva roky," uviedol košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó.       Dravce a rybožravé vtáky sú často terčom tzv. environmentálnej kriminality. Ornitológovia veria, že vyšetrovanie bude úspešné a páchateľ potrestaný.
Iňačovce 26. marca (TASR) - Z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže obvinil policajný vyšetrovateľ 64-ročnú ženu z obce Iňačovce v okrese Michalovce, ktorá ako zákonný zástupca 15-ročného žiaka základnej školy, nedbala o jeho výchovu a umožnila mu viesť záhaľčivý život. "Chlapec v školskom roku 2013/2014 mal 588 neospravedlnených vyučovacích hodín," uviedol dnes košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó.       V druhom prípade z tohto trestného činu obvinil vyšetrovateľ 45-ročnú ženu z obce Maťovské Vojkovce v okrese Michalovce, ktorá je zákonným zástupcom 16-ročného žiaka základnej školy. V tomto prípade mal žiak v školskom roku 2014/2015 až 693 neospravedlnených vyučovacích hodín.       "Obom obvineným ženám hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na šesť mesiacov až päť rokov," konštatoval Szabó.
Košice 26. marca (TASR) – Z košického letiska dnes pred poludním odletela maďarská vojenská stíhačka JAS 39 Gripen, ktorá tam pre poruchu počas letu zo Švédska núdzovo pristála v piatok 20. marca. Technický problém odstránili maďarskí technici, ktorí na letisko dorazili v pondelok (23.3.).       "Dôvodom pristátia bola bližšie nešpecifikovaná porucha na palivovom senzore tohto lietadla. Dnes teda tento gripen mohol bezpečne odletieť naspäť do Maďarska," uviedol šéf marketingu košického letiska Juraj Toth. Daný čas na opravu bol podľa jeho slov potrebný v záujme zachovania všetkých bezpečnostných štandardov.       Toth dodal, že do roku 2004 bola na letisku Košice zmiešaná prevádzka, teda civilná aj vojenská. "Posledné stíhačky v minulosti pristáli na košickom letisku v roku 2005, pričom následne išli do Leteckého múzea," konštatoval.       Základňou opraveného lietadla je maďarský Kecskemét. Ako uviedli maďarské médiá, letka šiestich gripenov sa minulý týždeň vracala z cvičenia ostrej streľby zo severošvédskeho letiska Vidsel. Jedna zo stíhačiek pre poruchu nemohla využiť celú zásobu pohonných látok, preto sa pilot rozhodol v súlade s bezpečnostnými predpismi núdzovo pristáť na najbližšom letisku, ktorým boli Košice.
Košice 26. marca (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) podporil v rámci dotačnej výzvy programu Terra Incognita sumou 48.000 eur celkovo 16 podujatí, ktoré sa uskutočnia od júna do októbra tohto roku. Finančná podpora bola zameraná na kvalitné kultúrne, spoločenské a športové podujatia na území kraja. Vybrané projekty dnes prezentovali v Košiciach.       Podmienkou podpory bolo zapojenie turistickej ponuky miesta konania a jeho okolia do programu a aktivít podujatia. "Záleží nám nielen na samotnom podujatí a jeho kvalite, ale aj na tom, aké služby, hotelové či reštauračné, a aké atrakcie, zážitky či príbehy vie organizátor podujatia ponúknuť návštevníkovi v spolupráci so svojimi partnermi, či už sú to miestni podnikatelia, združenia alebo organizácie. Chceme tak ukázať návštevníkovi aj miesta v blízkosti podujatia, ktoré odrývajú ďalšie krásy nášho kraja a ponúknuť mu určitý komplex súborov zážitkov," povedala riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj Lenka Vargová Jurková.       Výzvu na predkladanie projektov vyhlásil KSK vlani v októbri. Celkovo sa o podporu od 2000 do 4000 eur uchádzalo 62 projektov. Zo 16 vybraných je sedem z regiónu Zemplína, tri z Abova, tri z Gemera, dva zo Spiša a jeden z mesta Košice. Medzi úspešnými žiadateľmi je osem neziskových organizácií, štyri organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, v troch prípadoch ide o samosprávu a v jednom o podnikateľský subjekt.       Finančnú podporu získal napríklad festival humoru v Spišskej Novej Vsi (3.-4.7.), Svätoladislavská púť v obci Debraď (27.6.), VIII. Gemerský remeselnícky jarmok v Krásnohorskej Dlhej Lúke (24.-25.7.), festival Gitarového múzea v Sobranciach (29.-29.8.) či mládežnícky turnaj vo futbale Michalovce cup 2015 (18.-21.8.). KSK prispeje aj na slávnostné uvedenie vynovenej parnej lokomotívy Krutwig do prevádzky na košickej detskej železnici (29.-30.8 a 1.9.), ako aj na priblíženie histórie Gelnického hradu s dramatizáciou legendy o hradnej pani (6.6.). Podpora sa týka aj festivalu historickej hudby Ars Antiqua Europae In Via Gothica (18.-21.9.), svätomartinského festivalu vo Veľkých Trakanoch (24.10.) či odomykania vôd Zemplínskej Šíravy v Thermalparku Šírava (14.6.).       Tento rok plánuje KSK vyhlásiť ďalšiu výzvu na podporu projektov zameraných tentoraz na menšie hmotné investičné aktivity a tvorbu produktov. Alokácia má byť opäť zhruba 48.000 eur.       "Program Terra Incognita, ktorý sa ukázal ako veľmi úspešný v roku 2013, kedy boli Košice Európskym hlavným mestom kultúry, chceme potiahnuť ďalej a staviame ho ako taký pilotný projekt pre toto, ale aj nasledujúce obdobie," uviedol predseda KSK Zdenko Trebuľa.
Košice 26. marca (TASR) – V kauze dvoch mafiánskych vrážd z rokov 2001 a 2003 v okrese Michalovce Krajský súd v Košiciach zrušil rozsudok Okresného súdu Košice I a vec mu vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie. Okresný súd vlani v júni v tejto kauze uznal za vinných Branislava A., označovaného za bývalého šéfa zemplínskeho podsvetia, jeho brata Erika A. a Štefana F.        "Dôvodom zrušenia rozsudku prvostupňového súdu je odstránenie procesných pochybení a doplnenie dokazovania," informovala dnes TASR hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Marcela Gálová. Rozhodnutie odvolacieho súdu na neverejnom zasadnutí padlo ešte 11. marca.       Pojednávanie okresného súdu v prípade tzv. skupiny adamčovcov prebiehalo v rokoch 2013-2014 za prísnych bezpečnostných opatrení v priestoroch košickej väznice. Branislav A. si už z minulosti odpykáva výnimočný trest doživotného väzenia. Podľa rozsudku z 24. júna 2014 preto súd v jeho prípade upustil od súhrnného trestu. Erik A. dostal trest odňatia slobody na 12 rokov s ochranným dohľadom na jeden rok a Štefan F. 20 rokov za mrežami s ochranným dohľadom na tri roky, obaja so zaradením v tretej nápravnovýchovnej skupine. Všetci traja sa proti rozsudku odvolali.        Súd sa opieral o výpovede dvoch chránených svedkov, ako aj ďalšie svedecké výpovede a znalecké posudky. Podľa rozsudku Erik A. v snahe uniknúť stíhaniu v inej trestnej veci nahovoril brata na fyzickú likvidáciu Jaroslava Baláža, ktorý mal predtým podpísať priznanie. Branislav A. a Štefan F. spolu s ďalšími osobami 2. februára 2001 Baláža previezli do rodinného domu v obci Čičarovce a donútili ho podpísať čisté listy papiera. Napokon ho mali uškrtiť povrazom a nahé telo zakopať pri obci Krišovská Liesková. Štefan F. okrem toho podľa rozsudku spáchal aj vraždu Ivana Skapinyeca, a to vo februári 2003 v rodinnom dome v obci Drahňov. Mladíka mal zaškrtiť rukami a potom zakopať pri Veľkých Kapušanoch.       Obžalovaní odmietli vinu, spolu s obhajcami hovorili o nezákonných postupoch pri vyšetrovaní, nedôveryhodnosti hlavných svedkov či rozporoch v ich výpovediach. Prokurátor odmietol nezákonnosť úkonov v prípravnom konaní, ako aj údajné "kupovanie" svedkov zo strany polície a prokuratúry. Rozpory vo výpovediach svedkov sa podľa neho netýkali samotných vrážd, ale nepodstatných vecí.       O rozhodnutí krajského súdu dnes informoval denník Korzár. Podľa jeho zdroja o odvolaniach nerozhodoval krajský senát, ktorému bol prípad pôvodne pridelený. "Keď sa totiž Štefan F. dozvedel o jeho zložení, podal námietku zaujatosti. Dvoch z troch členov senátu poznal z minulosti a mal obavu z ich prípadného neobjektívneho rozhodovania. S vylúčením z tejto veci súhlasili aj namietaní sudcovia. Krajský súd preto rozhodol o zmene v senáte, keď vymenil dvoch jeho členov," uviedol denník.
Prakovce 26. marca (TASR) - Uhorené telo muža našli v záhradnej chatke, ktorá sa vznietila z neznámych príčin v Prakovciach v Gelnickom okrese. K zhoreniu chatky došlo v utorok 24. marca okolo 23. hodiny. TASR o tom dnes informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.       "V priestoroch chatky bolo nájdené telo uhoreného muža, pri ktorom boli obhorené osobné doklady. Ide pravdepodobne o 51-ročného miestneho muža, ktorý v tejto chatke prespával so súhlasom majiteľa," uviedla Mésarová.       Podľa predbežných výsledkov nariadenej súdnej pitvy bolo ako bezprostredná príčina smrti určené udusenie oxidom uhoľnatým uvoľneným pri horení. Pri požiari chatky zhorela aj drevená chatka na susednom pozemku, ktorá slúžila ako sklad pracovného náradia. Požiar poškodil aj ďalšiu chatku v susedstve. Plamene uhasili gelnickí hasiči. Majiteľom vznikla celková škoda približne 5200 eur.        "Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Gelnici v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci," zakončila Mésarová.
Košice 25. marca (TASR) - V centre Košíc sa v sobotu 28. marca uskutoční druhý ročník rodinného rozprávkového festivalu Zimomravenie. Rodiny s deťmi môžu interaktívnou formou spoznať mesto, zabaviť sa a načerpať inšpiráciu na trávenie voľného času.       Festival odštartuje o 10. h otváracím ceremoniálom pri Dolnej bráne. Otvorí ho kráľ Zimomrav, ktorý bude nad celým festivalom bdieť. Spolu so svojimi pomocníkmi absolvuje sprievod do Historickej radnice, kde bude na deti čakať šesťhodinový nepretržitý program zložený z vystúpení detských divadielok, animácií, detskej diskotéky a záverečného ceremoniálu. V priestoroch radnice a jej nádvoria budú pre účastníkov pripravené zábavné atrakcie, maľovanie na tvár, workshopy, tvorivé dielne, čajovňa a ďalšie aktivity.       "Veľmi zaujímavou aktivitou festivalu bude určite dobrodružná hra, ktorá bude prebiehať na šiestich stanovištiach umiestnených v priestoroch Hlavnej ulice. V rámci nej rozprávkové bytosti vyskúšajú vedomosti, zručnosti, talent i šikovnosť súťažiacich rodín," sľubuje organizátor - agentúra Tramtaria Slovensko, spoluorganizátorom je mesto Košice.       Počas celého dňa sa budú konať interaktívne prehliadky a rôzne sprievodné aktivity vo vybraných expozíciách Východoslovenského múzea, Slovenského technického múzea, Steel Parku, Verejnej knižnice Jána Bocatia a Galérie Vojtecha Löfflera. Aktivity budú prebiehať tiež v Štátnom divadle Košice, na Hrnčiarskej ulici, v pobočke Knižnice pre mládež mesta Košice LitPark v Kulturparku a na Hlavnej 68 bude mať svoje aktivity pripravené Rodinné centrum Stonožka, herný klub spoločenských hier a ďalšie subjekty.       Na Hlavnej ulici bude počas dňa pripravených množstvo ďalších aktivít ako výstava veteránov, ukážky prvej pomoci, výtvarný detský plenér a pod. Na účastníkov festivalu ako bonus čakajú kupóny na zľavy v reštauráciách, obchodoch a ďalších prevádzkach.       "Festival vznikol po vzore mesta Banská Štiavnica, kde Zimomravenie prebieha už niekoľko rokov v úžasnej spontánnej a priateľskej atmosfére. Veríme, že aj napriek tomu, že v Košiciach ide o nový formát podujatia, všetci, ktorí prídu, strávia príjemný deň a budú odchádzať spokojní," uviedol Róbert Schwarcz z usporiadateľskej agentúry. Miloslav Klíma, vedúci referátu marketingu, kultúry a styku so zahraničím mesta Košice verí, že festival sa stane v Košiciach tradíciou.       Presnejšie informácie o programe a organizačnom zabezpečení možno nájsť na www.zimomravenie.sk. Záštitu nad podujatím prevzal primátor Košíc Richard Raši.
Spišská Nová Ves 25. marca (TASR) – Už 50 rokov je 27. marec uznávaný ako Svetový deň divadla. Spišské divadlo pri tejto príležitosti v piatok zahrá svoju najúspešnejšiu komédiu Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Veselohru z roku 1862 videlo doteraz v podaní hercov Spišského divadla už takmer 20.000 divákov v 93 reprízach.       „Naše Zmierenie vychádza a rešpektuje autorovu tému a tiež ducha doby, ktorú reflektuje. Aj my pristupujeme k nemu kriticky. Nič však netreba aktualizovať. Problémy Jánom Palárikom nastolené stále zostali. Slovensko-maďarské vzťahy sú stále dráždivé, živé, neodišli zánikom Uhorska do dejín. To na rozdiel od hry úsmevné nie je a tolerancia, ktorú nám autor ponúka, je aktuálnou výzvou aj pre dnešok,“ zdôraznil režisér hry Ján Sládeček.       Ľúbostný príbeh dvoch párov mladých ľudí z odlišného spoločenského prostredia vtedajšieho Uhorska, dramaticky postavený na tajomnej zámene zaľúbených dvojíc, podľa neho prináša množstvo príťažlivých komediálnych situácií, ktoré prekvapujúco korešpondujú aj s našou súčasnosťou. „Popri ľúbostnej téme je to problematika komplikovaného národného spolužitia Slovákov a Maďarov, ktoré katolícky kňaz a dramatik Ján Palárik rieši v duchu kresťanskej tolerancie a ľudskej harmónie,“ uzavrel Sládeček.  
Nižné Nemecké 25. marca (TASR) - Neoprávnené prekročenie slovensko-ukrajinskej štátnej hranice, a to viacerými osobami, zaznamenal tamojší kamerový systém v utorok 24. marca. Policajti následne zadržali na našom území šiestich cudzincov.       Ako informovala hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance Agnesa Kopernická, cudzinci prekročili našu východnú hranicu v smere z Ukrajiny v utorok ráno. Muži zákona následne podrobili kontrole v katastrálnom území obce Nižné Nemecké dvoch štátnych príslušníkov Sýrie a štyri osoby z Iraku.       Uvedení cudzinci pri sebe nemali žiadne doklady, preto ich polícia za účelom zistenia totožnosti predviedla na oddelenie. "Štátni príslušníci Sýrie boli z územia SR následne administratívne vyhostení. Štátni príslušníci Iraku prejavili úmysel požiadať o azyl na Slovensku, budú preto prevezení do azylového zariadenia," dodala Kopernická.
Spišská Nová Ves 24. marca (TASR) – Polícia v súčasnosti vyšetruje nález obhoreného tela na Spiši. Krajský policajný hovorca zo Spišskej Novej Vsi Alexander Szabó informoval, že obhorené ľudské pozostatky boli nájdené v pondelok (23.3.) krátko po 22. hodine príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru po uhasení požiaru v priestoroch starého vodojemu v katastri mesta Spišská Nová Ves smerom na obec Markušovce.       Doposiaľ sa nepodarilo zistiť totožnosť ani pohlavie pozostatkov. "Polícia miesto nálezu riadne ohliadla, zadokumentovala a poverený príslušník Policajného zboru v tejto súvislosti začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Polícia vykonáva úkony k zisteniu totožnosti, ako aj k objasneniu okolnosti tohto prípadu," dodal hovorca.
 Košice 24. marca (TASR) – Anonym nahlásil dnes pred 6.00 h na tiesňovú linku 158, že vo vstupnom areáli spoločnosti U. S. Steel v Košiciach je bomba. Oblasť s administratívnymi priestormi podniku okamžite evakuovali. Na mieste zasahovali policajné hliadky a psovodi so služobnými psami na vyhľadávanie výbušnín.       "Pyrotechnické prehliadky priestorov spoločnosti boli ukončené o 11.00 hodine s negatívnym výsledkom," informoval TASR košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó.       Polícia po šíriteľovi poplašnej správy intenzívne pátra. "V tejto súvislosti vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začal trestné stíhanie pre prečin šírenia poplašnej správy s trestnou sadzbou jeden až päť rokov," konštatoval Szabó.       Hovorca U. S. Steel Ján Bača TASR potvrdil, že evakuácia zahŕňala administratívne budovy, ktoré sú mimo výrobnej prevádzky podniku. Výroba v hutníckej spoločnosti pritom pokračovala ďalej.
 Košice 24. marca (TASR) – Jubilejný 60. ročník festivalu Košická hudobná jar pripravila pre milovníkov hudby v dňoch od 15. apríla do 17. mája Štátna filharmónia (ŠFK) Košice. V metropole východného Slovenska tak opäť zaznejú hudobné diela v interpretácii špičkových domácich i zahraničných umelcov.       V ponuke festivalu je napríklad koncert svetového klaviristu Eugena Indjica, operný galavečer, Beethovenova Symfónia č. 9, husľový koncert d mol Jeana Sibeliusa, či multimediálny projekt Planéty podľa rovnomenného diela Gustava Holsta. "Naša dramaturgia je tvorená stále tak, aby pritiahla čím viac a čím rôznorodejších poslucháčov. V rámci festivalu máme v Košiciach 11 večerov, z toho je päť symfonických koncertov, jeden koncert ŠKO Žilina, štyri komorné večeri a jeden literárno-hudobný večer. K tomu pribudne jeden koncert v Spišskej Novej Vsi," priblížil program riaditeľ ŠFK Július Klein.       Festival začne 15. apríla klavírny recitál Eugena Indjica, o deň neskôr sa tento umelec predstaví aj v otváracom koncerte ŠFK v Ravelovom klavírnom koncerte G-dur. "ŠFK disponuje vynikajúcimi koncertným krídlom Steinway&Sons, ktoré sme sa pri tejto príležitosti rozhodli využiť čo najviac," uviedla dramaturgička filharmónie Mária Kornucíková. V rámci večera si ŠFK pripomenie aj svoj historicky prvý koncert, na ktorom zazneli Spomienky od Jána Cikkera.       Cyklus symfonických koncertov ponúkne i Operný galavečer, kde sa pod taktovkou Yordana Kamdzhalova stretnú dve osobnosti operného pódia – Miroslav Dvorský a Štefan Kocán. Slávnostný koncert so spomienkou na 70. výročie ukončenia druhej svetovej vojny uvedie Beethovenovu Symfóniu č. 9 s Ódou na radosť s hviezdnym obsadením sólistov a Zborom Slovenskej filharmónie pod vedením Leoša Svárovského. Ďalším koncertom bude "Jean Sibelius 150" so Sophiou Jaffé, ktorá pri príležitosti 150 rokov od narodenia tohto severského skladateľa zahrá jeho slávny Husľový koncert d mol. Zaujímavosťou bude multimediálny projekt Planéty podľa diela Gustava Holsta, pripravený v spolupráci ŠFK s Hvezdárňou a planetáriom CVČ Domino. Koncert je venovaný pamiatke Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa okrem iného ako vedec venoval astronómii.       Obľúbenou súčasťou festivalu sú aj koncerty komornej hudby. V rámci nich sa predstaví ŠKO Žilina so žánrovo pestrým programom – Mozartovou Malou nočnou hudbou i strhujúcim štýlom "tango nuevo" argentínskeho skladateľa Astora Piazzollu. V interpretácii hudobníkov Moyzesovho kvarteta zaznie aj slovenská hudba - Sláčikové kvarteto č. 4 Alexandra Moyzesa. Zážitok sľubuje projekt komorného zoskupenia Camerata Janáček prepájajúci žáner klasickej, ľudovej a kaviarenskej hudby, ako aj koncert súboru starej hudby Ritornello a vokálneho telesa Gregoriana. Špecialitou bude literárno-hudobný večer O umení a bytí s raritným spevákom Rami Shaafim, ktorý prezentuje tzv. alikvotný spev, účinkovať budú ďalej klavirista Peter Pažický a herec František Kovár.       Košická hudobná jar aj tento rok prináša sprievodné podujatia, medzi ktoré patrí výstava obrazov Vladimíra Kaderu, koncert v Spišskej Novej Vsi s huslistkou Ayako Yonetani, a predstavenia Štátneho divadla Košice – Straussova opera Ariadna na Naxe a Čajkovského balet Labutie jazero.       Podľa riaditeľa ŠFK sa festival v posledných rokoch zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov, ktoré bránia jeho ďalšiemu rozvoju a pozývaniu zahraničných orchestrov. Dodal, že napriek tomu sa tento rok podarilo aj na základe dobrých profesionálnych a priateľských kontaktov ŠFK s poprednými umelcami vytvoriť rôznorodý a zaujímavý program.
Košice 24. marca (TASR) - Špecialisti Mamárneho centra Nemocnice Košice-Šaca testovali päť mesiacov novú metódu, ktorá zjednoduší situáciu pacientkam s nádorovým ochorením prsníka a lymfatických uzlín. Namiesto rádioaktívnej látky používali nanočastice obsahujúce železo a špeciálnu sondu. Tá pomôže lokalizovať lymfatické uzliny, ktoré môžu byť postihnuté nádorovým ochorením na podobnom princípe ako detektor kovov.       "Nová metóda je lepšia pre pacientku v tom, že nemusí absolvovať zdĺhavé vyšetrenie na inom pracovisku, ako to je pri použití rádioaktívnej látky. Navyše, pri operácii podávame miesto nej nanočastice železa," vysvetlil lekár Ladislav Saksun z Mamárneho centra Nemocnice Košice-Šaca. Celý diagnostický a operačný výkon sa realizuje na jednej operačnej sále, v rámci jedného výkonu. V prípade, že lymfatické uzliny v pazuche sú zdravé, pacientka sa vyhne ich odstráneniu. Odstránenie uzlín je totiž sprevádzané dlhodobými následkami, najmä opuchom hornej končatiny – lymfedémom.       Za päť mesiacov použili novú metódu u 22 pacientok Nemocnice Košice – Šaca. "V prípade jednej pacientky sme dokonca dokázali nájsť postihnutú uzlinu, ktorá sa pri vyšetrení rádioaktívnou látkou nezobrazila. Takže máme skúsenosť, že nanočastice železa môžu nájsť viac ako rádioaktívna látka (technécium)," vysvetlil Saksun.       Mamárne centrum začalo v októbri 2014 ako jedno z prvých pracovísk na Slovensku používať metódu identifikácie sentinelovej, tzv. strážnej lymfatickej uzliny pomocou magnetických nanočastíc železa. "Vďaka tomu dokážeme spoľahlivo identifikovať strážnu (sentinelovú) uzlinu, ktorá ako prvá zachytáva nádorové bunky. Jej vyšetrením priamo počas operácie určíme rozsah ochorenia. Podľa výsledkov biopsie sa rozhodneme, či je potrebné vybrať aj ďalšie uzliny," povedal Saksun.       Celý výkon od podania látky až po operáciu, ktorá sa robí v celkovej anestézii, dokáže centrum realizovať na jednom mieste. Nová metóda má byť bezpečná aj pre personál, ktorý s podávanou látkou prichádza do styku. Výhodou je podľa lekára jednoduchá manipulácia a skladovanie roztoku, ktorý má dlhú expiráciu.       Nová metóda sa nedá používať bežne, poisťovne tento výkon zatiaľ nehradia. "Po päťmesačných skúsenostiach som presvedčený, že poisťovne by ju mali preplácať. Má porovnateľné výsledky a je výrazne jednoduchšia pre pacienta i personál," upozornil lekár Saksun, ktorý ju ako jeden z prvých na Slovensku testoval.       Mamárne centrum na diagnostiku a liečbu nádorových ochorení prsníka funguje v nemocnici v Šaci už štvrtý rok. "Ako tretia na Slovensku začala naša nemocnica diagnostikovať toto ochorenie pomocou digitálneho mamografu, ktorý znamená veľký prínos pri zisťovaní najmä včasných štádií tohto ochorenia," informovala TASR Monika Murová, PR a marketingová manažérka nemocnice.
Sečovce 24. marca (TASR) - Mesto Sečovce chce znova vyplácať sociálne dávky v rómskej osade. Stalo by sa tak po viacročnej prestávke. Potvrdil to primátor Jozef Gamrát (nezávislý). Dávky by Rómovia dostávali v areáli základnej školy na okraji osady.       Mesto tak podľa primátora reaguje na podnety občanov, ktorým v čase vyplácania dávok prekážajú početné, hlučné skupiny sociálne odkázaných. Plány Sečoviec sú zatiaľ v rovine úvah, keďže mesto je v rozpočtovom provizóriu a nemá schválený rozpočet. O rozpočte rozhodnú poslanci v stredu 25. marca.       "Problém je chronický. Naša pošta je priamo v centre mesta. Počas tohto obdobia sa pred ňou pohybujú a zdržiavajú stovky ľudí, ktorí čakajú na štátne dávky. Dôsledkom je okrem hluku a neporiadku aj dlhé čakanie na pošte. Jednoduché to nie je ani pre zamestnancov pošty, ktorí v týchto dňoch zažívajú najväčší nápor klientov," vysvetľuje primátor. Dodal, že tento problém riešili už aj jeho predchodcovia a istý čas Slovenská pošta peniaze vyplácala v osade – v budove školy. Bolo to pred asi siedmimi rokmi, podľa jeho slov to trvalo zhruba dva-tri roky, ale pošta od vyplácania dávok na chodbe školy upustila pre hluk a chaos.       V súčasnosti sečovská pobočka pošty odporučila mestu iniciovať rokovanie s vedením Slovenskej pošty s tým, že samospráva vytvorí na tento účel vhodné podmienky. Nebráni sa zároveň tomu, že by dávky vyplácali bližšie k osade, alebo priamo v nej.       Gamrát chce pracovníkom pošty vytvoriť vhodné podmienky. Sečovce sa podľa neho inšpirovali inými mestami - takto fungujú v Trebišove či Michalovciach a dávky tam vyplácajú v unimobunkách. "Nie som si istý, ako dlho by taká unimobunka vydržala v našich podmienkach. My to máme premyslené inak - ako najideálnejšia sa ukazuje miestnosť v budove Základnej školy na Novej ulici, ktorá má malé okná, smerujúce na priestranstvo pred vstupnou bránou do školy," vysvetlil Gamrát.       Primátor oceňuje ústretový postoj pošty a iniciatívu sociálnej komisie. V miestnosti v škole budú potrebné stavebné úpravy. Takto upravenú ju chce mesto ponúknuť pošte a používať ju plánuje aj na vyplácanie dávok osobitného príjemcu a ďalšie úradné úkony. Na bezpečnosť pracovníka pošty v čase vyplácania sociálnych dávok by mali dohliadať určení zamestnanci Technických služieb, ktorí riešia verejný poriadok v uliciach. "Nemáme Mestskú políciu ani žiadne oficiálne rómske hliadky, ale vieme to zabezpečiť. O súčinnosť požiadame aj obvodné oddelenie polície," doplnil primátor.       V meste Sečovce žilo ku koncu roka 2014 celkovo 8316 obyvateľov. Podľa štatistík, ktoré mesto v teréne spracúva kvôli projektom pre rómsku komunitu, k 15. marcu 2015 v Sečovciach žije spolu 2060 Rómov, čo je 24,74 % všetkých Sečovčanov. Z tohto počtu v osade žije 1474 a v meste 586 obyvateľov, ktorí sa hlásia k tomu, že sú Rómovia.
Malá Lodina 24. marca (TASR) – Neznámy páchateľ zničil v lokalite Ružinok pri vodnej nádrží Ružín 50 hniezd volavky popolavej, v ktorých sa nachádzalo približne 150 kusov vajec. K činu došlo v katastri obce Malá Lodina (okr. Košice-okolie) medzi 21. a 23. marcom.       Polícia po páchateľovi pátra. "Spôsobil škodu vo výške 138.000 eur, keďže spoločenská hodnota jedinca je 920 eur vrátane vývojového štádia. Poverený príslušník Policajného zboru začal trestné stíhanie vo veci prečinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov," uviedol dnes košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó.       Za tento skutok je v zmysle Trestného zákona možné uložiť trest odňatia slobody až na dva roky.
Košice 24. marca (TASR) – Anonym dnes ráno nahlásil na tiesňovú linku 158, že vo vstupnom areáli spoločnosti U. S. Steel v Košiciach je bomba. Administratívne budovy, ktoré sú v tejto časti podniku, následne evakuovali. Na mieste zasahuje polícia, prítomné sú aj ďalšie záchranné zložky.       "Krátko pred 6.00 h oznámil anonym na tiesňovú linku 158, že vo vstupnom areáli tejto spoločnosti je bomba, takže ihneď boli na miesto vyslané záchranné zložky," potvrdila pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.       Hovorca U. S. Steel Košice Ján Bača uviedol, že ide o administratívne budovy, ktoré sú mimo prevádzky podniku. "Samozrejme, tí, ktorí pracujú v týchto budovách, ich museli pre bezpečnosť opustiť. Polícia momentálne preveruje situáciu," povedal s tým, že výroba v podniku pritom ďalej pokračuje.
  Vysoké Tatry 24. marca (TASR) – Vo Vysokých Tatrách natočili video s tzv. 360-stupňovým pohľadom. „Len minulý týždeň spustil Youtube dlho očakávanú podporu videa s 360-stupňovým pohľadom a nadšenec z Tatier, autor tatranského videa Happy, we are from High Tatras, nakrútil prvé unikátne video z lyžovačky v Tatranskej Lomnici. Pri videu máte pocit, akoby ste boli priami účastníci deja,“ informovala Zuzana Fabianová z Tatry Mountain Resorts.       Video si môžu ľudia prezrieť na klasickom počítači, ale ešte zaujímavejšie je to podľa nej pri prezeraní na mobilnom telefóne či tablete. Užívateľ aplikácie si môže pozrieť 360-stupňový pohľad na tatranské lyžiarske stredisko, aký doteraz ešte nikde nebol zverejnený. „Vďaka polohovému senzoru na určenie uhla v mobilných zariadeniach sa obraz prispôsobí pohľadu. Aký uhol pohľadu si na mobile alebo zariadení podporujúcom spomínanú službu ľudia zvolia, je len na nich,“ vysvetľuje Fabianová s tým, že video prináša zábery na tatranskú lyžovačku v Lomnickom sedle či výhľady zo Skalnatého plesa na okolitú prírodu.       Tzv. 360-stupňové video je snímané súčasne na šesť kamier s ultra širokým uhlom záberu, ktoré zabezpečujú nasnímanie reality v rozsahu 360 stupňov vo vertikálnej aj horizontálnej osi. Jednotlivé pohľady sú v post produkčných programoch spojené do celku, v ktorom sa divák môže interaktívne pohybovať len s pomocou myší a webového prehliadača. Pri prezeraní videa na mobile, tablete alebo virtuálnych okuliaroch je otáčanie automatické. „Takéto snímanie umožňuje tiež nový spôsob práce s videomateriálom a možno práve toto je budúcnosť internetu či televízie,“ uzavrela Fabianová.
Slovenčina je krásny jazyk a navyše veľmi tvárny a ohybný. Mnoho slov má viacero významov.  Čo raz označuje muža, ktorý predčasne prišiel o vlasy, inokedy znamená obec na východe Slovenska. Mnohé názvy slovenských miest či dedín vyvolávajú úsmev na perách. Zoznam miest a obcí:   Babindol Bobrovček Brusnica Čičava Divina Dolné Naštice Dolné Otrokovce Dolné Plachtince Zubák Aňala Šarkan Rozkoš Haluzice Potvorice Naháč Slizké Držkovce Nesluša Smilno Černochov Švábovce Pichne Plešivec Vybúchanec Krvavé Šenky Čierne Pole Dedina Mládeže Horné Otrokovce Havka Husák Lada Soľ Zubrohlava Pukanec Nedožery Mužla Egreš      
 Prakovce 23. marca (TASR) – Spoločnosť Railway Casted Components (RCC) so závodom na výrobu odliatkov pre vagónový priemysel v Prakovciach (okr. Gelnica) nesúhlasí s návrhom na konkurz, ktorý proti firme podala STEMP – M&G, s.r.o., z Popradu. Vedenie RCC deklaruje, že je naďalej odhodlané hľadať východisko pre firmu, ktorej výrobný a odbytový program utrpel v dôsledku rusko–ukrajinskej krízy.       "Návrh na konkurz nás prekvapil, pretože so všetkými našimi veriteľmi sme v pravidelnom kontakte, nevyhýbame sa im a hľadáme riešenia," vyhlásila dnes generálna riaditeľka RCC Irina Mileva. Dodala, že konkurz vníma aj ako istú formu nátlaku, ktorou sa daný veriteľ snaží donútiť RCC k uhradeniu dlžnej sumy.       Vedenie RCC deklaruje, že zároveň stále hľadá riešenia pre zamestnancov, ktorých sa bude týkať oznámené hromadné prepúšťanie. Ide o pracovné príležitosti v iných firmách z akcionárskeho portfólia. V súčasnosti už šiesti bývalí pracovníci RCC získali zamestnanie vo firme Tatravagónka Poprad, pričom táto strojárenská fabrika aktuálne hľadá ďalších 14 nových zamestnancov.       "Mám informácie, že v krátkom čase sa počet nových voľných pracovných miest v Poprade ešte zvýši, a to bude ďalšia príležitosť pre našich zamestnancov, ktorí v Prakovciach prišli, alebo prídu o prácu,“ povedala Mileva. Pracovné pohovory o možnosti získať zamestnanie v Poprade bude firma organizovať v Prakovciach. „Robíme maximum pre to, aby sme to našim ľuďom čo najviac uľahčili," konštatovala generálny riaditeľka.
   Senné 23. marca (TASR) - Tisícky migrujúcich husí a žeriavov popolavých sú aktuálne nezvratným dôkazom príchodu jari na územie Východoslovenskej nížiny. Prílet sťahovavých vtákov na ich nocoviská a ranný rozlet týchto operencov je momentálne v centre záujmu milovníkov prírody či priaznivcov čoraz populárnejšieho "birdwatchingu".       Nerušene je možné pozorovať v tomto období žeriavy na ich nocoviskách napríklad v okrese Michalovce, a to priamo z náučného chodníka Vtáčím rajom pri obci Senné alebo pri Národnej prírodnej rezervácii Senianske rybníky neďaleko Iňačoviec. Chodník je voľne prístupný pre širokú verejnosť a vybavený pozorovacími vežami.       "Väčšina husí a kačíc prezimovala v Európe južnejšie od nás, žeriavy zimovali v južnej Európe, severnej Afrike a na Blízkom východe. Po zime sa vydali na svoju púť k severským hniezdiskám v Škandinávii, Pobaltí, v európskej, dokonca až v sibírskej časti Ruska. Ich tradičná jarná migrácia bude vrcholiť na prelome marca a apríla," informoval hovorca ornitologickej spoločnosti SOS/BirdLife Slovensko Ján Gúgh.       Uvedená "vtáčia" lokalita na Zemplíne je z pohľadu výskytu vodných vtákov či žeriavov najvýznamnejšou na území Slovenska. "V priebehu marca tu na lúkach a poliach odpočívajú a nocujú veľké kŕdle žeriavov v počte aj 5000 jedincov. Menšie kŕdle nocujú v oblasti CHVÚ Medzibodrožie, napríklad pri obciach Beša a Zatín," doplnil Gúgh.       Spoločnosť žeriavom robia podľa jeho slov migrujúce husi, ktorých počty sú ešte vyššie a prekračujú 15.000 jedincov. Dominujú im v tomto období husi bieločelé, v menšom počte husi siatinné a husi divé. "Podarilo sa nám zdokumentovať výskyt dvoch jedincov vzácnej bernikly červenokrkej (Branta ruficollis) a jednej bernikly bielolícej (Branta leucopsis)," zdôraznil Gúgh.       Milovníci prírody sa môžu vydať na pozorovanie vtáctva v týchto dňoch individuálne, ale aj počas tradičnej akcie s názvom Vítanie žeriavov, ktorá sa uskutoční pri Senianskych rybníkoch počas najbližšej soboty (28.3.).       Pre účastníkov akcie, ktorá sa začne o 14.00 h, pripravili organizátori pestrý program. Jeho súčasťou bude okrem pozorovania migrujúcich operencov prechádzka náučným chodníkom Vtáčí raj, lukostreľba z historických zbraní, razenie kovových medailónikov, maľovanie erbov, ukážka kováčskeho remesla či výroba kožených náramkov.
 Michalovce/Zemplínska šírava 23. marca (TASR) - Rozsiahlou obnovou prejde v nasledujúcich mesiacoch bezpečnostný priepad vodnej stavby Zemplínska šírava, ktorý je v prevádzke už niekoľko desaťročí. "Predmetom a cieľom pripravovanej rekonštrukcie je zabezpečenie jeho stability, funkčnosti a bezpečnosti pri protipovodňovej ochrane Východoslovenskej nížiny," informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Ľuboš Krno.       Ako ďalej uviedol, vodohospodári budú realizovať opravu bezpečnostného priepadu šíravy s finančnou podporou Európskej únie, a to v rámci Operačného programu (OP) Životné prostredie, prioritná os - ochrana pred povodňami.       "V súčasnosti prebieha príprava podkladov na podpísanie zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspevku a verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Schválená výška nenávratného príspevku predstavuje 875.891,81 eura," konkretizoval Krno s tým, že SVP prispeje na projekt zo svojho rozpočtu sumou 46.099,57 eura.       Renováciu uvedenej stavby chcú odštartovať v apríli a ukončiť v septembri tohto roka. "Hlavnou úlohou rekonštrukcie je stabilizovať nakláňanie vtokových a výtokových krídiel vzhľadom na neúnosné podložie, opraviť poškodený povrch betónových konštrukcií objektov a opraviť kamenné opevnenie podhatia," konkretizoval Krno plány vodohospodárov pri tohtoročnej oprave priepadu.       Na Zemplínskej šírave došlo v uplynulých týždňoch k poklesu vodnej hladiny, stále je však takmer o štyri metre vyššia, ako je jej prípustné prevádzkové minimum. "Treba poznamenať, že za priaznivých hydrologických podmienok sa počas realizácie rekonštrukčných prác neočakávajú mimoriadne výkyvy oproti tejto hodnote. Je to postačujúca výška hladiny aj pre rybárov, ktorým sa sezóna na kaprových vodách začína až v júni," uviedol Krno.       Vodohospodári plánujú v nasledujúcom období ďalšie rekonštrukcie pri brehoch východoslovenskej nádrže. Pôjde napríklad o opravu hydrotechnických zariadení pravého dnového výpustu Lúčky, z dlhodobých úloh spomenul Krno revíziu a obnovu pozorovacích zariadení technicko-bezpečnostného dohľadu, ako i návrh na zmiernenie vzdušného svahu juhovýchodnej hrádze šíravy. "Vzhľadom na finančnú náročnosť uvedených stavebných akcií však v rokoch 2015 a 2016 o ich realizácii ešte neuvažujeme," uzavrel hovorca SVP.
Prakovce 23. marca (TASR) - Polícia pátra po dosiaľ neznámom páchateľovi, ktorý od februára do marca tohto roku zo závodu bratislavskej spoločnosti v Prakovciach (okres Gelnica) ukradol sedem formovacích rámov. Hodnota jedného kusa presahuje sumu 11.000 eur.       "Páchateľ z priestorov spoločnosti odcudzil aj doteraz presne nezistené množstvo kovového šrotu. Spoločnosť vyčíslila škodu takmer na 80.000 eur," uviedol dnes košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó.       Policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže. Páchateľovi za tento skutok hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov.
Prakovce 23. marca (TASR) - Zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby obvinil policajný vyšetrovateľ 47-ročného muža z Prakoviec v okrese Gelnica. Obvinený od decembra 2009 do marca 2015 v rodinnom dome v Prakovciach a inde podľa polície týral svoju manželku (41) a od decembra 2009 do júna 2012 aj jej dve deti.       "Spôsoboval im rôzne fyzické a psychické utrpenie bitím, ponižovaním, vyhrážaním, citovým vydieraním, bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu a odopieraním hygieny. Obvinený bol umiestnený v cele policajného zaistenia s návrhom na väzbu," informoval dnes košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó.       V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.
 Michalovce 23. marca (TASR) - Zo spáchania prečinu usmrtenia obvinila polícia 60-ročného muža z okresu Michalovce. Obvinený mal podľa záverov vyšetrovania spôsobiť z nedbanlivosti úmrtie svojej dcéry (35).       Žena sa vo februári tohto roka udusila oxidom uhoľnatým. "Ten unikol z plynového ohrievača v kúpeľni rodinného domu. Ohrievač namontoval obvinený neodborne a svojpomocne, pričom podľa vypracovaného odborného vyjadrenia na vykurovacom a komínovom telese nezabezpečil pravidelnú revíziu a nezabezpečil jeho čistenie a kontrolu," uviedol k prípadu hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó.       Obvinený ďalej údajne vykonal nedovolený zásah na zariadení, a to tým, že vyradil z prevádzky poistku proti spätnému toku spalín. "V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov," informoval Szabó.
 Košice 23. marca (TASR) - Párik tučniakov, Pepo a Cilka z košickej Zoologickej záhrady, sa bude možno už čoskoro starať o ďalšie mláďatá. V zoo našli pred niekoľkými dňami u tučniakov jednopásových dve nakladené vajíčka.         "Pepo a Cilka sú u nás už overený pár, ktorý odchoval už niekoľko mláďat a pevne veríme, že aj táto znáška bude oplodnená a budeme sa môcť tešiť z malých tučniakov," uviedol pre TASR hlavný zoológ Patrik Pastorek. Dodal, že inkubačná doba u tučniakov je 39 až 42 dní, väčšinou okolo 40.       V zoo žije momentálne dvanásť tučniakov, päť samcov, päť samíc a dve mláďatá, ide o párik z minulého roka.       Vajíčka tučniakov potešili aj riaditeľa zoo Ericha Kočnera. "Tučniaky nás prekvapili tým, že už spravili znášku, takže vlastne sme vítali prvý jarný deň vajíčkami tučniakov jednopásových."       Mláďatá by sa mohli vyliahnuť v prvej polovičke mája. "Na zahrievaní znášky sa u tučniakov striedajú aj samce, samec sa aktívne zúčastňuje nielen na odchove, ale aj starostlivosti o vajíčko," opísal Kočner.
Rožňava 22. marca (TASR) - Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v rámci 16. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc pripravila na utorok 24. marca pre deti a mládež podujatie pod názvom Na túto knihu nikdy nezabudnem. „Akousi alfou-omegou detského sveta je rozprávka. Rozprávka o kráľoch, princeznách, zvieratkách, čertoch, čarodejníkoch atď. Deti sa pri počúvaní rozprávky s hrdinami stotožňujú, porovnávajú. V rozprávke by malo platiť, že dobro je odmenené a zlo potrestané,“ zdôraznila Tatiana Bachňáková z Gemerskej knižnice.       Do tajov a spomienok najkrajších kníh zo svojho detstva počas podujatia čitateľom dovolia nahliadnuť pozvaní hostia dvoch generácií. Každý z nich mal iné detstvo, ale podstatné je to, že každý z nich má rád knihy i v dospelosti. „V detstve som každý rok celé leto strávil v Betliari, kaštieľ mi bol veľmi blízky a priestory Krásnej Hôrky tiež,“ prezradil Július Barczi, námestník generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea pre úsek hradov, zámkov a kaštieľov a riaditeľ Múzea Betliar. Rozprávkové knihy ho až tak veľmi nelákali, skôr sa zaujímal o umenie, históriu, obrazy a rod Andrássyovcov.       Pozvanie na toto podujatie prijala aj Silvia Lörinčíková, vedúca oddelenia výskumu a starostlivosti o zbierkový fond Múzea Betliar. „Medzi moje najobľúbenejšie knihy patrí určite Anna zo Zeleného domu, ale čítala som takmer všetky knihy od Karla Maya a Julesa Verneho,“ v stručnosti povedala o svojom detstve z pohľadu čítania kníh. Táto dvojica hostí sa predstaví hneď ráno pre stredoškolskú mládež a výber kníh, z ktorých si obaja pripravili ukážky, zanechá v prítomných podľa Bachňákovej skvelý dojem.       Pre deti materských škôl knižnica na čítanie pozvala Oľgu Benedyktiovú a Štefana Geržu, ktorí patria k staršej generácii. „Táto dvojica hostí je zárukou, že si zaspomíname na staré dobré rozprávky, ale aj zážitky z detstva, keď o mobiloch či počítačoch sa im ani nesnívalo,“ doplnila Bachňáková.       Podujatie Na túto knihu nikdy nezabudnem má v Gemerskej knižnici už niekoľkoročnú tradíciu. Každý rok prináša nové tváre hostí, teda čítajúcich, ale aj tváre, ktoré sú konzumentmi rozprávania a čítania. „Cieľom je, aby sme dostali do povedomia rozprávkové knihy nielen dnešnej doby, ale aj z čias minulých. Aby rozprávky v tomto modernom svete a rýchlom spôsobe života neodchádzali do zabudnutia. Veď kniha je základ pre rozvoj a vzdelávanie každého jedinca,“ uzavrela Bachňáková.
Spišská Nová Ves 22. marca (TASR) - Spišské osvetové stredisko (SOS) pripravilo pre svojich priaznivcov predveľkonočné tvorivé dielne. Tie sa uskutočnia v Spišskej Novej Vsi od 30. marca do 1. apríla pod vedením ľudového tvorcu Milana Pastrnáka z podtatranskej obce Batizovce.       “Ponúkame možnosť vyskúšať si tradičnú techniku zdobenia veľkonočných vajíčok, typickú pre podtatranský región, a tak si vlastnoručne vyzdobiť veľkonočné vajíčko. Rovnako chceme ľuďom priblížiť celkový kultúrny a sociálny význam ľudového výtvarného umenia v kontexte miestnych výročných zvykov viažucich sa k veľkonočnému obdobiu,” uviedla Monika Tkáčová zo SOS.       Táto inšpiratívna metóda vzdelávania má predovšetkým prispieť k poznaniu vlastnej regionálnej ľudovej kultúry. Tvorivé dielne sú vhodné pre žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. “Je potrebné, aby si žiaci a študenti doniesli pracovný odev, plášť, starú košeľu, aby sa nezašpinili. Všetok potrebný materiál, vajíčka, čierny tuš, štetce, gumené obrusy, pilníky na vyškrabávanie, zabezpečíme my,“ zdôraznila Tkáčová.       Na tvorivé dielne s Milanom Pastrnákom, ktorý sa snaží zachovať batizovskú tradíciu veľkonočných vyškrabovaných vajíčok s veršíkom, je nevyhnutné sa nahlásiť vopred, a to do stredy 25. marca. Počas každého z troch dní sú k dispozícii tri termíny.
Trebišov 22. marca (TASR) - Keď pred viac ako polstoročím vznikla značka Deva, okamžite zaplavila československý trh s cukrovinkami. Čokoládová tyčinka s dievčatkom v červenej šatke je dlhé roky symbolom firmy a dosiaľ najžiadanejšia lahôdka. V súčasnosti sa pod značkou Deva predávajú tyčinky, dezerty, vianočné  a veľkonočné sladkosti či čokoládové dražé. Takmer všetky súčasné produkty sa vyrábali ešte počas socializmu. Súčasná produkcia spoločnosti ChocoSuc Partner, s. r. o., v Trebišove predstavuje 1000 ton ročne.       Majitelia firmy - bratia Jaroslav a Juraj Kaiferovci z Košíc, sa snažia znovu spopularizovať tradičnú značku, ktorá počas svojich turbulentných časov takmer upadla do zabudnutia. "Veríme, že sa nám to podarí, nakoľko si zákazníci naše produkty naďalej žiadajú. Ponúkame vysokokvalitné výroby, všetky sú z belgickej čokolády za priaznivé ceny," povedal pre TASR Jaroslav Kaifer.       Spolu s bratom chcú dostať do povedomia zákazníkov tradičnú značku Deva a BonAmi, pod ktorou vyrábajú želé výrobky. Za dva roky sa im podarilo zvýšiť produkciu o približne 400 ton. O Devu je podľa Kaifera vo svete stále záujem, napríklad v krajinách ako Singapur či Čína.       Klasická tyčinka pod menom Deva klasik je značkou kvality od roku 1951, v grafickej podobe od roku 1970, charakteristická svojou rumovou príchuťou. "Keď si ju zákazník dá, je spomienkou na roky minulé, keďže tá charakteristická chuť ostala stále tradičná. Čokoláda je vysoko kvalitná, je nepochybné, že sa vyrovná kvalite  akýchkoľvek zahraničných výrobkov. Túto receptúra ani nehodláme zmeniť,“ opísal najpredávanejší produkt Jaroslav Kaifer.       Za socializmu cukrovinky Devy ochutnávali nielen v Československu, ale vyvážali ich aj do Kanady, USA, Arabských emirátov či Austrálie. Obrovským trhom bol bývalý Sovietsky zväz. "Našim prioritným cieľom je momentálne rast značky v okruhu blízkych štátov - čiže náš slovenský trh, český trh, Maďarsko, prípadne Poľsko a udržanie si stability na zahraničných trhoch, ako je Belgicko a Francúzsko, kde ide asi 60 percent produkcie pod privátnou značkou," priblížil ďalej Kaifer. O cukrovinky prejavili záujem aj obchodníci z Izraela, Srbska a opäť aj z Ruska. "Práve pracujeme na tom, aby sme sa na tieto zahraničné trhy dostali s našimi výrobkami z čokolády a želé."       Keď v roku 1999 kúpila Devu zahraničná spoločnosť Leonidas, vtedajšie vedenie sa podľa Jaroslava Kaifera sústredilo hlavne na výrobu svojich produktov a modernizáciu. "Značka Deva a BonAmi išli troška stranou, ale nie úplne."       Bratia Kaiferovci kúpili spoločnosť v roku 2013 a od začiatku sa snažia tradičnú značku znova budovať a dávať do povedomia. Naďalej firmu modernizujú a investujú do strojového parku, ktorý podľa Jaroslava Kaifera prináša väčšiu efektívnosť výroby. V pláne majú zakúpiť nové linky. "Treba zmodernizovať viacero segmentov v rámci firmy, aby sme sa priblížili čo najviac k mladému zákazníkovi, keďže u mládeže sme viac-menej ešte len v plienkach," zhodnotil Jaroslav Kaifer.       Počas začiatkov Devy v trebišovskom závode prevládala ručná, tradičná cukrovinkárska výroba na strojnom zariadení privezenom z Čiech. Aktuálne firma zamestnáva okolo 100 zamestnancov, v čase zvýšených potrieb toto číslo narastá na 150.
Košice 22. marca (TASR) – Projekt digitalizácie objektov Kancelárie Ústavného súdu (ÚS) SR v Košiciach napreduje aj vďaka vysokému nasadeniu zamestnancov. Informovala o tom hovorkyňa súdu Anna Pančurová. „Realizáciou tohto projektu, pričom objektmi sa v ňom označujú spisy a audiozáznamy z pojednávaní, sa ÚS SR podarilo aktívne zapojiť do Operačného programu Informatizácia spoločnosti – Tvoríme vedomostnú spoločnosť a z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja získať financie na vytvorenie technologických podmienok, ktoré už viac ako rok umožňujú ÚS spracovávať všetky papierové, ako aj zvukové záznamy do digitalizovanej podoby,“ uviedla hovorkyňa.       Pre účely digitalizácie bolo pripravených takmer 13.000 rozhodnutí a podaní - spisov a 298 audiozáznamov. Predmetom digitalizácie sú spisy od roku 1992 do roku 2004 a audiozáznamy od roku 1994 do roku 2012, ktoré sú archivované na ÚS v Košiciach, ale aj v Slovenskom národnom archíve v Bratislave. „Aktuálne je zdigitalizovaných 7759 spisov z uvedeného obdobia, pričom za rok 1992 ide o spisy, ktoré boli prevzaté z ÚS Českej a Slovenskej Federatívnej republiky v Brne,“ dodala Pančurová.       Keďže pre zamestnancov Kancelárie ÚS SR je to už druhý projekt, ktorý súvisí s elektronizáciou súdnictva a personálne kapacity kancelárie, ktoré sa koncentrujú na prípravu podkladov pre rozhodovaciu činnosť, sú obmedzené, bolo nevyhnutné zabezpečiť projektu podporu uzatvorením aktuálne desiatich dohôd o vykonaní práce do 30. júna. Nevyhnutnosť využiť takéto opatrenie vyvolala aj skutočnosť, že 342 archívnych dokumentov bolo zapožičaných zo Slovenského národného archívu len na obdobie od 2. do 27. februára.       Digitalizácia rozhodnutí je úzko spojená aj s ich indexáciou, ktorá v budúcnosti pomôže používateľom jednoduchšie vyhľadávať potrebné materiály. Odbornosť tejto časti projektu, tzv. postprocessing, si vyžiadala zapojenie 29 interných zamestnancov Kancelárie ÚS SR – súdnych poradcov, ktorí ju vykonávajú mimo pracovného času. Aktuálne je takto zindexovaných 7841 spisov, takže v priemere jeden súdny poradca spracoval pre potreby digitalizácie 270 spisov popri svojej bežnej pracovnej náplni.       Zo spomínaného počtu audiozáznamov je zdigitalizovaných 136. Od roku 2013 archivuje ÚS audiozáznamy z verejných pojednávaní pléna a senátov v digitalizovanej podobe. Aktuálne ÚS sprístupňuje všetky nahrávky z verejných pojednávaní pléna a senátov na svojom webovom sídle www.concourt.sk.       „Uvedomujem si náročnosť situácie, s ktorou sa musia zamestnanci Kancelárie ÚS počas paralelnej realizácie dvoch projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie vyrovnať a som rada, že chápu potrebu, aj za cenu maximálneho nasadenia, využiť možnosti, ktoré nám eurofondy ponúkajú,“ zdôraznila predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková.       Zdôraznila, že digitálna forma je perspektívny spôsob zachytenia informácií a poznatkov pre účely vzdelávania, výskumu a vývoja a zodpovedným manažovaním možno toto náročné obdobie preklenúť. Zdigitalizované spisy a audiozáznamy tak budú pripravené na dlhodobé uchovanie. „Vďaka tomu vznikne bohatá znalostná báza z archivovaných rozhodnutí ÚS dostupná čo najširšiemu okruhu používateľov pre ďalšie generácie. Z projektu bude mať trvalý úžitok široká verejnosť, aj preto sme uvítali, že sme mohli využiť šancu v podobe realizácie projektu, ktorého sprostredkovateľským orgánom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,“ uzavrela Macejková.
  Michalovce 21. marca (TASR) - Ornitológovia z východného Slovenska opäť zmapovali zimujúce sovy v obciach Východoslovenskej nížiny. Pravidelné zimné sčítania realizujú od roku 2013. „Ich rekordný počet v roku 2013 súvisel s gradáciou populácie hrabošov, ktoré lovia. Tento stredne veľký druh sovy obýva kultúrnu krajinu, zimu trávia myšiarky v skupinách, zväčša v intravilánoch obcí, na rozličných druhoch drevín. V priebehu dňa odpočívajú na stromoch a za súmraku sa rozlietavajú na polia loviť hlodavce,“ uviedol manažér projektu Life+ zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS) Matej Repel.       Myšiarky najčastejšie využívajú na zhromažďovanie sa dreviny, ako tuje, smreky a borovice, ktoré im poskytujú dokonalý úkryt. Na nerušených miestach sa môžu zhromažďovať aj na brezách, jabloniach či hustých kríkoch. „Po výraznej gradácii početnosti drobných zemných hlodavcov v poľnohospodárskej krajine v roku 2012 sme predpokladali, že podobne ako dravce zareagujú na dostatočnú potravnú ponuku aj sovy,“ dodáva Repel. Preto sa ornitológovia rozhodli zrealizovať systematické a celoplošné sčítanie zimujúcich myšiarok ušatých na vybranom území východoslovenskej roviny. Záujmové územie tvorí viac ako 90 obcí v okresoch Sobrance, Michalovce a Trebišov od štátnej cesty Trhovište – Michalovce – Sobrance – Vyšné Nemecké, na juh až za rieku Latorica.       „Každoročne vo februári sme prehľadali všetky obce s cieľom spočítať celú populáciu zimujúcich myšiarok ušatých vo zvolenom území a zaznamenať tak zmeny v ich početnosti v závislosti od počasia a najmä dostatku hlodavcov. Celková početnosť myšiarok ušatých v jednotlivých rokoch výrazne kolísala. V rekordnom roku 2013 sme zaznamenali 1395 myšiarok. Potom nasledoval opačný rekord, keď sme vo februári 2014 zaznamenali len 333 sov a v roku 2015 početnosť začala opäť stúpať a dosiahla 815 jedincov,“ konkretizuje výsledky Repel.       Pod zimoviskami myšiarok sa hromadia vývržky a trus a je podľa neho veľkým potešením, že sa ornitológovia počas monitoringu medzi občanmi stretávali s toleranciou. „V prípade, že aj vo vašom okolí poznáte miesto zimovania myšiarok ušatých, stačí, ak pre ich ochranu zabezpečíte nerušené zimovanie bez zbytočného plašenia, ktoré ich môže v zimnom období stáť množstvo síl a dokonca sa stáva, že zmätené sovy po vyplašení narážajú do okien alebo pletiva oplotení v záhradách, čím sa môžu vážne poraniť,“ upozornil Repel.       Okrem myšiarok ušatých ochranári zaznamenali aj ďalšie štyri druhy sov, ktoré zimujú na Dolnom Zemplíne. Zistili výskyt kuvika na 13 lokalitách, jednu sovu obyčajnú, jednu sovu dlhochvostú a našli aj tri denné zhromaždiská vzácnej myšiarky močiarnej, kde spolu zimovalo minimálne 30 jedincov. „Typickým územím, kde sa myšiarky močiarne vyskytujú počas migrácie, zimovania a zriedkavo aj hniezdia, sú chránené vtáčie územia Senianske rybníky a Medzibodrožie. V týchto územiach realizuje SOS už dlhodobo ochranárske aktivity zamerané na vtáctvo lúk a mokradí. Práve prebiehajúci Life+ projekt "Ochrana bučiaka veľkého a chochlačky bielookej v CHVÚ Medzibodrožie" si kladie za cieľ obnovu, revitalizáciu a starostlivosť o 140 hektárov mokradí v tomto jedinečnom území,“ uzatvára Repel.
 Nové Mesto nad Váhom 21. marca (TASR) - Portugalčanka s kapverdskými koreňmi Carmen Souza a maďarskí inštrumentalisti zo Special Providence budú jednými z najväčších ťahákov festivalu Open Jazz Fest (17. - 18. 7.) na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom. TASR informoval PR manažér festivalu Matej Salek.       „Carmen Souza (34) považuje hudbu za svoju misiu. Hudobníčka uvádza medzi ľuďmi, ktorí ovplyvnili jej jedinečný štýl, legendy ako Ellu Fitzgerald, Billie Holiday alebo Joea Zawinula. Jej zatiaľ posledný album s názvom Protegid získal veľmi pozitívne ohlasy v tlači na celom svete. Výnimočný hlasový prejav a odvážny prístup k hudbe jej vyslúžili prirovnania k umelkyniam ako Nina Simone alebo Eartha Kitt. To, čo ju však robí naozaj jedinečnou, je spôsob, akým spája tradičné africké a kapverdské rytmy so súčasným džezom,“ uviedol Salek s tým, že producentom a mentorom Carmen Souza je Theo Pascal, ktorý je jedným z najlepších súčasných portugalských basgitaristov.       Ako dodal, v rámci úvodného dňa Open Jazz Festu sa na Zelenej vode predstavia aj maďarskí inštrumentalisti zo Special Providence. Ide o jednu z najznámejších súčasných inštrumentálnych skupín v strednej Európe. „Special Providence sú známi svojím jedinečným štýlom, v ktorom sa mieša moderný džez, progresívny rock/metal a elektronika. Ich živé predstavenia sú zároveň nevšedným zážitkom, ktorého zárukou je ich dynamické vystupovanie. Za sebou majú vystúpenia na London Jazz Festival, festivale Crescendo, Prog Sud alebo Prog-Résiste a mnohých ďalších podujatiach v Európe, Južnej Amerike, ale aj v Japonsku,“ uzavrel Salek.    
 Košice 20. marca (TASR) – Súťažná prehliadka Rockový košický kolotoč - ROKOKO je aj tento rok určená pre neprofesionálne hudobné skupiny z Košíc a blízkeho okolia. Finále 17. ročníka súťaže 3. mája bude súčasťou osláv Dňa mesta Košice 2015 a stretnú sa v ňom vybrané tri najlepšie kapely. Informoval o tom košický magistrát.       Víťazovi mesto umožní celodenné nahrávanie v profesionálnom štúdiu. Prihlásiť sa môžu skupiny, ktoré sa venujú hudobným žánrom rock, pop, džez a blues, bez obmedzenia vekovej hranice.       Do finále vyberie dve najlepšie skupiny odborná porota a jednu diváci počas predkôl súťaže. Finalisti sa predstavia 3. mája od 17.00 h na Hlavnej ulici pri Dolnej bráne.       Prihláška kapely musí obsahovať názov a sídlo jej pôsobenia, zloženie hudobných nástrojov, ako aj emailový a telefonický kontakt na vedúceho alebo manažéra skupiny. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 10. apríla na emailových adresách: sutaz.rokoko@gmail.com a richard.herrgott@kosice.sk.
Košice 20. marca (TASR) – Radostnú udalosť zaznamenali v košickej Zoologickej záhrade, kde ťava Vanda priviedla na svet ďalšieho potomka. Malá samička ťavy dvojhrbej sa narodila vo štvrtok (19.3.) ráno.       V košickej zoo ide už o dvanáste narodené ťavie mláďa. "V posledných rokoch patríme v rámci zoologických záhrad medzi najúspešnejších chovateľov tiav v strednej Európe," uviedol dnes pre TASR riaditeľ košickej zoo Erich Kočner.       Matkou mláďaťa je samica Vanda, pôvodom z pražskej zoo. Ide už o jej tretie mláďa narodené v Košiciach, pričom všetky tri boli samičky. "To je veľmi potešiteľné, lebo väčšina mláďat narodených v zajatí sú samce," dodal riaditeľ.       Zaujímavosťou je tiež, že najnovšie mláďa je vlastne pohrobok, keďže jeho otec Maťo zomrel ešte minulý rok na starobu. Košická ťavia rodina má aktuálne štyroch jedincov, chovného samca, ktorý Maťa nahradil, dve samice a mladú samičku. Keďže ťaví areál je celoročne prístupný pre návštevníkov, tí sa budú môcť pri troche šťastia pokochať pohľadom na mláďatko už v najbližších dňoch.       Ťavy narodené v minulých rokoch v Košiciach možno obdivovať v zoologických záhradách napríklad v Bratislave, Ostrave, Tábore, ale dokonca aj v ďalekej Južnej Amerike.       Ťava dvojhrbá žije v púšťach a polopúšťach strednej Ázie. Pre mimoriadne schopnosti prekonávať veľké vzdialenosti v ťažkých podmienkach sa stala domácim zvieraťom. Hrby jej slúžia na vytváranie tukových zásob - zdroja metabolickej vody. Dospelé jedince dosahujú výšku v kohútiku 1,8 až 2,3 metra a hmotnosť 600 až 1000 kilogramov. Gravidita samice, po ktorej rodí jedno mláďa, trvá 12 až 14 mesiacov.
 Spišská Nová Ves 20. marca (TASR) - Vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, sa na začiatku tohoročnej turistickej sezóny opäť rozširuje potenciál cestovného ruchu v Národnom parku (NP) Slovenský raj a v priľahlých oblastiach. To podľa Spišiakov prospeje rozvoju tohto doposiaľ zaostávajúceho regiónu.       „Dnes a v sobotu 21. marca sa môžu návštevníci národného parku presvedčiť o množstve pozitívnych zmien, ktoré sa vďaka podpore Švajčiarskej konfederácie a Slovenskej republiky vo výške takmer 1,15 milióna eur podarilo zrealizovať. Stalo sa tak v rámci projektu SLOVENSKÝ RAJ - Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC (turistické informačné centrum) Dobšinská ľadová jaskyňa,“ uviedol projektový manažér Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) NP Slovenský raj Jozef Koval.       Okrem záverečnej konferencie spojenej s workshopom a prezentáciou projektu sa dnes uskutočnilo aj slávnostné otvorenie štyroch z plánovaných ôsmich nástupných centier. Konkrétne ide o Stratenú, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Hrabušice a Smižany. „V rámci projektu bola v roku 2012 založená OOCR NP Slovenský raj – Klastra cestovného ruchu tvoreného 11 obcami subregiónu. V júni 2014 bolo uvedené do prevádzky novovybudované TIC v atraktívnej lokalite pamiatky UNESCO, pri Dobšinskej ľadovej jaskyni, ktoré vo svojich priestoroch ponúka internetovú kaviareň, bufet, multimediálnu prezentačnú a prednáškovú miestnosť a množstvo informačných a propagačných materiálov,“ upozornil Koval.       V Slovenskom raji sa okrem toho prostredníctvom projektu mohlo obnoviť turistické značenie jestvujúcich turistických peších trás a cyklotrás o rozlohe viac ako 300 kilometrov, osadiť lavičky, odpadkové koše, posiedky či ohniská na vybraných miestach pre turistov. „Dôležitou súčasťou projektu bola aj výmena či rekonštrukcia technických zariadení v národnom parku v lokalitách Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol, Zejmarská roklina, Dolina Tiesňavy, Stratenská píla - Dedinky, Kláštorská roklina, Kyseľ - náhradná trasa, Sokolia Dolina a Prielom Hornádu,“ vymenúva ďalšie z aktivít Koval.       V spolupráci s partnermi projektu, švajčiarskou organizáciou NETZWERK SCHWEIZER PÄRKE, Združením obcí Mikroregiónu Slovenský raj – Sever a Mestom Dobšiná, OOCR vypracovala stratégiu, tzv. expertízny manuál destinačného manažmentu trvalo udržateľného rozvoja NP Slovenský raj. Ten je dostupný všetkým používateľom služieb cestovného ruchu v tomto regióne. Pre potreby manažmentu, plánovania a marketingu so zapojením rómskeho obyvateľstva do služieb cestovného ruchu, ochrany životného prostredia a pod. bolo na 73 vzdelávacích stretnutiach vyškolených cca 1600 účastníkov.         „Región má okrem vlastnej značky, loga či ochrannej známky aj svojho maskota, ktorým je škriatok Štastko. Dôležitý je systém karty zliav, ktorý umožňuje využívať množstvo zliav a benefitov v rôznych službách, v oblasti ubytovania, gastronómie, ale i ďalších doplnkových aktivít, ďalej rezervačný systém na stránke www.vraji.sk, ako aj mobilnú aplikáciu vraji.sk s možnosťou získania aktuálnej reálnej polohy v Slovenskom raji,“ uzatvára Koval.
Trenčín 20. marca (TASR) – Upozorniť na dôležitosť stomatologickej prevencie a dentálnej hygieny je hlavným cieľom podujatia, ktoré dnes na Mierovom námestí v Trenčíne organizuje Slovenská komora zubných lekárov v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou v Trenčíne.       Ako TASR informovala organizátorka podujatia Marta Murgašová, už počas prvých hodín navštívili špeciálny stan desiatky žiakov materských, základných i stredných škôl. Dentálne hygieničky im ukazujú, ako sa o zuby starať, v priestoroch Piaristického gymnázia robia štvrťhodinové prednášky o ústnej hygiene, najmenším deťom premietajú rozprávky. „Trenčín je mesto dentálnej hygieny, tu vznikla ambulancia dentálnej hygieny, a preto sme to urobili popri Prešove a Košiciach aj tu,“ priblížila Murgašová.       Záujem Trenčanov podľa nej prekonal očakávania organizátorov, počas prvej hodiny sa nezastavili a záujemcovia stále prichádzajú. „Máme tu dentálne hygieničky, ktoré nám aj pomohli s organizáciou, študentky dentálnej hygieny z Prešova a najmä 29 študentov odboru zubný asistent zo Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne, ktorí robia ankety,“ doplnila Murgašová, ktorá je aj odborným garantom podujatia.       Preventívne podujatie sa okrem Trenčína koná aj v Prešove a Košiciach pri príležitosti dnešného Svetového dňa ústneho zdravia. Deti z materských a základných škôl má hravou formou naučiť základným hygienickým návykom, pravidlám zdravej výživy a správnej technike čistenia zubov. Na otázky dospelých návštevníkov odpovedá odborný personál. Súčasťou akcií je aj vypĺňanie dotazníka, vďaka ktorému chcú organizátori zistiť mieru vedomostí a návykov o ústnom zdraví Slovákov.
Stropkov 19. marca (TASR) - Návštevou spoločnosti Tesla Stropkov zavŕšil dnes prezident SR Andrej Kiska ekonomickú časť svojej pracovnej cesty po severovýchode Slovenska.       "Tento región je skutočne regiónom, kde nezamestnanosť je absolútne základným problémom. Navštívil som však viacero úspešných firiem, ktorým sa v tomto kraji napriek všetkým problémom darí, od malých podnikateľov až po Teslu Stropkov, kde pracuje aktuálne viac ako 800 ľudí," povedal v rámci dnešnej návštevy prezident.       Východné časti Slovenska si podľa jeho slov žiadajú väčšiu podporu, pokiaľ ich nespoja s ostatnými oblasťami diaľnice či rýchlostné cesty. "Chcem si s tímom svojich poradcov podrobne rozobrať všetky podnety, ktoré mám z tohto regiónu, a následne si sadnúť či s ministrom hospodárstva, alebo ministrom financií, aby sme spoločne uvažovali o stimuloch, ktoré by tu skutočne pomohli riešiť problém nezamestnanosti," priblížil prezident pre TASR.       Stovkám zamestnancov, ktorí ho privítali v areáli stropkovskej Tesly, dnes prisľúbil, že zabojuje za to, aby sa na východe žilo lepšie. Vyzdvihol pri tom zároveň ich zamestnávateľa, ktorí patrí k najväčším v regióne a už dlhé desaťročia dáva prácu Stropkovčanom a ľuďom z okolia. "Tento podnik tu stále je, aj keď sa mnohé ďalšie z východného Slovenska stratili," podčiarkol Kiska.       Počiatky Tesly Stropkov siahajú do 60 rokov minulého storočia, keď tam začal svoju činnosť elektrotechnický závod národného podniku Tesla Liptovský Mikuláš. Spoločnosť sa v súčasnosti zaoberá výrobou plastových a piezokeramických komponentov pre automobilový priemysel, špeciálnych telefónnych prístrojov, domácich dorozumievacích prístrojov – "vrátnikov", elektroinštalačného materiálu, stavebných zámkov, spolupracuje ďalej aj pri výrobe registračných pokladníc a ďalších výrobkov.       "Čo sa týka rozvoja či investícií, financujeme ich z vlastných prostriedkov bez pomoci úverov. Naša produkcia smeruje v objeme asi 73 % na export hlavne do Francúzska, Nemecka a Českej republiky. Spoločnosť je momentálne v dobrej ekonomickej kondícii s tržbami na úrovni približne 20 miliónov eur ročne. Dosahujeme zisk, zamestnanosť vo firme je stabilizovaná," informoval TASR ekonomický riaditeľ Tesly Jaromír Žak.
 Kechnec 19. marca (TASR) – Pre podozrenie z úniku nebezpečnej látky evakuovali dnes predpoludním výrobnú halu firmy Magneti Marelli Slovakia v Priemyselnom parku v Kechneci v okrese Košice - okolie. Na nevoľnosť sa sťažovali celkovo štyria ľudia, ktorých zdravotníci previezli do košickej nemocnice. Prítomnosť nebezpečnej látky však merania nepotvrdili.       Na mieste zasahovali po 9.30 h hasiči z Čane, ktorí vypomáhali pri ošetrení a evakuácii. "Naša jednotka odvetrala a skontrolovala priestory objektu, nenamerali sme žiadne zvýšené hodnoty nebezpečných látok," uviedol pre TASR hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Tomáš Berzetei.       Na miesto prišli aj príslušníci Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany z Jasova, ani oni však podľa informácie od hasičov nenamerali nebezpečné látky. Zatiaľ sa tak nevie, čo mohlo spôsobiť zdravotné problémy pracovníkov.       Do Nemocnice Košice – Šaca priviezli štyroch pacientov s podozrením na otravu oxidom uhoľnatým. "U žiadneho z nich sa pri meraniach našich lekárov nepotvrdila prítomnosť oxidu uhoľnatého. Všetci boli následne prepustení do ambulantnej starostlivosti," uviedla pre TASR PR a marketingová manažérka nemocnice Monika Murová.       Celkovo bolo podľa hasičov evakuovaných zhruba 300 zamestnancov, krátko popoludní po dohode s vedením spoločnosti boli pustení späť do prevádzky firmy. Spoločnosť Magneti Marelli sa zameriava na dizajn a výrobu vysoko-technologických systémov a komponentov pre automobilový sektor.
Košice 19. marca (TASR) – K lúpežnému prepadnutiu so zbraňou došlo v stredu (18.3.) krátko po 13.00 h v predajni potravín na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach. Páchateľ si v obchode najprv pýtal od predavačky desať rožkov, pričom pristúpil k registračnej pokladni a na pult vyložil drobné mince. Kým predavačka prepočítavala mince, vytiahol krátku zbraň čiernej farby nezisteného kalibru a žiadal peniaze, informoval dnes košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó.       "Predavačka v domnienke, že ide o vtip a atrapu zbrane, mu peniaze odmietla vydať. Páchateľ však svoju hrozbu zopakoval, zbraň obtiahol a namieril na predavačku s otázkou, či jej to stojí za to," povedal hovorca. Predavačka napokon otvorila registračnú pokladňu, z ktorej si lúpežník vybral hotovosť 30 eur.       "Páchateľ s namierenou zbraňou predavačke prikázal, aby si ľahla a následne z predajne odišiel. Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície začal trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže," dodal Szabó. Za tento skutok hrozí páchateľovi v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.
Príroda nám v uplynulé dni ukazuje svoje krásy. V priebehu utorka a stredy bolo možné vo viacerých krajinách Európy, vrátane Slovenska pozorovať výnimočný úkaz akým je polárna žiara. Už v piatok nás čaká ďalší zaujímavý úkaz v podobe čiastočného zatmenia Slnka. Toto zatmenie bude najvýraznejšie od roku 2011 až do roku 2026. Mesiac zakryje zhruba 60 % slnečného disku. Ďalšie zatmenie nás síce čaká až v júni 2021, kedy však Mesiac zahalí len okolo 5 % Slnka. Výraznejšie zatmenie nastane v októbri v roku 2022, kedy Mesiac zahalí okolo 40 % slnečného disku. Zatmenie bude možné vďaka počasiu pozorovať na celom území Počasie by v piatok malo byť na našom území pod vplyvom oblasti vyššieho tlaku. Prevládať by tak na celom území malo prevažne jasné až polojasné počasie. Len v oblasti krajného východu a severovýchodu môže byť oblačnosti o niečo viacej, ale zatmenie Slnka bude aj tu možné pozorovať.   Počasie síce priať bude, no rozhodne nepozerajte na Slnko voľným okom. Zabezpečte si okuliare s ochrannou fóliou. Nápomocné môžu byť aj zváračské sklá. Ak ani jednu z ochranných pomôcok nemáte, tak aby ste sa vyhli poškodeniu zraku, navštívte radšej planetárium alebo sledujte online prenos na webe.   Zatmenie začne o 9:37 v Bratislave a o 9:44 v Košiciach.  Maximálne zatmenie bude na západe krajiny okolo 10:45 a na východe okolo 10:50. Zatmenie skončí okolo 12:00. Tabuľka zatmenia slnka a jeho percentuálna veľkosť   Mesto Začiatok MAXIMUM Koniec Veľkosť zatmenia Bratislava 9:37 10:46 11:58 61,9 % Trnava 9:38 10:48 11:59 61,8 % Nitra 9:39 10:48 11:59 61,1 % Hurbanovo 9:39 10:48 11:59 60,1 % Trenčín 9:40 10:49 12:00 62,4 % Žilina 9:41 10:50 12:01 62,4 % Námestovo 9:42 10:51 12:03 62 % Banská Bystrica 9:41 10:50 12:01 60,9 % Lučenec 9:41 10:50 12:02 59,5 % Poprad 9:43 10:52 12:03 60,3 % Prešov 9:44 10:53 12:04 59,1 % Svidník 9:45 10:54 12:05 59,5 % Košice 9:44 10:53 12:04 58,5 % Veľké Kapušany 9:45 10:54 12:05 57,2 % Energetickej sústave hrozí blackout   Zatmenie Slnka, ktoré nastane takmer v celej Európe robí veľké starosti prevádzkovateľom energetických sietí. Počasie sa totiž zmenilo a podľa najčerstvejšej predpovede bude v štátoch ako Nemecko, Poľsko, Česká republika a Taliansko panovať taktiež slnečné počasie. Oblačnosť sa začne nad Nemecko nasúvať od severu a zatmenie by malo zasiahnuť až okolo 70 percent krajiny. Tu zároveň bude zatmenie Slnka výraznejšie ako u nás. Mesiac zakryje slnečný kotúč až na 80 %. Zdroj: Imeteo.sk
V noci z utorka na stredu sme mohli na Slovensku pozorovať polárnu žiaru, u nás sa to nestáva často. Polárna žiara je viditeľná predovšetkým v oblasti severného a južného pólu. Erupcie na Slnku v ostatnej dobe však boli natoľko intenzívne, že na Zemi vyvolali silnú geomagnetickú búrku (narušenie magnetického poľa Zeme pod vplyvom prílevu silného prúdu nabitých častíc, ktoré unikajú zo Slnka po slnečných erupciách). Vďaka tomu sme polárnu žiaru mohli pozorovať v pondelok a utorok na severoamerickom kontinente, v Ázii a Európe, vrátane Česka, Maďarska alebo Slovenska. V Snilovskom sedle v Malej Fatre ju vyfotil fotograf Šimon Trnka.
Košice 18. marca (TASR) – Možnosť dozvedieť sa viac o správnej ústnej hygiene budú mať Košičania v piatok (20.3.) pred magistrátom. Na Svetový deň ústneho zdravia mesto Košice v spolupráci so Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL) pripravilo pre verejnosť akciu zameranú na edukáciu a nácvik správnej techniky čistenia zubov.       Od 10.00 h bude veľký stan pred magistrátom vítať okoloidúcich, ako aj triedy z materských a základných škôl, ktorým sa budú venovať študenti zubného lekárstva. "Pre deti sú prichystané rôzne zábavné aktivity, rozprávka aj maskot. Dospelým sa budú venovať odborníci osobne, pričom si budú môcť nájsť inštruktážne videá a dôležité informácie aj v tabletoch," informoval dnes mestský úrad.       Súčasťou akcie budú aj dotazníky o ústnom zdraví. Jeden zo záujemcov, ktorí ich vyplnia, dostane na záver dňa darčekový kôš s produktmi pre starostlivosť o ústnu hygienu. Program je zabezpečený do 16.00 h.
Prakovce 18. marca (TASR) – Vedenie spoločnosti Railway Casted Components (RCC) sídliaca v obci Prakovce, okres Gelnica, dnes prerokovalo zo zástupcami zamestnancov firmy hromadné prepúšťanie. Súvisí to s ukrajinsko–ruským konfliktom, ktorého dôsledky zasiahli aj výrobný program RCC zameraný na hutnícku výrobu. K 19. aprílu má prísť o prácu 200 zamestnancov z celkového počtu 350.       „Kritériami prepúšťania sú požadovaná profesijná štruktúra, dosiahnutá kvalifikácia a zhodnotenie pracovného výkonu,“ uviedla generálna riaditeľka spoločnosti Irina Mileva. Dodala, že celý proces je jednoznačne výsledkom zlej odbytovej situácie, do ktorej sa firma dostala v súvislosti s krízou na Ukrajine.       Vedenie RCC aj akcionári ďalej potvrdili, že hľadajú riešenia pre ďalšie pokračovanie výroby a nové odbytové možnosti. „Môžem povedať, že hľadáme tiež možnosti uplatnenia pre zamestnancov, ktorých sa bude týkať hromadné prepúšťanie. Hľadáme ich v rámci strojárenského portfólia nášho akcionára aj mimo neho,“ ubezpečila Mileva. Dodala, že zástupcov zamestnancov dnes požiadala o zabezpečenie nevyhnutnej súčinnosti s riešením tejto situácie.
Košice 18. marca (TASR) - Nový pôvodný muzikál Červená Čiapočka pripravilo pre deti košické Divadlo hudby. Premiéra tejto hudobnej rozprávky bude v nedeľu 22. marca o 15.00 h v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach.       "V porovnaní s klasickou Červenou Čiapočkou je tá naša bohatšia o pár nových postáv, ktorými sú zajac, vlk, medveď, ježko a veverička," hovorí o svojom najnovšom muzikáli skladateľ Miňo Mojžiš. Dodáva, že rozprávka je nielen zábavná, ale aj poučná, pretože deti sa v nej dozvedia, akí sú vlci, ježkovia či zajace v prírode v skutočnosti. Oproti tradičnej predlohe je ďalšou zmenou to, že na známy pôvodný príbeh sa tvorcovia napojili až vtedy, keď vlk leží v posteli u starej mamy. Ako sa k nej vlk dostal, vymysleli úplne inak. Pre deti to tak bude veľké prekvapenie.       Muzikál Červená Čiapočka je hrou z cyklu Rozprávky tety Vierky. Prvým príbehom bola Koza odratá a jež a k nim pribudnú ešte ďalšie dve rozprávky. Ktoré to budú, však zatiaľ skladateľ nechce prezrádzať.       Predstavenie režírovala Katka Obyšovská, účinkujú v ňom stálice Divadla hudby - Mišo Balúch, David Szöke, Kubo Jusko, Matúš Malý, Zuzka Vilímová, Radka Molčanová, Danica Pačanská a Viera Adamčová. Hudbu nahral Miňo Mojžiš s gitaristom Marošom Oravcom.
Košice 18. marca (TASR) - Neznámy páchateľ v noci z pondelka na utorok (17.3.) odcudzil vozidlo zn. Škoda Octavia, ktoré bolo zaparkované na Kuzmányho ulici v Košiciach. "Majiteľke vozidla vznikla škoda vo výške 7000 eur," informovala dnes košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.       Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin krádeže, po páchateľovi a vozidle pátra.
Strážske 18. marca (TASR) – V Strážskom, okres Michalovce, sa v utorok (17.3.) krátko po 18. hodine stala tragická dopravná nehoda. Osobné motorové vozidlo zn. BMW X5, ktoré viedol 41-ročný vodič z okresu Michalovce, sa zrazil s 80-ročným chodcom zo Strážskeho. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová.       „Vodič viedol osobné motorové vozidlo po Mierovej ulici v meste Strážske v smere od Vranova nad Topľou, pričom sa pravdepodobne plne nevenoval riadeniu vozidla, v dôsledku čoho zachytil chodca, ktorý prechádzal po riadne vyznačenom priechode pre chodcov,“ uviedla hovorkyňa s tým, že pri dopravnej nehode chodec utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.       U vodiča dychovou skúškou nebolo zistené požitie alkoholu. Na vozidle bola škoda vyčíslená na približne 1000 eur. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. „Pre objektívne posúdenie príčiny a vzniku dopravnej nehody bude do trestného konania pribratý znalec z odboru cestnej dopravy. Bližšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ uzavrela Mésarová.
Spišská Nová Ves 18. marca (TASR) - Minulý rok si Slovensko pripomenulo 75. výročie vojenského napadnutia zo strany Maďarska. Vtedy sa v Ústave pamäti národa (ÚPN) zrodila myšlienka zorganizovať o tejto zamlčovanej historickej skutočnosti konferenciu.       „Maďarská politika sa neuspokojila so ziskami z tzv. Viedenskej arbitráže 2. novembra 1938, keď na základe rozhodnutia nacistického Nemecka a fašistického Talianska získalo vyše 20 percent územia Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Budapešti nestačilo ani získanie Podkarpatskej Rusi, ktorú okupovala od 14. marca 1939. Už v tento deň sa maďarské jednotky pokúsili z užhorodského smeru o prienik na Zemplín,“ priblížil Martin Lacko z ÚPN. Boli však zastavení gardistickými dobrovoľníkmi z Michaloviec, ktorí za cenu 13 padlých oddialili maďarský postup. O pár dní neskôr, 23. marca 1939, už približne 40.000 maďarských vojakov, bez vyhlásenia vojny, frontálne napadlo východné Slovensko a obsadilo územie približne dvoch okresov, Sobrance a Snina.       „Pre Slovenský štát, vyhlásený len 14. marca 1939, to bola ťažká rana. Na obranu hraníc štátu, ktorý sa ešte len formoval, sa povedľa vojenských jednotiek postavili jednotky Hlinkovej gardy a množstvo dobrovoľníkov. Táto udalosť vošla do literatúry ako Malá vojna. Jej súčasťou bol aj incident, keď maďarské letectvo bombardovalo Spišskú Novú Ves. Výsledkom bolo ďalších 13 obetí a tiež fakt, že Spišská Nová Ves vošla do histórie ako druhé mesto v Európe, po španielskej Guernice, bombardované pred začiatkom druhej svetovej vojny,“ doplnil Lacko.       Práve na tejto pôde organizuje mesto v spolupráci s ÚPN a tiež v spolupráci s Maticou slovenskou vo štvrtok 19. a v piatok 20. marca odbornú konferenciu pod názvom Malá vojna a jej miesto v pamäti národa. Koná sa v Koncertnej sieni Reduty na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi.       „Cieľom konferencie je jednak predostrieť najnovšie poznatky výskumu, ale aj otvoriť diskusiu a priblížiť túto, neprávom obchádzanú tému predovšetkým mladším generáciám,“ zdôraznil Lacko. Venovaná je ako samotným udalostiam Malej vojny a ich kontextu, tak aj jej pamäti. Medzi konferenčné témy patrí napr. maďarská politika voči Slovensku, priebeh marcových bojov, bombardovanie mesta či téma vojnových obetí. Odborníci sa dotknú aj pamäťových tém, ako napr. reflexia udalosti v historiografii, publicistike a kinematografii či osudy účastníkov obrannej vojny. Konferencia je podľa Lacka doplnená aj menším sprievodným podujatím a je určená pre širokú verejnosť, osobitne mladšie generácie.
Košice 17. marca (TASR) – Pre študentov stredných škôl, ktorí by sa chceli ďalej vzdelávať v oblasti informačných technológií, je určený projekt IT Akadémie softvérového vývoja (SOVY). Pripravili ho košická pobočka americkej spoločnosti GlobalLogic v spolupráci so Súkromnou strednou odbornou školou na Dneperskej ulici v Košiciach a Strednou priemyselnou školou (SPŠ) elektrotechnickou v Prešove.       Cieľom projektu je ponúknuť študentom alternatívu k vysokej škole, ako aj možnosť prakticky ich pripraviť na prácu v IT sektore. Úspešní študenti v priebehu tretieho ročníka získajú možnosť pracovať u partnera projektu – spoločnosti s r. o. GlobalLogic Slovakia.       "Chceli by sme, aby šikovní mladí ľudia zostali na východnom Slovensku. Ďalej sa rozvíjali, ale aj aby si tu našli zaujímavo platenú prácu. Preto vznikol projekt IT Akadémie softvérového vývoja, ktorého sme partnermi. Po skončení štúdia radi privítame šikovných študentov v našich radoch," uviedol Marek Antal z firmy GlobalLogic.       Prihlásiť sa do IT Akadémie SOVY možno cez webstránku projektu www.akademiasovy.sk. Pohovory s kandidátmi budú v auguste, organizátori plánujú tento rok prijať 50 študentov. Trojročné štúdium bude ukončené absolventskou skúškou a udelením titulu Diplomovaný špecialista IT.       Vzdelávanie bude interaktívne prebiehať v učebniach, v ktorých bude mať každý žiak k dispozícii vlastný počítač, praktická časť sa bude realizovať v rámci reálnych projektov firmy GlobalLogic.
Košice 17. marca (TASR) – Štyri špeciálne vozíky pre novorodencov pribudli dnes Nemocnici L. Pasteura (UNLP) v Košiciach. Pod označením Hyunday ix1 ich oddeleniam neonatológie venovala rovnomenná automobilka.       Mobilné postieľky budú používané na bezpečný a jednoduchší prevoz bábätiek na vyšetrenia a k mamičkám. Pre nemocničný personál, ale aj pre mamičky predstavujú vítanú pomoc. V nemocnici ich slávnostne "pokrstili" cumlíkmi moderátorka Aneta Parišková a basketbalistka Zuzana Žirková.       Dosiaľ pre novorodencov v UNLP používali len fixné jednomiestne postieľky. "Nové vozíky nám umožnia individuálny prístup aj prevoz bábätiek, u ktorých sú žiaduce opakované odborné vyšetrenia. Vzhľadom na to, že úzko spolupracujeme s traumacentrom, praktické a pohodlné premiestňovanie bábätiek je pre nás skutočne veľkým prínosom," uviedla Božena Pšeničková, primárka neonatologického oddelenia UNLP na Rastislavovej ulici. Primárka tohto pracoviska na Triede SNP Jaroslava Capová ocenila okrem mobility aj vhodný plastový materiál postieľky s dôrazom na bezpečnosť dieťaťa.       Generálny riaditeľ Hyunday Motor Slovakia Martin Saitz uviedol, že nový model ix1 predstavili prvýkrát vlani na Slovensku. Firma tieto "vozidlá" v novej kategórii CFV (Compact Family Vehicle) dosiaľ venovala štyrom slovenským nemocniciam, nasledovať budú ďalšie.
Spišská Nová Ves 17. marca (TASR) – V poradí 23. ročník regionálnej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby pod názvom Cineama si v závere minulého týždňa pripísal jednu z najvyšších účastí v dlhoročnej tradícii. „Výstavná miestnosť Spišského osvetového strediska (SOS) praskala vo švíkoch. Pomaly, ale isto, prehliadku z roka na rok napĺňa viac a viac mladých ľudí. Nielen samotní autori, ale aj lokálni záujemcovia o miestnu kultúru prišli a hádam našli kúsok snaživého amatérskeho umenia v podobe filmového záznamu,“ uviedla Lenka Kráľová zo SOS.       Počas tohtoročného festivalu sa predviedlo 22 filmových produkcií, na tvorbe ktorých sa podieľalo 27 tvorcov v troch vekových kategóriách a v šiestich žánrových vymedzeniach. Silná pozícia animovaného filmu sa prejavila aj tohto roku. Porotu najviac zaujali filmy Martiny Kvakovej Priateľstvo, Laury Kočanovej Babkine halušky (ale nie bryndzové) a film ostrieľaného animátora Štefana Guru Medicína.       „Pozornosť poroty a divákov si získal aj minútový film kolektívu mladých tvorcov, Tomáša Juričkova, Miloša Fiľa, Mareka Tekáča, Jána Ilkoviča a Petra Šveca, pod názvom Zvuk vody. Dá sa považovať za zaujímavé a vtipné poňatie kolobehu vody,“ doplnila Kráľová.       Druhú žánrovo najpočetnejšiu skupinu tvorili dokumenty. Medzi nimi vynikol tvorca, skúsený a ostrieľaný filmár Peter Leško a jeho Cirkev v obci Poráč. Film vznikol na základe workshopu ŠGSA (Šariš, Gemer, Spiš a Abov) realizovaného na jeseň minulého roku. „Dokumentárny film Igora Cziela Artur Antony – Nepoznaný, je hodný svojho obdivu za neoceniteľnú dokumentárnu hodnotu a poctivé spracovanie. Dokument Graffiti Folk Jam, ktorý vznikol na základe projektu Spišského osvetového strediska z dielne Martina Krestiana a Martina Hlavatého, je zase skvelou podobou súčasného vnímania dokumentu a tvorby grafiťákov,“ doplnila Kráľová.       Porota v zložení Kristína Lapšanská, Jaroslav Sarna a Ladislav Kiss napokon rozhodla o postupe všetkých spomenutých filmov na krajské kolo súťaže do Rožňavy. To sa uskutoční 11. apríla.
Michalovce 17. marca (TASR) - Trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže a prečinu porušovania domovej slobody začali michalovskí policajti. Dvaja doposiaľ neznámi páchatelia s kuklami na hlavách napadli a okradli 74-ročného dôchodcu v jeho vlastnom dome.       K spomínanej udalosti došlo v nedeľu (15.3.) asi o 21.30 h na Mojmírovej ulici v Michalovciach. Páchatelia najprv vnikli neoprávnene na súkromný pozemok a potom s pomocou rebríka vyšli na balkón rodinného domu. Následne vypáčili uzamknuté balkónové dvere a vošli do vnútra.       "V spálni napadli spiaceho 74-ročného majiteľa, ktorého udierali do hlavy a hrudníka a požadovali peniaze. Ruky a nohy mu zviazali páskou a elektrickým káblom, ktorý vytrhli z nočnej lampy. Z izby odcudzili finančnú hotovosťou vo výške približne 2500 eur," informoval o prípade hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó.       Napadnutý dôchodca utrpel pri útoku zranenia s predbežnou dĺžkou liečenia do siedmich dní. Páchateľom za uvedený skutok hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.
Spišská Nová Ves 16. marca (TASR) - Z prečinu krádeže obvinila polícia 30-ročného muža, ktorý mal na prelome februára a marca tohto roka ukradnúť zo základnej školy v Spišskej Novej Vsi štyri notebooky.       Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó, obvinený sa mal krádeže dopustiť aj napriek tomu, že bol za takýto trestný čin podmienečne odsúdený v predchádzajúcich 24 mesiacoch okresným súdom na trojročný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou v trvaní troch rokov s probačným dohľadom.       Hodnotu ukradnutých notebookov vyčíslili na približne 1100 eur. Obvinenému mužovi hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.         Pre Základnú školu sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi mal tento prípad napokon šťastnú dohru. Z jej vedenia TASR informovali, že ukradnuté notebooky získala späť po niekoľkých dňoch od ich odcudzenia. Škole ich mal vrátiť samotný muž, ktorý je podozrivý z krádeže.
Košice 16. marca (TASR) – Bezplatnú analýzu vody na dusičnany z domových studní ponúka záujemcom aj tento rok Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS), a to v pondelok 23. marca pri príležitosti Svetového dňa vody.       Analýzy ukazujú, že mnohé studne obsahujú nekvalitnú vodu. Minulý rok priniesli záujemcovia na analýzu 3499 vzoriek, nevyhovujúcu vodu na pitie z nich obsahovalo v priemere 25 %. "Najhoršie sú na tom tradične okresy Trebišov a Michalovce, v rámci Trebišova to bolo až 66 %," povedala dnes pre novinárov Nataša Riganová, vedúca útvaru chemicko-technologických činností VVS. Dusičnany sú vo vyšších koncentráciách pre zdravie škodlivé.       Vzorku vody treba doniesť v čistej uzavretej sklenenej alebo PET fľaši v minimálnom množstve 0,3 litra, odobratej v ten istý deň, do zákazníckeho centra príslušných závodov VVS. Urobiť tak možno v čase od 8.00 h do 14.00 h. Výsledky analýzy budú záujemcom oznámené hneď na mieste. Analýza je určená len pre tých, ktorí nevyužívajú verejný vodovod VVS.       Vodárenská spoločnosť opätovne organizuje aj Deň otvorených dverí, v rámci ktorých od 24. marca do 27. marca ponúka verejnosti prehliadku vybraných vodárenských objektov - úpravne vôd, čistiarne odpadových vôd, chemické laboratóriá, ale aj Environmentálne vodárenské vzdelávacie zariadenie v Michalovciach. "Naši pracovníci urobia pre záujemcov odborný výklad a prehliadku celého objektu,“ uviedol výrobno-technický riaditeľ VVS Rudolf Kočisko.       Pripravené sú aj súťaže na tému voda pre školákov i dospelých. VVS opätovne pri tejto príležitosti vydáva špeciálny časopis Vodník a detskú verziu Vodníček.       Spoločnosť VVS dnes ďalej informovala, že od 22. marca, kedy je Svetový deň vody, celoročne znižuje ceny analýz vody v chemických laboratóriách pre externých zákazníkov zhruba o 40 %.
Košice 16. marca (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) v Košiciach - Šaci vychovala počas svojej 50-ročnej existencie viac ako 16.500 absolventov. "Mnohí z nich zastávajú v rôznych firmách významné riadiace funkcie a sú aj úspešní podnikatelia," hovorí riaditeľ SOŠ Jozef Šablatúra.       Dôkazom toho je bývalý žiak školy - veľkopodnikateľ Milan Fiľo, spolumajiteľ podniku SCP Ružomberok a majiteľ ďalších firiem, ktorý patrí k najbohatším Slovákom. Ďalším významným absolventom je Peter Hrinko, ktorý v 90. rokoch minulého storočia zastával post prezidenta vtedajších Východoslovenských železiarní (VSŽ).       Činnosť a výučba školy bola v minulosti spätá práve s VSŽ, dnes je to U. S. Steel Košice. Prezident tejto akciovej spoločnosti George Babcoke vlani pri príležitosti 50-ročného jubilea SOŠ zdôraznil, že takéto prepojenie medzi firmou a školou je na Slovensku ojedinelé. "Cez naše brány v súčasnosti prechádza viac ako 3000 absolventov tejto školy, ktorí sú v rozličných odborných aj riadiacich funkciách," povedal. Dodal, že ďalší absolventi školy budú postupne nahradzovať tých zamestnancov, ktorí odídu do dôchodku.       Ako uvádza riaditeľ SOŠ, aktuálne štatistiky z úradu práce ukazujú, že miera nezamestnanosti absolventov školy je na úrovni len desať percent. V porovnaní s podobnými školami na Slovensku to označil za veľký úspech. "Z našej školy vychádzajú pripravení absolventi v rôznych technických odboroch, ktorých firmy vedia okamžite použiť k linkám, do pracovného procesu," povedal Šablatúra.
Košice 16. marca (TASR) – Motivačné mesačné vreckové, vlastný bazén so saunou či internátne ubytovanie. Aj takéto výhody ponúka svojim študentom Stredná odborná škola (SOŠ) v košickej Šaci. Študenti na nej môžu získať aj zvárací preukaz, v elektro povolaniach skúšku odbornej spôsobilosti či v odbore mechanik počítačových sietí medzinárodne uznávaný certifikát CISCO. Absolventi trojročných odborov si môžu doplniť vzdelanie v nadstavbovom štúdiu.       SOŠ má veľký význam pre oceliarsku spoločnosť U. S. Steel Košice, keďže pripravuje pre jednotlivé prevádzky hutníkov, strojárov a elektrikárov. Vyznamenaní žiaci podpisujú pracovné zmluvy už po skončení tretieho ročníka, takže po úspešnej maturitnej skúške môžu nastúpiť do práce v tejto firme, ktorá je strategickým partnerom školy. "U. S. Steel má svoje špecifiká a tomu sme aj prispôsobili naše učebné a študijné odbory, veľmi pružne vieme zareagovať na ich potreby. Sme však schopní v strojárskych, hutníckych a elektrotechnických odboroch pripravovať absolventov pre ľubovoľnú firmu, ktorá má záujem s nami spolupracovať," konštatoval riaditeľ školy Jozef Šablatúra.       Prax žiaci nadobúdajú priamo v prevádzkach U. S. Steel počas tretieho a štvrtého ročníka. Tzv. duálny systém vzdelávania, o ktorého potrebe sa v súčasnosti na Slovensku veľa hovorí, funguje podľa Šablatúru na škole nepretržite od jej počiatkov. "My sme vlastne s duálnym systémom neprestali, spolupráca s VSŽ a neskôr U. S. Steel neustále pokračovala," hovorí.       V škole funguje tréningové centrum pre montáž a demontáž, pracovisko CNC obrábacích strojov, zváračská škola, učebne počítačových sietí či kabinet bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Modernizáciu vzdelávania pre priemyselnú výrobu podporuje prebiehajúci projekt spolufinancovaný z eurofondov v rámci operačného programu vzdelávanie v hodnote 440.000 eur. Škola tak získa nové počítače, interaktívne tabule či technické zariadenia do laboratórií.       V súčasnosti má škola zhruba 350 žiakov. Za dobrý prospech môžu získať mesačné vreckové v desiatkach eur, peniaze na tento účel poskytuje na základe zmluvy U. S. Steel. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú na rôznych stredoškolských súťažiach, celoslovenské úspechy dosahujú napríklad na strojárskej súťaži Zenit.       SOŠ má aj detašované pracoviská v dvoch košických väzniciach. V učebnom odbore sa pripravuje aktuálne 80 odsúdených. Tí okrem výučného listu môžu získať aj zváračský preukaz. Ako hovorí riaditeľ, keďže títo žiaci majú záujem a sú pri nich dozorcovia, s disciplínou nie je problém.
Košice 16. marca (TASR) – Stredná odborná škola (SOŠ) v Košiciach - Šaci je známa výchovou odborníkov pre oceliarne U. S. Steel, v minulosti Východoslovenské železiarne (VSŽ). Vznikla v roku 1964 pre potrebu prípravy kvalifikovaných pracovníkov pre hutnícky gigant. Od roku 1975 niesla čestný názov podľa prvého kozmonauta Jurija Gagarina, ktorý školu osobne navštívil.       História strednej školy sa začala písať ešte v priestoroch vstupného areálu košických železiarní, kde stála pôvodná budova odborného učilišťa. Tú po postupnom dobudovaní v 70. rokoch minulého storočia na Učňovskej ulici v Šaci nahradil veľký areál s novou školou, dielňami a internátmi. V týchto priestoroch sa okrem slovenských žiakov pripravovali do roku 1989 aj mladí Vietnamci a krátko aj Severokórejčania.       "Ako vieme, VSŽ mali svojho času až 24.000 pracovníkov, takže od začiatku bola potreba prípravy vlastných absolventov v oblasti hutníctva, strojárstva a elektrotechniky. V najväčšom rozkvete tu študovalo okolo 2000 žiakov, z toho bolo 1200 ubytovaných na internátoch, keďže náborová oblasť zahŕňala celý východ Slovenska, nielen Košice a okolie," približuje riaditeľ školy Jozef Šablatúra.       Sovietsky kozmonaut Gagarin zavítal do školy v roku 1966. Prispelo k tomu aj jeho stredné vzdelanie, keďže bol vyučený v odbore zlievač. "Keď prišiel Gagarin do Československa, navštívil aj VSŽ a našu školu. Máme o tom zápisy v kronike. Dokonca sme mali aj čestný názov - Stredné odborné učilište hutnícke J. A. Gagarina," hovorí riaditeľ. Hoci meno sovietskeho kozmonauta z názvu školy po roku 1991 vypadlo, nad vstupom do budovy dodnes ostala jeho pôvodná podoba. Prvý let do vesmíru v roku 1961 pred školou pripomína veľká socha Gagarina v skafandri, ktorej autorom je sochár Juraj Bartusz.       Moderné vybavenie, dostatočné priestory a prítomnosť odborníkov na teoretickom i praktickom vyučovaní rozhodli, že škola sa stala v roku 2009 centrom odborného vzdelávania pre hutníctvo a strojárenskú výrobu.       Zaujímavosťou je každoročné konanie medzinárodného workshopu Metal Inspirations v dielenských priestoroch školy. Študenti a ich pedagógovia z európskych univerzít tu pri vytváraní umeleckých diel z kovu nachádzajú vhodné odborné zázemie pre realizáciu svojich dizajnérskych vízií. Tvorivú dielňu tradične organizuje Katedra dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach v spolupráci s U. S. Steel Košice a SOŠ. Vlani sa konal už 12. ročník tohto podujatia.
Košice 15. marca (TASR) - Grantový program s názvom Spoločne pre región podporil aj v tomto roku viaceré komunitné projekty na východe Slovenska. O získanie podpory pre svoje zámery v oblasti bezpečnosti, trávenia voľného času detí a mládeže či ochrany prírody a životného prostredia, sa mohli uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy.       V rozpočte 8. ročníka grantového programu bolo 13.585,54 eura, ktoré si rozdelilo celkovo šesť projektov. Finančná podpora smerovala štyrom neziskovým organizáciám a dvom obciam, informovala manažérka grantových programov Karpatskej nadácie Mária Bilová. Spoločným menovateľom podporených projektov je podľa jej slov posilnenie pozitívneho vzťahu k miestu, kde pôsobia ich realizátori.       "Občianske združenie (OZ) Detská železnica Košice si k 60. výročiu vzniku Detskej železnice pripravilo projekt záchrany technického a kultúrneho dedičstva - historického parného rušňa Krutwig," priblížila Bilová jeden z podporených projektov.       V Spišských Tomášovciach zasa vďaka grantu vyrastie v réžii OZ Verbum Bonum Čarovný svet skál, ktorý bude voľnočasovým centrom pre deti a mládež. "Vybudovať desať včelích úľov a zážitkovo vzdelávať začiatočníkov o včelárstve je cieľom združenia Priatelia trstenskej prírody," doplnila Bilová.         Ďalší príjemca - Detská organizácia Fénix obnoví v okolí obce Stakčín umelý vodný kanál, úvrať Konské a most Rakovec na sninskej a stakčínskej úzkokoľajke. Iniciatívni obyvatelia sídliska v Moldave nad Bodvou chcú postaviť pri rieke oddychovú zónu a v obci Kostoľany nad Hornádom sa miestni ľudia spoja pri revitalizácii verejných priestranstiev a obnove starej obecnej studne.       Program Spoločne pre región je financovaný z daru s. r. o. U. S. Steel Košice. "Každé euro darované partnerom programu bude viac ako zdvojnásobené vkladom podporených organizácií alebo samospráv. Program teda nielen pomáha zlepšovať život na východnom Slovensku, ale motivuje miestnych ľudí aj k združovaniu dostupných zdrojov na realizáciu dobrých nápadov," konštatovala riaditeľka Karpatskej nadácie.
Košice 15. marca (TASR) - Košická detská historická železnica (KDHŽ) bude premávať v tomto roku niekoľkokrát aj na tratiach normálneho rozchodu, nielen v Čermeľskom údolí pri Košiciach. Vďaka osobnému motorovému vozňu s označením 810.626, ktorý pred časom KDHŽ zakúpila, sa dnes vydali milovníci nostalgickej jazdy z metropoly východu do Medzeva prvýkrát po naozaj nevšednej trati. Už 11 rokov po nej nepremáva osobná doprava.       "Jazda po trati nostalgickým vláčikom, na ktorú sa človek bežne nemá ako dostať, je naozaj zážitkom. Sme milo prekvapení záujmom verejnosti. Pôvodne sme si mysleli, že pôjdeme s jedným motoráčikom, no musíme ísť so štyrmi," uviedol pre TASR riaditeľ KDHŽ Ľubomír Lehotský pred dnešnou jazdou z Košíc do Medzeva.       Súčasťou nedeľného podujatia nebola podľa jeho slov iba nostalgická jazda vláčikom, ale aj program pre návštevníkov, ktorý pripravili v Medzeve KDHŽ v spolupráci s Kultúrnym centrom údolia Bodvy a Rudohoria, a pracoviskom tamojšej Hvezdárne. Išlo konkrétne o bezplatnú prehliadku jej priestorov a planetária.       KDHŽ zorganizuje v tejto sezóne pri príležitosti 60. výročia svojho vzniku v spolupráci s Klubom historických koľajových vozidiel niekoľko ďalších podujatí podobných tomu dnešnému. V pláne sú nostalgické jazdy do Spišského Podhradia, Vysokých Tatier, Gombaseku či Stredy nad Bodrogom, z ktorej sa následne budú môcť presunúť turisti loďou do maďarského Sárospataku.
Rakovec nad Ondavou 14. marca (TASR) - Vek približne 550 rokov, výška takmer 30 metrov, obvod kmeňa 740 centimetrov. S takýmito dych vyrážajúcimi parametrami sa môže pochváliť majestátny dub letný, ktorý je najvzácnejšou prírodnou pamiatkou obce Rakovec nad Ondavou. Ohromný strom zo Zemplína si už získal nejedného návštevníka. Priestranstvo pod jeho korunou láka na oddych, meditáciu, pre mnohých je to zasa obľúbené miesto modlitby.       "Okrem toho, že je to druhý najstarší exemplár duba letného na Slovensku, tomuto stromu u nás nikto nepovie ináč ako svätý dub," začína rozprávanie o rakovskej legende starosta obce Peter Olejník. To, že ide o miesto modlitby, je zrejmé hneď na prvý pohľad. Na kmeni gigantického stromu je totiž umiestnený malý oltárik s obrazom Matky ustavičnej pomoci.       "Svätým je tento dub označovaný preto, lebo ho v minulosti dvakrát vysvätili miestni farári," pokračuje starosta s tým, že prvýkrát sa tak stalo ešte počas 2. svetovej vojny, keď chceli pýchu Rakovca údajne spíliť nemeckí vojaci. "Ukázalo sa to vtedy ako jediný spôsob záchrany tohto stromu."       K ďalšiemu vysväteniu duba došlo podľa slov starostu až v roku 1991, krátko po tom, čo do jeho poškodeného kmeňa naliali približne 20 kubíkov betónu a umiestnili asi jeden a pol tony železa. "Náš vzácny strom sa vtedy týmto spôsobom podarilo zachrániť," ozrejmuje Olejník.       Pri rakovskom velikánovi, ktorý má štatút chráneného stromu, dvakrát ročne organizuje miestna farnosť modlitebné stretnutia. Návštevníci a mnohí domáci využívajú priestranstvo v okolí duba zároveň na oddych, podobne ako kedysi tamojší páni. "Strom stojí na mieste bývalej grófskej záhrady. Pozemok je dnes súčasťou areálu Domova sociálnych služieb (DSS). Od obytnej zóny sme vzdialení asi 200 metrov," vysvetľuje Olejník.       Ako ďalej uvádza, vzácny obecný dub nie je jedináčikom. Rodinu rakovských stromov totiž tvoria viacerí majestátni jedinci rastúci v areáli spomínaného DSS, ako aj na pozemku neďalekej základnej školy. "Máme tu ešte ďalšie zaujímavé stromy. Oproti tomuto starcovi sú to ale takí mladíci. Majú 'len' niečo okolo 300 až 350 rokov," dodáva s úsmevom starosta.
Košice 14. marca (TASR) – Salón Piva, ktorý predstavuje obľúbený mok z produkcie viacerých domácich a zahraničných pivovarov, pokračuje dnes druhým dňom v metropole východu. Súčasťou jeho programu sú ochutnávky rôznych druhov uvedeného nápoja, ako aj hlasovanie za najlepšie slovenské pivo výstavy.       Po úspechu minuloročného prvého ročníka výstavy Salón Piva v Bratislave sa organizátori rozhodli dopriať potešenie z pivnej rozmanitosti aj pivárom z východu Slovenska. Podujatie, ktoré odštartovalo v piatok (13.3.) v Dome techniky v Hoteli Centrum, bude dnes medzi 15.00 a 23.00 h pokračovať na rovnakom mieste.       "Salón Piva je prezentácia pivovarov formou ochutnávky. Naším hlavným cieľom je ukázať ľuďom pivnú rozmanitosť a pivnú kultúru. V Salóne Piva v Košiciach je momentálne okolo 50 pivovarov hlavne zo Slovenska, potom aj z Česka, Nemecka, Ameriky, zo Škótska či z Dánska. Čo sa týka čapovaných pív, tak tých je tu okolo 150," uviedol pre TASR Ivan Čižmárik z organizačného tímu podujatia.         Na výstave sa degustuje pivo z malých jeden- a dvojdecových sklenených pohárov. "Predstavujeme tu okrem ležiakov aj iné pivné špeciály. Chceme ľuďom vlastne ukázať, že pivo, to nie je len ležiak, ale, že to je rozmanitý nápoj, ktorý sa dá pripraviť rôznymi spôsobmi a s rôznymi druhmi chmeľu a sladu. Máme tu aj nealko pivo a pivové limonády," doplnil Čižmárik.         Návštevníci podujatia sa doteraz zaujímali hlavne o malé slovenské remeselné pivovary. Hlasovaním môžu rozhodnúť o najlepšom pive spomedzi vystavovateľov zo Slovenska.       Organizátori sú zatiaľ s priebehom prvého ročníka podujatia v Košiciach spokojní. "Vyzerá to tak, že Košičania majú radi pivo," skonštatoval Čižmárik.
Rakovec nad Ondavou 14. marca (TASR) - S pomerne netradičnou živnosťou rozšírila pred časom rady podnikateľov obce Rakovec miestna obyvateľka Alena Pelechová. Jej novým chlebíčkom sa stala záľuba, ktorú praktizuje od mladosti. Zručná Rakovčanka ju niekoľkoročným tréningom dokonca povýšila na umenie.       "Venujem sa zdobeniu kraslíc," vysvetľuje stroho predmet svojej živnosti bývala zubná technička. V malej dielničke na prízemí domu, v ktorom býva so svojimi synmi a manželom, vyzdobí počas roka tisícky holubích, prepeličích, slepačích, husacích, kačacích, ale aj pštrosích či emu vajec. Hlavný nápor zažíva samozrejme pred Veľkou nocou, ale, ako tvrdí, roboty má dosť po celý rok. "Na iné veci nie je čas, stále musím robiť vajcia," opisuje s úsmevom svoju pracovnú vyťaženosť.         Pelechová sa presadila na trhu vďaka vlastnej madeirovej technike zdobenia vajíčok s motívom zemplínskeho ľudového odevu. "V určitom momente som sa, inšpirovaná naším krojom, rozhodla, že začnem používať pri dekorácii okrem bielej aj farby zo Zemplína – červenú, bordovú a zelenú. Látku som teda vymenila za škrupinku vajíčka, do ktorej navŕtavam dierky a ich obšívanie nahrádzam nanášaním roztopeného vosku špendlíkovou hlavičkou. Kraslice potom vyzerajú, akoby na nich bola typická zemplínska výšivka," vysvetľuje zručná Rakovčanka.       Jej vajíčka putujú po dokončení do rôznych prevádzok po Slovensku, možno ich nájsť aj v sieti predajní Ústredia ľudovej umeleckej výroby. "O kraslice majú záujem nielen našinci pred Veľkou nocou, ale aj turisti, ktorí si ich zvyknú brať domov ako suvenír. Putovali už všade možne, do Austrálie, Kanady, alebo Číny," vysvetľuje Rakovčanka celoročný dopyt po jej výrobkoch, ktoré zdobí okrem farieb Zemplína najnovšie aj slovenská modrotlač.       Remeslo či lepšie povedané umenie Aleny Pelechovej sa teší v kruhu rodiny veľkej podpore. Manžel pomáha s vyfúkavaním vajíčok a ich čistením, synovia sú zasa nápomocní pri skladaní škatúľ a značení vajíčok, aby boli na nich dierky či farebné motívy rozmiestnené rovnomerne. Pri vyfúkavaní asistuje kompresor, pri dierkovaní zasa malá vŕtačka. Zaujímavo vyzerajúci stojan na roztopený vosk si domáci vytvorili zo starých lyžíc na polievku. Základný materiál pre svoju živnosť získava Rakovčanka z okolitých husacích a kačacích fariem, slepačie vajíčka zasa produkuje rodinný kurín, o ktorý sa stará babka.       Kraslice z Rakovca žnú už niekoľko rokov úspechy na výstavách po celom Slovensku. Naposledy ich ocenili na prestížnej celoštátnej súťaži, ktorú vyhodnotili v týchto dňoch v Dolnom Kubíne. Alena Pelechová si odniesla domov z Oravy už druhý rok po sebe hlavnú cenu.
Rakovec nad Ondavou 14. marca (TASR) - Temperamentný folklór, zaujímavú históriu či znamenité chute a krásy Zemplína. Možno ich spoznávať pri návšteve známych turistických lokalít, ale aj na menej "frekventovaných" miestach tohto regiónu, čoho dôkazom je napríklad nenápadná obec v okrese Michalovce - Rakovec nad Ondavou.       Pôvabná dedina ležiaca v povodí rieky Ondava na západnom úpätí Pozdišovskej pahorkatiny určite stojí za návštevu všetkým tým, ktorí chcú okúsiť pravú atmosféru Zemplína. Staré piesne, tance, obyčaje či obrady viažuce sa k rôznym sviatkom a obdobiam roka, sú už takmer štyri desaťročia súčasťou repertoáru dedinskej folklórnej skupiny Rakovčan. Jej členky vynikajú spevom a tancom, no i znamenitou kuchyňou, o čom sa presvedčil pri nedávnej návšteve obce aj spravodajský tím TASR.       Zemplínske sídlo, ktoré sa spomína v dostupných prameňoch prvýkrát v roku 1266, je nemenej zaujímavé aj z pohľadu histórie. V minulosti totiž patrilo významným uhorským šľachticom Rákociovcom. Rod si podľa všetkého svoje meno odvádzal práve od Rakovca. K najznámejším nositeľom mena patril František II. Rákoci, sedmohradský veľmož a vodca posledného protihabsburského stavovského povstania zo začiatku 18. storočia.       "Dalo by sa povedať, že máme trocha vznešenejší pôvod, čoho dôkazom sú aj tri kaštiele, ktoré tu kedysi stáli," konštatuje rakovský starosta Peter Olejník. Uvedené stavby patrili v minulosti viacerým rodinám - Boronkaiovcom, Sirmaiovcom či Šúlovským. V obci sa však do dnešného dňa zachoval iba jeden z nich. Druhý už neexistuje a tretí kaštieľ sa stal po rekonštrukcii súčasťou miestneho Domova sociálnych služieb.       K prírodným krásam obce možno priradiť povodie Ondavy, no predovšetkým rakovské majestátne dreviny s nadregionálnym významom. Miestny dub letný, označovaný tiež netradičným prívlastkom "svätý", je vzhľadom na svoje gigantické rozmery druhým najhrubším a najstarším stromom svojho druhu na Slovensku, a to hneď po rekordnom dube z obce Dubinné. Ako TASR informovala Zuzana Argalášová zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, v prípade Rakovca ide približne o 500 rokov starého velikána.       Novou atrakciou extravilánu obce je nedávno zriadená zvernica, v ktorej chovajú muflóny a daniele. Určená je hlavne pre priaznivcov poľovníctva, ale aj gurmánov vyhľadávajúcich kvalitné mäso s prívlastkom BIO. V chotári Rakovca možno nájsť aj malú vodnú nádrž, ktorá láka na oddych či športový rybolov.       Spomedzi súčasných obyvateľov obce si zaslúži špeciálnu pozornosť tamojšia výrobkyňa kraslíc Alena Pelechová, ktorá sa vo svojom odbore radí k slovenskej špičke. V tomto roku vyhrala so súpravou vajíčok zdobených zemplínskymi motívmi už druhýkrát po sebe hlavnú cenu v prestížnej celonárodnej súťaži. Vo svojej skromnej dielni v Rakovci sa venuje zdobeniu kraslíc celoročne.
Kojšov 14. marca (TASR) - Škodu predbežne stanovenú na 15.000 eur napáchal požiar rodinného domu, ku ktorému došlo v piatok (13.3.) večer v obci Kojšov, okres Gelnica. Jeho príčina je zatiaľ v štádiu zisťovania.       Ako TASR informovali z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach, na likvidácii uvedeného požiaru sa okrem príslušníkov HaZZ podieľali aj členovia dobrovoľného hasičského zboru obce. Zásah trval približne od 19.00 do 22.15 hodiny.       Likvidáciu požiaru, ktorý sa rozšíril v strešnej časti domu, sťažovalo príslušníkom HaZZ silné zadymenie. V tejto súvislosti používali počas zásahu autonómne dýchacie prístroje. Keď sa im podarilo oheň uhasiť, pristúpili k odstraňovaniu poškodených trámov a zvyškov sena z priestorov strechy.       Pri piatkovom požiari v Kojšove k zraneniu osôb nedošlo. Zdroj: Tasr
Banská Bystrica 14. marca – Hoci sa peľová sezóna ešte len začala, tento týždeň možno označiť za nástup tohtoročnej sezóny. Prevádzku už spustili všetky monitorovacie stanice peľovej informačnej služby pri Úrade verejného zdravotníctva v Bratislave a Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach, Trnave, Nitre, Žiline, ako aj v Banskej Bystrici. Informovala o tom hovorkyňa RÚVZ v Banskej Bystrici Mária Tolnayová. "Smelo môžeme konštatovať, že peľová sezóna prvých jarných drevín je na Slovensku už v plnom prúde. Teplé počasie aj napriek nočným mrazom prispelo k maximu kvitnutia liesky, najmä na strednom a severnom Slovensku. V Bratislave, Nitre, Trnave a Košiciach lieska dokvitá a jelša už prešla vrcholom kvitnutia. Na strednom a severnom Slovensku, kde sa peľová sezóna liesky rozbehla naplno, pribudlo aj peľu jelše," uviedla Janka Lafférsová z oddelenia mikrobiológie banskobystrického RÚVZ. Ako dodala, v Trnave výrazne pribudol peľ brestu. Monitorovacie stanice v Bratislave, Trnave a Nitre zachytili stredne vysoké koncentrácie peľu jelše a peľ liesky. Podľa Lafférsovej peľová sezóna liesky na väčšine územia Slovenska už prešla svojím maximom a vyššie denné hladiny jej peľu môžeme očakávať už len na strednom, severnom a časti východného Slovenska, pričom veľký podiel bude mať transportovaný peľ z vyšších horských polôh. ZDROJ: TASR
Bezvládne telo svojho o šesť rokov staršieho brata našiel dnes ráno 36-ročný muž v studni pri rodinnom dome v obci Čečejovce (okres Košice-okolie). Čečejovce 12. marca (TASR) – Bezvládne telo svojho o šesť rokov staršieho brata našiel dnes ráno 36-ročný muž v studni pri rodinnom dome v obci Čečejovce (okres Košice-okolie). Mŕtveho muža zo studne vytiahli privolaní hasiči. "Ohliadajúci lekár predbežne cudzie zavinenie vylúčil a nariadil vykonať pitvu, ktorá určí presnú príčinu smrti. V tejto súvislosti polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia," informoval košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó. ZDROJ: TASR
Policajti pri rýchlom zásahu na mieste zadržali dve podozrivé osoby, ktoré umiestnili do cely policajného zaistenia. Košice 13. marca (TASR) – K incidentu, pri ktorom sa mladý násilník snažil napadnúť vodiča autobusu MHD a do čelného skla vozidla hodil dlažobnú kocku, došlo v stredu (11.3.) večer v Košiciach. Polícia obvinila zo spáchania prečinov výtržníctva a poškodzovania cudzej veci 20-ročného Ľudovíta z okresu Košice-okolie, informoval dnes košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó. Násilník vyčíňal na konečnej zastávke MHD Lingov, pričom opakovane kopal a udieral päsťami do kabíny vodiča autobusu. "Kabínu sa snažil otvoriť a vodiča fyzicky napadnúť. Vulgárne mu nadával a päsťami opakovane udieral do sklenenej výplne dverí a kopal aj do zariadenia na označovanie lístkov. Následne autobus opustil, pričom sa snažil odlomiť predné spätné zrkadlo, kopal a udieral do autobusu aj z vonkajšej strany a napokon do čelného skla autobusu hodil dlažobnú kocku," uviedol Szabó. Poškodením autobusu spôsobil pre Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) škodu za viac ako 630 eur. Policajti pri rýchlom zásahu na mieste zadržali dve podozrivé osoby, ktoré umiestnili do cely policajného zaistenia. Jednu osobu po jej vytriezvení a vypočutí prepustili na slobodu, druhého mladíka obvinili. Obvinený v rámci super rýchleho konania poputuje pred sudcu. ZDROJ: TASR
Mestskí politici kritizovali tiež dopravný prieskum v Košiciach spolufinancovaný z eurofondov, ktorý prebieha v čase rozsiahlych dopravných obmedzení. Košice 12. marca (TASR) – Výzvu na zverejnenie harmonogramu rekonštrukcie električkových tratí dnes košickému magistrátu adresovali poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) Miroslav Špak (Sieť) a Daniel Rusnák (KDH) a vicestarosta Mestskej časti Košice - Staré Mesto Rastislav Trnka (Sieť). Tvrdia, že práce v centre mesta s rozkopanými cestami a dopravnými obmedzeniami meškajú. Poslanec Rusnák pred novinármi zverejnil aktuálnu písomnú odpoveď primátora Richarda Rašiho (Smer-SD) na jeho interpeláciu ohľadom rekonštrukcie. Uvádza sa v nej, že projekt "Stavby IKD Košice, Námestie mieru – Staničné námestie prebieha podľa aktualizovaného harmonogramu z 23. januára 2015 a termín dokončenia prác je 31. júla 2015". Trojica žiada primátora, aby zverejnil tento aktualizovaný harmonogram na webstránke mesta do piatka 13. marca. "Od toho harmonogramu očakávam potvrdenie, že tie práce naozaj meškajú. Mám podozrenie, že na jeho základe zistíme, že údaj 31. júla je nereálny," povedal Špak, predseda Pravého poslaneckého klubu v košickom MsZ. Mestskí politici kritizovali tiež dopravný prieskum v Košiciach spolufinancovaný z eurofondov, ktorý prebieha v čase rozsiahlych dopravných obmedzení. "Aká je výpovedná hodnota takéhoto prieskumu? Ako môže byť výsledkom aktuálny a reálny stav dopravnej situácie v čase, keď momentálne jazdia do centra len tí, ktorí musia, a doprava v podstate kolabuje, lebo veľká časť ulíc a pruhov je uzavretá," spýtal sa Trnka, ktorý je aj poslancom v krajskom zastupiteľstve. Ak má mať stratégia a investovaný milión eur podľa trojice politikov nejaký zmysel, je potrebné okamžité zastavenie prieskumu a jeho opakovanie po ukončení rekonštrukcie električkových tratí. ZDROJ: TASR
V prípade dokázania viny mu hrozí až ročné väzenie. Košická Belá 12. marca (TASR) – Bez vodičského oprávnenia a pod vplyvom alkoholu viedol traktor zn. Zetor 7245 v stredu (11.3.) o 12.40 h 40-ročný vodič v smere od obce Košická Belá, okres Košice okolie. Traktor, ktorý nemal evidenčné čísla, zastavila policajná hliadka. "Pri kontrole policajti zistili, že muž nie je držiteľom vodičského oprávnenia a nemal pri sebe ani žiadne doklady od traktora. Pri dychovej skúške na alkohol mu namerali 0,58 mg/l alkoholu v dychu (1,21 promile)," informoval dnes košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó. Poverený príslušník Policajného zboru obvinil 40-ročného Mareka z okresu Košice-okolie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Umiestnili ho do cely policajného zaistenia, v prípade dokázania viny mu hrozí až ročné väzenie. ZDROJ: TASR
Nechceme NATO, chceme mier, či nie vojenským základniam kričalo dnes približne 400 nespokojných ľudí pred americkou ambasádou v Bratislave. Na Hviezdoslavovo námestie prišli dať o 17.00 h najavo svoj nesúhlas s umiestnením základne NATO na našom území či jednostranným informovaním o situácii na Ukrajine. Protestujúcich prišiel na námestie podporiť napríklad Ján Čarnogurský. "Keby nebolo rozširovania NATO na východ, nebolo by žiadnej ukrajinskej krízy," uviedol v príhovore pred davom. Naša krajiny by sa podľa jeho slov nemalo nechať vťahovať do konfliktu, ktorý nie je konfliktom Slovenska. So svojimi príhovormi vystúpili napríklad aj Eduard Chmelár či vysokoškolský profesor František Škvrnda. Niektorí ľudia počas približne hodinového protestu držali v rukách slovenské zástavy. Na transparentoch mali napísané napríklad NATO rozdeľuje Slovanov. Organizátori už avizovali, že v protestoch budú pokračovať. Ďalší zvolávajú na 26. 3. opäť pred americkú ambasádu. ZDROJ: TASR
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v tejto súvislosti začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Malá Lodina 12. marca (TASR) – Telo 72-ročnej ženy našli v stredu (11.3.) popoludní pod železným mostom vo vode pri brehu vyrovnávacej nádrže Ružín v katastri obce Malá Lodina (okres Košice-okolie). Polícia vyšetruje okolnosti, za ktorých došlo k úmrtiu tejto dôchodkyne z okresu Košice-okolie. "Obhliadajúci lekár na mieste obhliadkou tela nebohej predbežne cudzie zavinenie vylúčil. Ako predbežnú príčinu smrti uviedol pád z mosta do priehrady a nariadil vykonanie pitvy," informoval dnes košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v tejto súvislosti začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. ZDROJ: TASR
V hodnotiacej správe EK ocenila Košice nielen v súvislosti s rozvojom kultúry a kreatívnej ekonomiky v meste, ale aj s rozvojom cestovného ruchu. Bratislava 11. marca (TASR) - Európska komisia vo svojom pravidelnom každoročnom hodnotení projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) pochválila Košice za úspešné zvládnutie projektu EHMK – Košice 2013. Informuje o tom ministerstvo kultúry. "V hodnotiacom dokumente vydanom začiatkom marca komisia vyzdvihuje inovačný program Košíc v rámci celého roka, najmä pokiaľ ide o jeho záber a obsah a silné zastúpenie experimentálnych umeleckých foriem a kreativity," uviedol hovorca ministra kultúry Jozef Bednár. Ako pripomenul, dôležitým predpokladom úspechu projektu bola podľa komisie jeho podpora zo všetkých úrovní štátnej správy na Slovensku. Program v Košiciach podľa záverov v správe zlepšil kultúrnu infraštruktúru v meste, prepojil a posilnil kapacity kultúrneho a tvorivého prostredia, a tým výrazným spôsobom zlepšil prístup Košičanov i návštevníkov mesta ku kultúre. V hodnotiacej správe EK ocenila Košice nielen v súvislosti s rozvojom kultúry a kreatívnej ekonomiky v meste, ale aj s rozvojom cestovného ruchu. "Počet prenocovaní v Košiciach v roku 2013 stúpol v porovnaní s rokom 2012 o 10 %," dodal Bednár. EK pochválila Košice aj za snahu o udržateľnosť projektov. ZDROJ: TASR
Dopravná nehoda sa stala dnes okolo 13.30 h na ceste I/79 medzi mestom Trebišov a obcou Veľaty. Trebišov 12. februára (TASR) - Dopravná nehoda sa stala dnes okolo 13.30 h na ceste I/79 medzi mestom Trebišov a obcou Veľaty. Vodič osobného vozidla značky Honda CR-V na rovnom úseku cesty zišiel z cesty a narazil do stromu, pri nehode utrpel ľahké zranenie. "Privolaní záchranári ošetrili 58-ročného muža. Bol pri vedomí, mal poranené plece a rameno. Previezli ho do trebišovskej nemocnice," uviedol pre TASR hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Boris Chmel. Polícia nehodu vyšetruje, požitie alkoholu u vodiča nezistila. Predbežná škoda na vozidle je zhruba 10.000 eur, uviedla pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. ZDROJ: TASR
Každý záujemca môže v súťaži odovzdať maximálne päť fotografií. Svoje práce môže posielať alebo osobne doniesť do mestského kultúrneho domu do 20. novembra. Sečovce 6. januára (TASR) – Fotografickú súťaž vyhlásili Sečovce (okr. Trebišov) pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o tomto dolnozemplínskom meste. Súťaž je určená pre amatérskych fotografov od 15 rokov, podmienkou je, aby na fotografiách boli zachytené momentky výhradne zo Sečoviec.  Snímky môžu pochádzať z rôznych častí mesta a jeho okolia, z prírody alebo akcií, ktoré sa tu konajú. Fotografi môžu takisto zvečniť mestskú architektúru, budovy, rôzne zákutia, ľudí v meste či verejné priestranstvá. "Dôvodom bola snaha motivovať Sečovčanov, aby sa obzreli okolo seba a zachytili všetko zaujímavé zo života v našom meste," uviedol pre TASR primátor mesta Jozef Gamrát. Dodal, že cieľom je aj podporiť a spropagovať talentovaných miestnych fotografov. "Súťaž trvá až do jesene, takže času majú dosť. Dúfame, že sa z toho stane tradícia." Každý záujemca môže v súťaži odovzdať maximálne päť fotografií. Svoje práce môže posielať alebo osobne doniesť do mestského kultúrneho domu do 20. novembra. Výber z fotografií, ktoré zhodnotí porota zložená zo skúsených fotografov, mesto vystaví v priestoroch svojej galérie. Vernisáž bude začiatkom decembra 2015. "Najlepšie dielka a fotografov oceníme," povedal primátor. ZDROJ: TASR
Čelne sa tam zrazili dodávka zn. Peugeot Boxer a osobné auto zn. Škoda Octavia. Sečovce 2. februára (TASR) – K vážnej dopravnej nehode došlo v nedeľu (1.2.) okolo 21.30 h na ceste pri Sečovciach, v smere na Dargov v okrese Trebišov. Čelne sa tam zrazili dodávka zn. Peugeot Boxer a osobné auto zn. Škoda Octavia. Na mieste zasahovali hasiči, ktorí z dodávky vyslobodzovali zakliesnenú a vážne zranenú osobu, uviedol dnes pre TASR krajský operačný dôstojník Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach. Polícia pre nehodu v noci uzavrela štátnu cestu I/50 medzi Sečovcami a Dargovom. ZDROJ: TASR
Trebišov, centrum južného Zemplína, sa rozprestiera v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, na rozhraní Trebišovskej tabule a Ondavskej vrchoviny. Nachádza sa v nadmorskej výške 109 m zväčša na pravom brehu potoka Trnávka, prítoku Ondavy. Prvá písomná zmienka o Trebišove je z roku 1254. V tom čase bol Trebišov spolu s hradom Parič vo vlastníctve šľachtica Andronika z Trebišova. Jeho osídlenie je však staršieho dáta. V roku 1319 daroval uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou hradné panstvo Trebišov Drugethovcom. Od roku 1343 bol opäť Trebišov pod vládou kráľovskej rodiny, ktorá ho v roku 1387 darovala šľachticovi Petrovi z Perína. Perényiovcom patrilo trebišovské panstvo 180 rokov. Po bitke pri Moháči (1526) prešlo panstvo opäť do rúk Drugethovcov. Menil sa aj názov mesta - Terebes, Felse Terebes, Trebissou a Trebišov. V latinsky písaných písomnostiach zo stredoveku sa Trebišov pravidelne vyskytuje pod názvom Terebes. Jazykovedec Ján Stanislav názov Trebišov etymologicky odvodzoval od osobného mena Třebiš a koncovky –ov. Takýto výklad prevzal aj historik Branislav Varsik, pričom zdôraznil, že názov Trebišov sa vyvinul v slovenskom jazykovom prostredí. Varsík súčasne došiel k poznatku, že už od 9. storočia v okolí Trebišova podobne ako Vranova, Michaloviec a Sobraniec, trvala nepretržite kontinuita osídlenia, obyvateľstva a reči východných Slovákov. V 14. -15. storočí sa v Trebišove konalo niekoľko župných zhromaždení. Na jednom z nich v novembri 1454 dohodli spoločný postup proti bratríkom. Obmedzené mestské práva dostal Trebišov v roku 1439, vyvíjal sa však až po novovek ako poddanské mestečko. Od r. 1502 do r. 1530 tu v novozaloženom kláštore pôsobili paulíni.V 16. storočí boli aj vlastníkmi obce. Sto rokov po zrušení (r. 1630) bol kláštor v čase protireformácie obnovený. Hrad Parič odolal útokom krýmských Tatárov (1566), ale v roku 1620 si ho podmanilo vojsko Gabriela Bethlena. V roku 1686 ho kuruci pod vedením Imricha Thôkôliho vyhodili do vzduchu. Nevyužívaný hrad majitelia Csákyovci r.1786 rozobrali a kameň použili na výstavbu blízkeho kaštieľa. Rodina Andrássyovcov zdedila kaštieľ v roku 1838, pričom vlastnili 61 % pôdy v trebišovskom chotári. V roku 1876 sa Trebišov stal sídlom služnovského obvodu a spoločnosti pre reguláciu horného toku Bodrogu. Na železnicu bol napojený v roku 1871. Koncom 19. storočia došlo k početným vysťahovaleckým vlnám z mesta a okolia. Hospodársky život podporovala tunajšia lokalizácia cukrovaru (1911-1912) a elektrárne (1911). Po vzniku ČSR sa stal Trebišov v roku 1919 sídlom Zemplínskej župy a od roku 1929 sídlom okresu.  Po 2. sv. vojne tu ožíva priemysel prostredníctvom potravinárskeho kombinátu, ktorý pozostával z cukrovaru, mliekárne, čokoládovne Deva, konzervárne a droždiarne. Vzdelanostná úroveň obyvateľstva regiónu sa zvýšila založením gymnázia, na ktorom sa vyučovanie začalo 12. septembra 1949. Do dnešných dní brány Gymnázia v Trebišove opustilo vyše 5 000 absolventov.
Čáry  máry  so  slovami       Danuša DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, spisovateľka, vydavateľka časopisov pre deti bude v Zemplínskej knižnici na besede v  piatok 13. marca 2015  o 10.00 h, 11.15 h  a 13.30 h Danuša DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ  píše poéziu a prózu nielen pre deti, ale i pre dospelých, venuje sa aj literárnej kritike a ekonomickej publicistike. Podpísala sa pod niekoľko novinárskych článkov i pod novinovedné štúdie. Získala viaceré ocenenia v novinárskych i literárnych súťažiach. V tvorbe pre deti debutovala zbierkou hravých riekaniek Tramtaríček. V ďalších básnických knižkách sa zamerala na hru s formálnou i významnou stránkou jazyka a vytvorila texty typu kaligramov Čáry-máry, zmizli čiary, aliteračné básne Antilopa z Antarktídy, knihu básní a pesničiek Haló, leto, haló, zima!  Neskôr vyšli veršované rozprávky Há?Danky?Hádanky!, knihy próz Princezná z paneláka, Kto spozná levíka, rád si s ním potyká   i kniha Rôzničky  s podtitulom Básničky a pesničky z maľovanej rajničky. Pre dospelých napísala zbierku básní  Hľadám sa v sebe, zbierku poviedok Okamihy
Informovala o tom hovorkyňa RHCP Sobrance Agnesa Kopernická. Vyšné Nemecké 9. marca (TASR) – V katastrálnom území obce Vyšné Nemecké v okrese Sobrance chytili v nedeľu (8.3.) policajti Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance troch štátnych príslušníkov Gruzínska. Ako informovala hovorkyňa RHCP Sobrance Agnesa Kopernická, v dopoludňajších hodinách zaznamenali kamery, ktoré monitorujú vonkajšiu hranicu s Ukrajinou, neoprávnené prekročenie hranice tromi osobami v smere z Ukrajiny do SR. Následne štátnych príslušníkov Gruzínska kontrolovali policajti RHCP a predviedli ich na oddelenie za účelom zistenia totožnosti. Cudzinci boli z územia SR administratívne vyhostení. ZDROJ: TASR
Nový primátor Sobraniec Pavol Džurina (nezávislý) nie je spokojný so súčasnou ekonomickou kondíciou mesta. Sobrance 12. februára (TASR) - Nový primátor Sobraniec Pavol Džurina (nezávislý) nie je spokojný so súčasnou ekonomickou kondíciou mesta, preto sa rozhodol pre sériu úsporných opatrení na pôde radnice, ako aj organizácií napojených na mestský rozpočet. "Zaskočilo ma, že mesto nebolo pripravené na to, aby dokázalo zabezpečiť výplatu miezd svojich pracovníkov, ale aj zamestnancov organizácií, ktorých je zriaďovateľom," opísal novozvolený primátor situáciu po nástupe do svojej funkcie. Zamestnanci radnice a mestských organizácií prišli v súvislosti s nedávno zavedeným úsporným režimom o nenárokovateľné, pohyblivé zložky mzdy. Samospráva zároveň pristúpila ku kráteniu transferov pre Technické služby mesta či Centrum voľného času v Sobranciach o viac ako 20 percent. Či pristúpi aj k prepúšťaniu, je nateraz otázne. Radnica v tomto roku zároveň vyškrtla zo zoznamu kultúrnych podujatí mesta reprezentačný ples a tradičnú fašiangovú slávnosť. Opasok si utiahli aj samotní radní. Poslanci zastupiteľstva pracujú aktuálne pre mesto bez nároku na honorár a plat súčasného primátora klesol z 3400 eur, ktoré poberal jeho predchodca Štefan Staško (Smer-SD), na 2300 eur. Džurina dal prešetriť hospodárenie mesta v réžii jeho predošlého vedenia hlavnému kontrolórovi. Nepozdávajú sa mu niektoré verejné súťaže či zmluvné vzťahy zo sklonku predchádzajúceho funkčné obdobia. "Počkáme si na výsledky kontrol a zvolíme ďalší postup," ozrejmil primátor. Hlavnou úlohou samosprávy mesta však bude v najbližšom čase príprava a schválenie jeho tohtoročného rozpočtu. Sobrance totiž ešte stále fungujú bez tohto základného nástroja finančného hospodárenia, čiže v rozpočtovom provizóriu. O rozpočte na tento rok by mali rokovať mestskí poslanci na marcovom zasadnutí zastupiteľstva. ZDROJ: TASR
Voľby starostu sa tam tak budú musieť zopakovať. Vo voľbách z 15. novembra 2014 vyhrala Jana Dzurjová (Smer-SD) so ziskom 106 hlasov. Košice 4. februára (TASR) – Ústavný súd SR dnes vyhlásil voľby starostu obce Bunkovce v okrese Sobrance z novembra minulého roku za neplatné. Voľby starostu sa tam tak budú musieť zopakovať. Vo voľbách vyhrala Jana Dzurjová (Smer-SD) so ziskom 106 hlasov, druhý v poradí Václav Ličko (SDKÚ-DS, KDH, Sieť), ktorý úrad starostu obhajoval, mal len o jeden hlas menej. Ličko podal na súd sťažnosť, ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb. Argumentoval tým, že vo voľbách hlasoval aj občan, ktorý má od roku 1990 trvalý pobyt v Českej republike, a preto mu trvalý pobyt v Bunkovciach zanikol. Z tohto dôvodu nemal byť zapísaný v zozname voličov a nemalo mu byť umožnené hlasovanie, keďže právo voľby do orgánov samosprávy obcí sa podľa zákona vzťahuje na trvalý pobyt v danej obci. Vzhľadom na rozdiel jediného hlasu medzi prvým a druhým kandidátom v poradí išlo tak podľa sťažovateľa o porušenie ústavnosti a zákonnosti, ktoré ovplyvnilo výsledok volieb. ÚS SR dal dnes na neverejnom zasadnutí sťažovateľovi za pravdu vyhlásením volieb za neplatné. Zároveň ÚS SR zamietol alebo odmietol sťažnosti na voľby v meste Detva a Podolínec, ako aj v obciach Blhovce, Výrava, Hlboké nad Váhom, Ostrov a Turčiansky Ďur. Konanie ohľadom neústavnosti a nezákonnosti volieb poslancov mestského zastupiteľstva v Trnave súd zastavil z dôvodu späťvzatia sťažnosti. ZDROJ: TASR
Tok Roňavy v Michaľanoch a Olšavy v Bohdanovciach po 18.00 h klesol z úrovne zodpovedajúcu tretiemu stupňu povodňovej aktivity na druhý stupeň. Košice 31. januára (TASR) - Hladiny riek na východnom Slovensku po dnešnom vzostupe prevažne klesajú. Tok Roňavy v Michaľanoch (okr. Trebišov) a Olšavy v Bohdanovciach (okr. Košice okolie) po 18.00 h klesol z úrovne zodpovedajúcu tretiemu stupňu povodňovej aktivity na druhý stupeň. Informuje o tom webová stránka Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Výšku na úrovni druhého stupňa mala k 20.00 h na východe ešte hladina Torysy v Košických Olšanoch. Výšku hladín zodpovedajúcu prvému stupňu povodňovej aktivity namerali v tom čase na rieke Hornád v staniciach Kysak a Ždaňa, a na toku Bodva v Turni nad Bodvou a Hosťovciach. Aktuálna výstraha SHMÚ prvého stupňa pred povodňami z topiaceho sa snehu a dažďa platí do nedele (1.2.) 8.00 h pre okresy Prešov, Košice okolie, Michalovce a Sobrance, a pre okresy Humenné a Trebišov v oblasti Roňavy do dnešnej 21.00 h. ZDROJ: TASR
Vlani zaznamenali muži zákona väčší počet prípadov pašeráctva, no s menším počtom zaistených cigariet v porovnaní s rokom 2013. Sobrance 29. januára (TASR) - Policajné štatistiky za vlaňajší rok hovoria o medziročnom poklese nelegálnej migrácie na slovensko-ukrajinskom pohraničí. V oblasti pašeráctva došlo k nárastu prípadov, avšak počty zaistených cigariet boli vlani výrazne nižšie oproti roku 2013. "Nelegálna migrácia na vonkajšej hranici s Ukrajinou sa z roka na rok znižuje. Kým v roku 2013 tu zadržali policajti Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance 395 cudzincov, v roku 2014 to bolo 220 cudzincov, čo predstavuje pokles takmer o jednu polovicu," informovala TASR hovorkyňa sobranského RHCP Agnesa Kopernická. Medzi zadržanými osobami prevažovali v roku 2013 Ukrajinci, Afganci, Somálčania a Gruzínci, v roku 2014 sa v "top" päťke pohybovali podľa Kopernickej najmä migranti z Afganistanu, Ukrajiny, Somálska, Sýrie a Vietnamu. Pri monitoringu východnej hranice sa polícia stretáva aj s pašeráctvom. Príslušníci RHCP Sobrance zaistili v roku 2013 v 34 prípadoch celkovo 4.535.500 kusov (ks) cigariet bez kontrolných známok SR, čo z pohľadu colného dlhu predstavovalo sumu 540.369,57 eura. Vlani zaznamenali muži zákona väčší počet prípadov pašeráctva - 52, no s menším počtom zaistených cigariet v porovnaní s rokom 2013 (2.303.160 ks). Colný dlh vyčíslili na 276.256,25 eura. "Je teda zrejmé, že došlo k zvýšeniu počtu prípadov, ale celkové množstvo zaistených cigariet je oproti roku 2013 nižšie," podčiarkla Kopernická. Aj vlani sprevádzali nelegálnu činnosť na východnej hranici zaujímavé čísla. "Najväčšiu, 30-člennú skupinu migrantov zadržali policajti RHCP vo vnútrozemí SR, pričom nebolo zistené narušenie vonkajšej hranice v smere z Ukrajiny do SR. Najväčšie množstvo pašovaných cigariet - 300.000 kusov - zaistili na hraničnej rieke Tisa," vyčíslila Kopernická. Pašeráci to v posledných rokoch skúšali po vode, tunelom, ale aj po vzduchu, čo potvrdzujú skúsenosti mužov zákona. "V predchádzajúcom období sme boli informovaní Štátnou hraničnou službou Ukrajiny o zaistení piatich motorových závesných klzákov - rogál, ktorými sa ukrajinskí kolegovia zaoberali v súvislosti s pašovaním tovaru cez spoločnú hranicu," priblížila hovorkyňa RHCP. Špekulácie o pašovaní tabakových výrobkov za pomoci bezpilotného zariadenia známeho pod označením dron sa doteraz na východnej hranici nepotvrdili. "Takéto prípady pašovania cigariet neevidujeme," povedala Kopernická. Slovenská strana ale pre možné riziko pašeráctva "vzduchom" pristúpila k modernizácii svojich technických systémov. ZDROJ: TASR
Obvineniu z prečinu podvodu čelí 32-ročný muž z Trnavy. Od starostu obce Blatné Remety, okres Sobrance, vylákal finančné prostriedky na organizáciu benefičného koncertu, ktorý sa ale napokon nekonal. Blatné Remety 20. januára (TASR) - Obvineniu z prečinu podvodu čelí 32-ročný muž z Trnavy. Od starostu obce Blatné Remety, okres Sobrance, vylákal finančné prostriedky na organizáciu benefičného koncertu, ktorý sa ale napokon nekonal. Obvinený ešte pred troma rokmi - v januári 2012, z nezisteného telefónneho čísla zavolal na Obecný úrad Blatné Remety vtedajšiemu starostovi obce, od ktorého v mene občianskeho združenia so sídlom v Bratislave v úmysle podvodne sa obohatiť vylákal sumu 350 eur, informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó. Obvinený mal peniaze vylákať pod zámienkou, že usporiada v obci benefičný koncert s tým, že jej následne daruje finančné prostriedky ak samospráva uhradí uvedenú sumu vopred. Hudobnú akciu, ktorá sa mala konať v apríli 2012, napokon Trnavčan neusporiadal, obci vopred vyplatené peniaze nevrátil a ani žiadne iné nedaroval. "V prípade dokázania viny hrozí obvinenému mužovi až dvojročné väzenie," uzavrel krajský policajný hovorca. ZDROJ: TASR
"Muža vedú v zozname Interpolu ako podozrivého z terorizmu," informuje na svojej stránke Aktuálne.sk. Bratislava/Sobrance 16. januára (TASR) - Príslušníci hraničnej a cudzineckej polície zadržali na východnej hranici s Ukrajinou muža podozrivého z terorizmu. Informáciu, ktorú ako prvý priniesol spravodajský portál Aktuálne.sk, pre TASR potvrdil minister vnútra Robert Kaliňák. Vysvetlil, že o zásahu bude v krátkom čase informovať Prezídium Policajného zboru SR. "Malo by ísť o Hamzata S., narodeného v roku 1982. Muža vedú v zozname Interpolu ako podozrivého z terorizmu," informuje na svojej stránke Aktuálne.sk. Podľa portálu ide o Čečenca. Hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová pre TASR uviedla, že podrobnosti zásahu prinesú onedlho. ZDROJ: TASR
Policajti vyšetrujú nelegálny výrub stromov, ku ktorému došlo v okrese Sobrance na prelome októbra a novembra 2014. Sobrance 12. januára (TASR) – Policajti vyšetrujú nelegálny výrub stromov, ku ktorému došlo v okrese Sobrance na prelome októbra a novembra 2014. „Doposiaľ neznámy páchateľ bez náležitého povolenia, v lokalite katastrálneho územia obce Husák, na parcele v správe Slovenského pozemkového fondu, dal spíliť celkovo 674 kusov drevín stromového vzrastu,“ informoval krajský policajný hovorca z Košíc Alexander Szabó. Išlo pritom o stromy ako borovica, breza, dub, jabloň, javor, osika a vŕba. Spoločenská hodnota drevín predstavuje výšku viac ako 516.000 eur. „Vyšetrovateľ príslušného policajného zboru začal trestné stíhanie vo veci zločinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov. Trestná sadzba je v tomto prípade tri až osem rokov,“ uzavrel hovorca. ZDROJ: TASR
Za tri mesiace zbraňovej amnestie od decembra do konca februára odovzdali občania na útvaroch Policajného zboru 1019 nelegálne držaných strelných zbraní a 14.126 kusov streliva. Za tri mesiace zbraňovej amnestie od decembra do konca februára odovzdali občania na útvaroch Policajného zboru 1019 nelegálne držaných strelných zbraní a 14.126 kusov streliva. Cieľom v poradí tretej zbraňovej amnestie je znížiť počet nelegálne držaných zbraní a streliva, a tým aj riziko, že sa nimi bude páchať trestná činnosť. Najviac zbraní bolo odovzdaných v Banskobystrickom kraji (170), nasleduje Žilinský kraj (169), Bratislavský kraj (153), Prešovský kraj (146), Košický kraj (110), Nitriansky kraj (93), Trnavský kraj (92) a Trenčiansky kraj (86). Najviac streliva odovzdali občania v Bratislavskom kraji (3015 kusov), nasleduje Košický kraj (2716 kusov), Nitriansky kraj (2366 kusov), Žilinský kraj (1891 kusov), Trenčiansky kraj (1316 kusov), Trnavský kraj (1115 kusov), Prešovský kraj (931 kusov) a Banskobystrický kraj (776 kusov). V predchádzajúcich dvoch úspešných kolách zbraňovej amnestie vyhlásených v rokoch 2005 a 2009 občania odovzdali takmer osemtisíc nelegálne držaných zbraní. Tretia zbraňová amnestia začala platiť 1. decembra 2014 a potrvá do 31. mája 2015. Počas šiestich mesiacov môžu občania beztrestne odovzdať svoje nelegálne držané zbrane a strelivo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru. Zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania u týchto osôb umožnila novela zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, ktorú parlament schválil 16. októbra 2014 na návrh Ministerstva vnútra SR. Odovzdané zbrane a strelivo budú podrobené balistickému skúmaniu. V zákonom stanovenej lehote budú mať občania možnosť si túto zbraň zaevidovať pod podmienkou, že ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne budú môcť previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR. Už prvé dve zbraňové amnestie sa ukázali ako účinný nástroj v snahe znížiť počet nelegálne držaných zbraní. Pomohli znížiť kriminalitu páchanú so strelnou zbraňou o polovicu. Konkrétne zo 440 takýchto skutkov v roku 2004 na 214 v roku 2013. Vďaka amnestii môžu byť tiež identifikované zbrane, ktoré mohli byť použité v súvislosti s páchaním trestnej činnosti. ZDROJ: TASR
Tri informačné turistické tabule s nápisom „Cesta SNP Gemerom-Malohontom“ v okrese Rimavská Sobota sa stali terčom neznámych vandalov. Rimavská Sobota 10. marca (TASR) – Tri informačné turistické tabule s nápisom „Cesta SNP Gemerom-Malohontom“ v okrese Rimavská Sobota sa stali terčom neznámych vandalov. Na dvoch tabuliach, ktoré sú osadené na okraji Rimavskej Soboty a v obci Rimavská Baňa, zastriekali čiernou farbou písmená „SNP“. Na ďalšiu tabuľu, umiestnenú vo Veľkých Teriakovciach, nastriekali hákový kríž. Ako TASR informoval Pavel Brndiar, predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (OblV SZPB) v Rimavskej Sobote, tabule chcú dať opraviť, nebude to však úplne jednoduché. „Najhoršie je, že nastriekaná farba sa nedá odstrániť bez poškodenia nápisu, ale tabule sa musia nanovo potiahnuť fóliou, čo má podľa mojich informácií stáť okolo 60 eur za kus,“ konštatoval Brndiar. Ako dodal, dve tabule so zastriekanou skratkou SNP sa zatiaľ stále nachádzajú na svojom mieste, tú s hákovým krížom radšej odmontovali. „Vec sme oznámili polícii, nemáme však žiadne konkrétne podozrenie a netušíme, kto to mohol urobiť,“ povedal predseda. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Márie Faltániovej sa záležitosťou zaoberali policajti v Hnúšti a Rimavskej Sobote. „Tieto poškodené tabule boli objasňované ako priestupky proti majetku. Keďže sa páchateľa nepodarilo zistiť, vo všetkých troch prípadoch boli priestupky uložené. V prípade zistenia nových poznatkov bude polícia pokračovať v ich objasňovaní,“ uviedla hovorkyňa. Tabule osadili koncom roka 2014, patria OblV SZPB a určitú časť prostriedkov na ich realizáciu poskytli Košický a Banskobystrický samosprávny kraj. Inštalované boli pri cestách vedúcich k pamätníkom a pamätným miestam oslobodzovacích bojov na Gemeri počas povstania. K doterajším tabuliam by mali pribudnúť ďalšie a po úplnom dokončení by mali informovať o pamätných miestach v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava. ZDROJ: TASR
Rožnavčanke Anite Polgáriovej sa na Miss Universe podaril veľký úspech, stala sa I. Vicemiss. Aké je to, skončiť len malý kúsok od absolútneho víťazstva? Bratislava 8. marca (Teraz.sk) - Piatok, neskoro večer. Finále Miss Universe SR 2015 práve spoznalo svoje víťazky. Zo štúdia IV v Mlynskej Doline po vyše dvoch hodinách začínajú vychádzať prví diváci. S výherkyňami aj programom sú spokojní. „Len to teplo bolo príšerné“, podotkne staršia pani a postaví sa do radu pred šatňou “ale dievčence boli na jedničku“. Pri dverách kohosi nedočkavo vyzerá vysoká brunetka v snehobielej róbe. „Ja teraz čakám na rodičov“. Až keď sa otočí, zbadáme, že je to Anita Polgáriová, čo potvrdí aj nápis I. Vicemiss Universe SR 2015 na šerpe. S rozhovorom súhlasí bez problémov. "To bude prvý," zasmeje sa. Po prvotnej gratulácii nás zaujímajú bezprostredné dojmy Rožňavčanky. „Som neskutočne šťastná, ja som to nečakala, ešte si ani neuvedomujem, čo sa práve stalo.“ Strieborné umiestnenie možno za určitých okolností vnímať ako výhru, no aj ako prehru. Čo hovorí na absolútnu víťazku, ktorá ju ako jediná z finálovej dvanástky porazila? „Z mojej strany spokojnosť. Výherkyňa je usmievavá mladá baba, je to typ presne na svetovú súťaž, má krásny úsmev, milión zubov v jednom rade (smiech).“ Anita sa s nami vzápätí lúči a my vieme, že nás na súťaži Miss Earth 2015 bude reprezentovať príjemná mladá dáma. Jej rodičov, ktorých Anita pri dverách tak nedočkavo vyzerala, sme stretli pre hlavným vchodom. „Sme veľmi radi, výborne to dopadlo, hlavne, že to už majú dievčatá za sebou, teraz sa budeme môcť sústrediť na štátnice,“ načrtne najbližšie plány do budúcna hrdá mama čerstvej I. Vicemiss Universe SR 2015. Denisa Vyšňovská, 20-ročná študentka z Prievidze, sa 6. marca večer stala Miss Universe Slovenskej republiky pre rok 2015. O víťazke 17. ročníka tejto prestížnej súťaže krásy rozhodla odborná porota pod vedením riaditeľky súťaže Silvie Lakatošovej. Titul prvej vicemiss si odnáša 23-ročná Anita Polgáriová z Rožňavy, druhou vicemiss je 24-ročná Dominika Zemanová z Bratislavy. Finálovú dvanástku v 17. ročníku Miss Universe Slovenskej republiky tvorili Kristína Jančeková (Prievidza, 19 rokov), Anita Polgáriová (Rožňava, 23), Veroniká Šebáková (Šamorín, 24), Denisa Vyšňovská (Prievidza, 20), Petra Poláková (Závadka nad Hronom, 24), Saskia Januščáková (Handlová, 18), Martina Danková (Košice, 23), Andrea Behúnová (Udavské, 18), Katarína Bezecná (Bratislava, 22), Dominika Zemanová (Bratislava, 24), Zdenka Pavlíková (Osuské, 24) a Beatrica Závodniková (Košice, 21). Miss Universe 2015 okrem korunky pre víťazku získala osobný automobil Smart Forfour, letenku na svetové finále Miss Universe 2015, zlatý set pozostávajúci z náhrdelníka, náušníc a prsteňa, doplnený briliantmi a zdobený ručne maľovaným emailom, honorovanú zmluvu na celoročnú starostlivosť o pleť a telo, exkluzívny model na svetové finále Miss Universe a ďalšie ceny. Prvá vicemiss bude Slovensko reprezentovať na súťaži Miss Earth 2015 a Miss Tip na Miss International 2015. ZDROJ: TASR
Dňa  4. marca 2015 otvorila svoje brány pre verejnosť MŠ Štítnická a privítala v rámci zápisu do materskej školy nových rodičov s deťmi. Zúčastnili sa edukačného procesu, aktívne sa zapájali a plnili úlohy nielen tí najmenší, ale aj ich rodičia. Pri prehliadke MŠ sa rodičom páčili nové zrekonštruované zariadenia na osobnú hygienu detí, za ktoré patrí poďakovanie terajšiemu  vedeniu Mesta Rožňavy a odboru školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ.  V rámci plánu spolupráce uzatvoreného medzi odborom školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ v Rožňave,   MŠ Štítnická a SOŠ technickou, Hviezdoslavova 5 v Rožňave nás v tento deň navštívili aj zástupcovia učiteľov a študentov a odovzdali deťom hračky, ktoré boli vyzbierané v rámci aktivity „Daruj nový život svojej hračke“, ktorú realizovala  Žiacka školská rada pri SOŠ technickej na Hviezdoslavovej ulici 5 v Rožňave. Týmto sa im chceme poďakovať, pretože táto akcia priniesla deťom veľkú radosť a môžeme skonštatovať, že ,,Mikuláš prišiel aj v marci.“ Náš kolektív sa neuspokojuje s málom. Každý rok prichádzame s niečím novým, čo by deti, rodičov, ale aj nás samotných – zamestnancov materskej školy  uspokojovalo. Spolupráca a pomoc zo strany rodičov prichádza k nám pravidelne a v čoraz väčšej miere. Javí sa aktívnejšia, kvalitnejšia, čo nás všetkých veľmi teší. A čo zaželať dnešnej materskej škole do ďalšieho obdobia? Materskú školu plnú zdravých, šťastných detí a spokojných rodičov.
V edukácii v materskej škole má matematika svoje miesto a opodstatnenie, vytvárajú sa  v tomto období základné predstavy o prirodzenom čísle. Učiteľka materskej školy by sa mala snažiť ukázať deťom zábavnú časť matematiky, prebudiť v deťoch záujem o matematické operácie a túžbu po aktívnom poznaní. Hlavným cieľom prípravy dieťaťa na školskú matematiku nie je iba osvojenie si matematických pojmov, ale vytváranie situácií, v ktorých má dieťa možnosť riešiť matematické problémy a tým si môže rozvíjať logické myslenie. V prvom rade ide o poskytnutie dostatočného priestoru na uvedomenie si existencie matematických operácií všade okolo nás a ich prepojenie na reálny život v súlade s didaktickými zásadami.   Aj predškoláci  v Materskej škole na Ulici Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave si zábavnou formou precvičili svoje matematické a logické myslenie  hravou formou v projekte Bystrá hlavička.  Prostredníctvom  hier, riešením zaujímavých úloh preukázali, že v škole bude pre nich matematika hračkou a hlavne zábavou.
Titul prvej vicemiss si odnáša 23-ročná Anita Polgáriová z Rožňavy, druhou vicemiss je 24-ročná Dominika Zemanová z Bratislavy. Bratislava 6. marca (TASR) – Denisa Vyšňovská, 20-ročná študentka z Prievidze, sa dnes večer stala Miss Universe Slovenskej republiky pre rok 2015. O víťazke 17. ročníka tejto prestížnej súťaže krásy rozhodla odborná porota pod vedením riaditeľky súťaže Silvie Lakatošovej. Titul prvej vicemiss si odnáša 23-ročná Anita Polgáriová z Rožňavy, druhou vicemiss je 24-ročná Dominika Zemanová z Bratislavy. V priebehu večera si finalistky súťaže rozdelili aj vedľajšie tituly. Miss Universe Denisa Vyšňovská získala tri tituly - Miss Emma známeho ženského mesačníka, titul Miss Mary Kay kozmetickej spoločnosti a Miss Tip televíznych divákov RTVS. Ocenenie Miss Cambridge Weight Plane pre najkrajšiu postavu získala prvá vicemiss Anita Polgáriová z Rožňavy, Martina Danková z Košíc si odniesla titul Miss Chi Biosilk pre najkrajšie vlasy. Titul Miss Média získala Veronika Šebáková zo Šamorína. Finálovú dvanástku v 17. ročníku Miss Universe Slovenskej republiky tvorili Kristína Jančeková (Prievidza, 19 rokov), Anita Polgáriová (Rožňava, 23), Veroniká Šebáková (Šamorín, 24), Denisa Vyšňovská (Prievidza, 20), Petra Poláková (Závadka nad Hronom, 24), Saskia Januščáková (Handlová, 18), Martina Danková (Košice, 23), Andrea Behúnová (Udavské, 18), Katarína Bezecná (Bratislava, 22), Dominika Zemanová (Bratislava, 24), Zdenka Pavlíková (Osuské, 24) a Beatrica Závodniková (Košice, 21). Miss Universe 2015 okrem korunky pre víťazku získala osobný automobil Smart Forfour, letenku na svetové finále Miss Universe 2015, zlatý set pozostávajúci z náhrdelníka, náušníc a prsteňa, doplnený briliantmi a zdobený ručne maľovaným emailom, honorovanú zmluvu na celoročnú starostlivosť o pleť a telo, exkluzívny model na svetové finále Miss Universe a ďalšie ceny. Prvá vicemiss bude Slovensko reprezentovať na súťaži Miss Earth 2015 a Miss Tip na Miss International 2015. ZDROJ: TASR
Miss Universe získa osobný automobil, letenku na svetové finále Miss Universe 2015 a ďalšie ceny. Bratislava 26. februára (TASR) – Riaditeľka súťaže Silvia Lakatošová predstavila dnes v Bratislave finalistky Miss Universe 2015. Držiteľku korunky spozná slovenská verejnosť v piatok 6. marca v priamom prenose na Jednotke RTVS. 17. ročník tejto súťaže krásy tvoria: Kristína Jančeková (Prievidza, 19 rokov), Anita Polgáriová (Rožňava, 22), Veroniká Šebáková (Šamorín, 24), Denisa Vyšňovská (Prievidza, 20), Petra Poláková (Závadka nad Hronom, 24), Saskia Januščáková (Handlová, 18), Martina Danková (Košice, 23), Andrea Behúnová (Udavské, 18), Katarína Bezecná (Bratislava, 22), Dominika Zemanová (Bratislava, 24), Zdenka Pavlíková (Osuské, 24) a Beatrica Závodniková (Košice, 21). Dievčatá budú bojovať dovedna o osem titulov, tri hlavné - Miss Universe, prvá a druhá vicemiss, v pätici vedľajších titulov sú Miss Média (novinárska cena), Miss Emma (najzaujímavejšia finalistka čitateľov ženského mesačníka), Miss Mary Kay (najzaujímavejšia tvár kozmetickej spoločnosti), Miss CHI Biosilk (najkvalitnejšie vlasy) a Miss Tip divákov RTVS (na základe sms hlasovania televíznych divákov). Miss Universe 2015 získa osobný automobil, letenku na svetové finále Miss Universe 2015, zlatý set pozostávajúci z náhrdelníka, náušníc a prsteňa, doplnený briliantmi, exkluzívny model na svetové finále Miss Universe a ďalšie ceny. Prvá vicemiss bude Slovensko reprezentovať na Miss Earth 2015 a Miss Tip na Miss International 2015. V rámci predstavovania finalistiek zvolili prítomní novinári aj Miss Média. Stala sa ňou 24-ročná súťažiaca s číslom tri Veronika Šebáková zo Šamorína. "Som veľmi prekvapená, sú to samé pozitívne pocity. Do súťaže som sa prihlásila sama, dotlačila ma však k tomu moja kamarátka. Je nás tu dvanásť krásnych dievčat, každá sme niečím iná, a toto je dosť individuálna záležitosť, takže trafiť sa do jednej z dievčat, bude nesmierne náročné," uviedla pre TASR nová Miss Média. Finálovú dvanástku zhodnotila pre TASR riaditeľka súťaže Silvia Lakatošová. "Je úplne iná, každá je iná, ani jedna sa nepodobá, ani jedna nie je žiaden typ, je to veľmi rôznorodé. Každá z dvanástky dievčat je absolútne iný typ, to sme ešte nemali. V porote prevládajú ženy, ktoré sa tým živia, ktoré robia so ženami. Závisí veľa od osobných pohovorov, ktoré čakajú dievčatá pred finále s každým porotcom, to si myslím že zaváži. Samozrejme, porotcovia ich uvidia na scéne, uvidia ich odlíčené, nalíčené, ale gro padne pri osobných pohovoroch s každou finalistkou." ZDROJ: TASR
Z ubytovne mu odcudzili peňaženku s veľkou finančnou hotovosťou. Rožňava 3. februára (TASR) - Rožňavskí policajti pátrajú po dvoch dosiaľ neznámych ženách, ktoré 30. januára okolo 3.00 h z izby jednej z rožňavských ubytovní odcudzili peňaženku s finančnou hotovosťou 1500 eur a 6000 českých korún. „Ku krádeži došlo potom, čo si poškodený 71-ročný dôchodca z Rožňavy pozval k sebe na ubytovňu ženu vo veku asi 35 rokov. Žena sa z izby okolo polnoci vzdialila a vrátila sa s ďalšou ženou, s ktorou u dôchodcu zotrvali do tretej hodiny ráno,“ uviedla k prípadu košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Ženy potom z izby odišli s tým, že idú kúpiť pivo, ale na ubytovňu sa už nevrátili. „Dôchodca asi hodinu po ich odchode zistil, že ho okradli. Krádežou mu spôsobili škodu vo výške 1750 eur. Poverený príslušník polície začal trestné stíhanie vo veci prečinov porušovania domovej slobody a krádeže. Podozrivým hrozí trest až dva roky väzenia,“ uzavrela hovorkyňa polície. ZDROJ: TASR
Najcennejším ložiskom je mastenec v Gemerskej Polome s využiteľnými zásobami takmer 85 miliónov ton. Bratislava 1. februára (TASR) - Slovensko má ukryté v zemi nerastné bohatstvo v hodnote rádovo desiatok miliárd eur, no štát z neho získava len omrvinky. Najcennejším ložiskom je mastenec v Gemerskej Polome s využiteľnými zásobami takmer 85 miliónov ton. Toto aj ďalšie významné ložiská majú v rukách súkromní investori, ktorí z výnosov z jeho predaja platia minimálne poplatky. To sa nezmení, kým nebude banský zákon v súlade s Ústavou SR a štát nezačne modernými metódami oceňovať svoje prírodné bohatstvo, povedal v rozhovore v rámci multimediálneho projektu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky geológ Milan Tréger. -Akým nerastným bohatstvom disponuje Slovenská republika?- Podľa najnovšej ročenky Nerastné suroviny Slovenska, ktorú vydáva Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, nerastné bohatstvo našej krajiny tvorí 629 výhradných ložísk, v ktorých sa nachádza 16,5 miliardy ton energetických, rudných, nerudných a stavebných nerastných surovín. Zo spomínaných ložísk sú dve stovky ťažené a zvyšok je preskúmaný, no neťažený. Pre ilustráciu, napríklad v roku 2012 sa vyťažilo 25 miliónov ton rôznych nerastných surovín, najmä nerudných a stavebných, ktorých máme najviac. Celková hodnota dosiahla 330 miliónov eur, čo predstavuje 0,46 % hrubého domáceho produktu. Slovensko nie je bohaté na tieto suroviny ako napríklad Rusko, Nórsko, Saudská Arábia alebo iné krajiny. -Čo možno považovať za najcennejšiu časť nášho nerastného bohatstva?- Najvýznamnejším ťaženým nerastom sú vápence a cementárske suroviny, ďalej je to magnezit, zlato, hnedé uhlie - lignit, dolomit, bentonit a stavebný kameň. Napríklad, hodnota exportu vápencov a cementárskych surovín, finalizovaných do podoby cementu, dosiahla v roku 2012 115 miliónov eur, magnezitu 70 miliónov eur, zlata 62 miliónov eur. Ťažba hnedého uhlia - lignitu dosahuje ročne 2 milióny ton, je stratová, no štát ju dotuje s cieľom zachovania zamestnanosti na Hornej Nitre. Hodnota slovenského exportu k celkovej ťažbe je 80 percent, čo znamená, že pomerne dosť surovín vyvážame. -Ako to vyzerá pri nerastoch, ktoré neťažíme?- Najvýznamnejšie je ložisko mastenca v Gemerskej Polome, ktorého hodnota dosahovala v rôznom čase od 500 miliónov až do 2,7 miliardy eur a kde sa nachádza takmer 85 miliónov ton zásob kvalitnej rudy. O toto ložisko sa Slovensko momentálne súdi v medzinárodnej arbitráži s americkou spoločnosťou EuroGas o sumu 3,4 miliardy USD (3 miliardy eur). -Zodpovedá to hodnote ložiska?- Myslím si, že je to mierne nadsadené. My sme toto ložisko ocenili v roku 2000 podľa vtedajších cien mastenca a nákladov, ktoré by boli potrebné na podzemnú ťažbu. Vyšla nám hodnota 15,5 miliardy Sk, čo zodpovedalo sume 515 miliónov eur. -Ako vplývajú na ohodnotenie svetové ceny surovín? V prípade zlata sa dalo pozorovať už v roku 2008, keď sa začala finančná kríza, že ceny išli nahor. Pri mastenci tiež vidíme, že sa ohodnotenie mení...- Pri mastenci to nie je až také určujúce, pretože v prípade jeho ohodnotenia platia zmluvné ceny. Tie závisia najmä od dopravných nákladov. Napríklad Čína, ktorá je najväčším producentom mastenca, ho dokáže ťažiť lacno, no cenu zvyšujú dopravné náklady do Európy či do USA. Náklady na ťažbu a dopravu mastenca však pri súčasnej nízkej inflácii rastú výrazne menej, ako je to v prípade ropy alebo zlata. Priemerná cena mastencov dovezených na Slovensko v roku 2012 bola 764 eur za tonu. -Slovensko bolo už v stredoveku známe významnými zásobami a ťažbou zlata a striebra. Ako to vyzerá v súčasnosti?- Najväčšie ložisko je Kremnica-Šturec so zásobami vyše 30 ton zlata a 200 ton striebra. Hodnota ložiska zlata, pri súčasnej cene okolo 1300 USD (1150 eur) za trójsku uncu, je viac ako 300 miliónov USD (265 miliónov eur). Za týchto okolností by bola jeho ťažba vysoko zisková a rentabilná. Ďalšie ložisko zlata je Detva-Biely vrch, kde ešte nebol vytýčený dobývací priestor a tam ešte nie sú ani ocenené zásoby. Zaujímavé je ložisko Rožňava-Strieborná žila, kde sú veľké zásoby striebra. Sú viazané na tetraedrid, čo je komplexný minerál medi, striebra, antimónu, arzénu. Zo slovenských zásob uránu je najvýznamnejšie ložisko Košice-Jahodná s finančnou hodnotou, odhadovanou zahraničným investorom na úrovni 135 miliónov USD (119 miliónov eur). -Ohodnotenie ložísk, ktoré spomínate, znamená príjem pre štát v rovnakej hodnote pri jeho ťažbe?- Áno, keby štát, tak ako pred rokom 1989, ťažil prostredníctvom štátnych podnikov. Tie by platili daň z príjmu do štátneho rozpočtu, ktorý by taktiež získal výnosy z predaja vyťažených nerastov. V súčasnosti vyťažené nerasty nepatria vlastníkovi - SR, ale súkromnej ťažobnej spoločnosti, ktorá vlastníkovi platí nájomné (tzv. úhrady za vydobyté nerasty), ale vo výške len do 5 percent alebo aj menej, vzhľadom na možné výnimky. Ako príklad môžeme uviesť, že spoločnosť Slovenská banská, s.r.o. Banská Hodruša vyťažila od roku 1993 do roku 2013 okolo 6 ton zlata, ktorého hodnota pri súčasnej cene okolo 1300 USD (1150 eur) za trójsku uncu dosahuje okolo 250 miliónov USD (220 miliónov eur). Táto spoločnosť patrila v roku 2012 k najrentabilnejším na Slovensku. Zlato vo forme koncentrátu vyviezla do Belgicka. -A disponuje štát kapacitami, aby to robil vo vlastnej réžii? Pretože napríklad v súvislosti s neťaženým ložiskom mastenca sa v roku 1997 odborníci v časopise Acta Montanistica Slovaca vyjadrili, že jeho otvárka bude ekonomicky náročná, a preto je potrebné uvažovať so solventným domácim alebo zahraničným investorom.. Ak si vezmete novelizovaný banský zákon č. 498/1991, tam sa nikde nezakazuje, že štát ako vlastník nemôže svoje ložiská ťažiť. Modelov je viacero, no ako optimálny sa mi javí nórsky model. Týka sa to predovšetkým ťažby ropy a zemného plynu v Severnom mori. Nórsko prenajíma tieto ložiská zahraničným firmám, no dve tretiny akcii v prevádzkových spoločnostiach, po ocenení ložísk, vlastní štát. Obe strany profitujú a Nórsko vďaka tomu naakumulovalo vo fonde pre budúce generácie viac ako 800 miliárd USD (707 miliárd eur). -Poslanci Národnej rady SR nedávno rozhodli o posilnení ochrany vody ako národného bohatstva v rámci Ústavy SR a zakázali jej vývoz. Má zmysel, podľa vás, takto chrániť aj nerastné bohatstvo?- Zmena Ústavy SR zakazujúca vývoz vody do zahraničia je nezmysel. Skôr by sa mala zakázať privatizácia vody. Zákazom vývozu vody ako obnoviteľnej suroviny a na druhej strane voľným exportom zlata, magnezitu a iných nerastov sa dostávame do rozporu. Obmedzujeme vývoz komodity, ktorej máme dostatok a povoľujeme export surovín, ktoré sa neobnovujú. Napríklad zlato vyvážame vo forme suroviny, koncentrátu, do Belgicka. Ak hovoríme o vode, stotožňujem sa s názorom špičkového hydrogeológa profesora Juraja Muchu, podľa ktorého 86 percent podzemnej vody odteká bez využitia a len ostatok, 14 percent, dokážeme zužitkovať. V Podunajskej nížine, v alúviu Dunaja, by sa mohli navŕtať nové vrty a časť z tejto vody by sa mohla aj vyvážať, pretože podzemný zdroj sa neustále obnovuje. Na druhej strane ložiská nerastných surovín sa po ich vyťažení neobnovia, na rozdiel od obnoviteľných vodných zdrojov. Preto si myslím, že istá regulácia štátu je potrebná. Každé ložisko, či ťažené alebo preskúmané, je potrebné najskôr oceniť metodikou štúdií uskutočniteľnosti. Následne podľa objemu zásob rozhodnúť, čo s ním ďalej. Napríklad pri vápencoch, ktorých máme prebytok, nie je problém uspokojiť domácu potrebu a potom zvyšok vyviezť. Pri zlate, kde disponujeme len tromi ložiskami, pri jedinom ložisku uránu alebo pri mastenci, by mal štát pristúpiť najskôr k ochrane a potom v spoločnom podniku s investorom zabezpečiť jeho využitie. V žiadnom prípade nie je akceptovateľný súčasný stav, keď štát bezplatne odovzdá preskúmané ložisko s ekonomickými (bilančnými) zásobami súkromnej firme a ako nájomné si žiada maximálne 5 percent a v prípade výhradných ložísk stavebných surovín dokonca len úbohých 0,3-0,5 percenta. -Banský zákon naposledy novelizovali pred 24 rokmi. Vidíte vôľu, aby sa to prostredníctvom neho zmenilo? Aby štát viac profitoval z prírodného bohatstva krajiny?- Po roku 1989 žiadna vláda nenašla politickú vôľu, aby zosúladila článok 4 Ústavy SR s Banským zákonom, hlavne po jeho novelizácii č. 498 v roku 1991. Tá mala za cieľ zrovnoprávniť štátne podniky so súkromnými ťažiarmi. Na jeho vznik však mali zrejme vplyv ľudia, ktorí sa chystali na privatizáciu nerastného bohatstva. Presadili, že úhrady za prenájom preskúmaných ložísk, do ktorých predtým štát investoval často stovky miliónov, budú veľmi nízke. Na druhej strane, získať právo za takýchto podmienok v USA, Kanade alebo v Austrálii je nemožné. -Dá sa kvantifikovať suma, za akú štát prišiel počas platnosti novely Banského zákona?- Taký prepočet sme nerobili. No v roku 2000 sme vyčíslili hodnotu ťažených a neťažených ložísk na Slovensku od 90 do 270 miliárd Sk (od 3 do 9 miliárd eur). Ten veľký interval je daný rozdielnym stupňom ohodnotení zásob v ložiskách. Nie každé z nich je podrobne preskúmané, a preto existuje istá miera chybovosti odhadu. Takisto má na to vplyv aj faktor času pri ocenení zásob. Keby sme akceptovali názor environmentálnych ekonómov, že pri neobnoviteľných zdrojoch nerastných surovín je nezmyslom brať do úvahy pri faktore času úrokové miery, tak by naše zásoby dosahovali hornú hranicu hodnotového intervalu, 270 miliárd Sk (9 miliárd eur). Keď v súčasnosti vidíme, ako si zahraniční investori oceňujú naše ložiská v Gemerskej Polome, v Jahodnej alebo v Kremnici, tak sa ukazuje, že ich hodnota je vyššia a štát prichádza o veľké peniaze. V súčasnosti môže ísť celkovo o hodnotu viac ako 10 miliárd eur. -Čo najdôležitejšie by sa malo zmeniť v aktuálnej banskej legislatíve?- Je tam niekoľko bodov, ktoré sme pripomienkovali ešte v roku 1999 a ktoré vychádzali z Návrhu surovinovej politiky SR z roku 1995. V prvom rade nerešpektuje zákon o verejnom obstarávaní a pokračuje v netransparentnom prideľovaní výhradných ložísk bez verejných súťaží a bezodplatne. Štát nedostal za žiadne z ložísk, ktoré odovzdal súkromným vlastníkom, peniaze. Po druhé, nerieši sa chaotická situácia v správe nerastného bohatstva. Lesy a pozemky má štát v správe, no o spravovaní neťažených výhradných ložísk chýba v Banskom zákone podrobnejšia úprava. Najdôležitejšie je, že sa stále neumožňuje moderné, trhové ocenenie výhradných ložísk. Už v roku 1999 sme Geologickej službe SR aplikovali metódu klasifikácie oceňovania zásob podľa návrhu OSN. Už vtedy sme si uvedomili, že je to veľmi dobrý prístup, pretože na prvé miesto v klasifikácii sa vždy dostalo zistenie, či je to ložisko s ekonomickými zásobami. Tie boli vyčíslené cez štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá ukazuje, aký výnos by sme získali pri vyťažení ložiska. Preto je chybou, že už viac ako 15 rokov nie sme schopní zmeniť tieto paragrafy v Banskom zákone a začať oceňovať nerastné bohatstvo. Dnes, ak sa opýtate ktoréhokoľvek ekonomického ministra, aká je hodnota nerastného bohatstva SR, povedia, nevieme, pretože nám zákon neukladá oceňovať tieto ložiská. Slovenská banská komora do svojej aktualizovanej politiky v roku 2004 napísala, že pre štát sú zbytočné náklady, aby ocenil svoje ložiská, pretože si ich ohodnotí investor. To je nezmysel, pretože štát je vlastník a mal by si sám oceniť svoje aktíva. Toto by mal začať robiť a nerobí. -Rentabilita ťažby nerastov súvisí aj s cenami na svetovom trhu. Po roku 2008 ceny, napríklad cenných kovov, rastú. Oplatí sa ťažiť v tomto období? Môže to byť pre štát výnosné?- Nerastné bohatstvo treba aj z tohto dôvodu chrániť a veľmi dobrú politiku robí napríklad Japonsko. Má zaujímavé ložiská polymetalických rúd, zlato i striebro. Nechávajú ich však zakonzervované do budúcnosti. Japonci si uvedomujú, že ide o neobnoviteľné zdroje a s mierou ich vyčerpania vo svete ich cena pôjde nahor. Aj takto myslia na budúce generácie. U nás niečo také nenájdeme. Chýba regulácia štátu, ktorá by vyplývala z ocenenia každého ložiska. -Významným svetovým producentom, ale aj dovozcom nerastov je Čína. Jej dopyt a vplyv na ceny zrejme bude rásť...- Aj Číňania už prešli od nákupu nerastných surovín k získavaniu priamo ložísk. Zisťujú, že sa im to viac oplatí. -Dôsledok vysokých cien na svetovom trhu...- Áno a dlhodobo sa dá predpokladať, že budú ďalej rásť. Aj napriek tomu, že zlato sa v poslednom období mierne zlacnelo. No ide pravdepodobne o dôsledok špekulatívnych pohybov. -Spomínali ste, že najvýznamnejším neťaženým ložiskom na Slovensku je mastenec v Gemerskej Polome. V čom patrí medzi najvýznamnejšie na svete?- Bol som vedúci skupiny, ktorá v roku 1995 vypočítala zásoby tohto ložiska a o dva roky neskôr aj jeho finančnú hodnotu. Ocenili sme ho metodikou OSN formou štúdie uskutočniteľnosti na sumu 15,5 miliardy Sk, čo je 515 miliónov eur. V súčasnosti je to už vyššia suma. Ložisko má veľkú hrúbku, až do 300 metrov. Kvalita mastencov sa v ložisku mení od 20 až do 95 percent. Preto sme urobili niekoľko variantov výpočtu zásob podľa metodiky, ktorá odporovala platnému banskému zákonu. Pre mastence nad 20, nad 40, nad 60 a nad 80 percent. Vyšlo nám, že z nákladového hľadiska je optimálne ťažiť rudu s obsahom viac ako 60 percent mastenca, kde je takmer 85 miliónov ton zásob. Pri tomto variante by sa dosiahla aj najvyššia cena zhodnotenia. Toto bol zároveň príklad, ako by sa malo postupovať pri oceňovaní ložísk aj na Slovensku. Nemôžeme, ako v minulosti, robiť len jeden výpočet zásob. Pred rokom 1989 bola snaha využiť aj chudobné zásoby rúd. Tým nastal paradox, že zásob síce bolo kvantitatívne veľa, no ich kvalita sa znížila. Znížená kvalita ložiska potom nepokrývala náklady. A tak sa ťažilo veľa chudobných rúd so štátnymi dotáciami, aby to bolo navonok rentabilné. Po roku 1990 sa zrušili dotácie a to spôsobilo zatváranie baní. Nebolo by to nutné, keby sme predtým analyzovali ložiská variantným výpočtom zásob s ich ocenením. -Je teda ložisko mastenca najcennejšie na Slovensku?- Áno, pretože sú to veľké zásoby s vysokou kvalitou rudy. Existuje predpoklad, že toto ložisko by sa mohlo ťažiť sto a viac rokov. Z toho by mohli plynúť pre štát významné príjmy. -Spomínali ste, že cenné je aj naše jediné ložisko uránu v Jahodnej. Košičania však nechcú, aby sa v tejto lokalite ťažilo z dôvodu ochrany životného prostredia. Momentálne sú tam aktivity ťažobných firiem pozastavené. Rovnako došlo k legislatívnej zmene, ktorá zakázala ťažbu zlata kyanidom. Majú mať občania vplyv na to, aby aj cenné ložiská ostali zakonzervované?- Majú, a preto podporujem aktivity množstva občianskych združení ako je Sosna, Kremnica nad zlato alebo Podpoľanie nad zlato. Na druhej strane nechápem podobné iniciatívy, ako bol návrh Ministerstva životného prostredia SR spred niekoľkých rokov, kde chceli zrušiť paragraf v banskom zákone, kde mali mestá a obce právo nepovoliť ťažbu uránu alebo kyanizáciu zlata. Argumentovalo sa tým, že keď nerastné bohatstvo patrí štátu a štát má záujem na jeho využívaní, potom by občania nemali rozhodovať o tom, že sa ťažiť nebude. Ja som na to reagoval blogom, kde som upozornil, že nerastné bohatstvo nepatrí štátu ani žiadnemu ministerstvu, ale Slovenskej republike, čiže všetkým jej občanom. Pochybujem, že Košičania so silnou akademickou pôdou, Baníckou fakultou na Technickej univerzite by nedokázali odborne posúdiť, čo môže ťažba uránu spôsobiť z ekonomického i environmentálneho hľadiska. ZDROJ: TASR
V oblasti Rudňan však podľa hovorkyne v prvom rade musí dôjsť k odstráneniu stromov, popadaných na elektrických vedeniach, až následne bude možné robiť ďalšie zásahy. Košice 1. februára (TASR) – Spoločnosť Východoslovenská distribučná (VSD), a.s., na východnom Slovensku postupne obnovuje distribúciu elektriny po výpadkoch následkom snehovej kalamity. K dnešnej 11.00 h ostávalo bez elektriny podľa predpokladov do 1000 odberných miest. "Jedinou komplikovanou obcou ostávajú naďalej Rudňany (okr. Spišská Nová Ves), kde sa momentálne ešte stále odstraňuje porucha," uviedla pre TASR hovorkyňa VSD Andrea Danihelová. Problémy s elektrinou má aj obec Mlynky (okr. Spišská Nová Ves). Snahou pracovníkov spoločnosti je úplné obnovenie distribúcie elektriny. V oblasti Rudňan však podľa hovorkyne v prvom rade musí dôjsť k odstráneniu stromov, popadaných na elektrických vedeniach, až následne bude možné robiť ďalšie zásahy. Pre snehovú kalamitu v sobotu (31.1.) popoludní postihli výpadky elektrického prúdu tisíce domácností na východe Slovenska. K postihnutým oblastiam patrili regióny Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Rožňava, Dobšiná, Lubeník, sčasti aj Krompachy. Výpadky ešte v piatok (30.1.) zaznamenali aj v Poprade, v okolí Margecian a Gelnice, či v obciach v okrese Prešov za horským priechodom Branisko v smere na Prešov. ZDROJ: TASR
Spišský závod vyrobil rekordných asi 4,8 milióna kusov výrobkov, teda takmer o 200. 000 viac ako v roku 2013. Spišská Nová Ves 4. marca (TASR) – Tržby firmy Embraco Slovakia, s. r. o., v Spišskej Novej Vsi vlani presiahli 222 miliónov eur. Spišský závod pritom vyrobil rekordných asi 4,8 milióna kusov výrobkov, teda takmer o 200.000 viac ako v roku 2013. Výsledky spoločnosti sú podľa jej výkonného riaditeľa Norberta Bratha o to významnejšie, že sa musí presadiť uprostred stále silnejšieho tlaku najmä ázijských výrobcov. „Naším najnovším úspechom je komerčný kompresor novej generácie, ktorého vývoj patrí medzi najnádejnejšie projekty korporácie Embraco vzhľadom na budúcnosť. Ide o prvý projekt najvyššej kategórie, ktorý bude úplne riadený zo Slovenska, na čom majú veľkú zásluhu tunajší vývojári a lokálny slovenský manažment,“ zdôraznil Brath. Prvých päť modelov nového kompresora plánujú na Spiši vyrobiť a v spolupráci so zákazníkmi aj otestovať v roku 2018. Ešte silnejšiu úlohu by malo slovenské oddelenie výskumu a vývoja zohrávať po avizovanej výstavbe technologického centra, ktorú vlani podporila daňovými úľavami vláda SR. Rozbehnúť by sa mala ešte pred letom a ukončenie sa predpokladá v priebehu budúceho roka. „Tým, že nielen vyrábame, čo vymyslel niekto iný, ale aj prinášame vlastné nápady, posilňujeme stabilitu svojho závodu. Pretože nie je v záujem korporácie presúvať mimo Slovenska fabriku, kde je kvalitný výskum a zabehnutý inovačný proces. Navyše, veľká časť portfólia pre komerčné chladenie sa vyrába v rámci globálneho Embraca iba u nás,“ dodal Brath. Minulý rok tak spoločnosť podľa neho posilnila svoje postavenie v rámci korporácie, ktorá je súčasťou skupiny Whirlpool. V tomto roku plánuje výrobca kompresorov vyprodukovať viac ako 4,8 milióna výrobkov. Ku koncu roka 2014 našlo u tohto najväčšieho zamestnávateľa na Spiši prácu 2116 kmeňových zamestnancov. Ich počet je dlhodobo stabilizovaný. Na mzdách a benefitoch vlani vyplatila firma 32 miliónov eur a spoločnosť podporila 95 organizácií v regióne sumou vyše 100.000 eur. Embraco plánuje v roku 2015 investovať do spišskonovoveského závodu 7,3 milióna eur, z toho takmer 50 % pôjde do výskumu a vývoja. ZDROJ: TASR
Prístup k digitálnemu učivu garantovanou rýchlosťou, bezplatný technický servis aj zvýšenú bezpečnosť. To všetko prinesie do približne 200 škôl projekt "Digitálne učivo na dosah" Bratislava 25. februára (TASR) - Prístup k digitálnemu učivu garantovanou rýchlosťou, bezplatný technický servis aj zvýšenú bezpečnosť. To všetko prinesie do približne 200 škôl projekt "Digitálne učivo na dosah". Financovaný je z Operačného programu Informatizácia spoločnosti a vyžiada si takmer 30 miliónov eur. "Cieľom je vytvorenie a poskytnutie služieb v oblasti eGov, ktoré umožnia každej do projektu zapojenej škole využívať garantovaný prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu rezortu školstva a iných rezortov či rýchlemu internetu prostredníctvom novovybudovanej optickej siete," spresnila hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Minimálne 200 materských, základných a stredoškolských zariadení vybraných z okresov Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Snina, Spišská Nová Ves a Trnava v rámci projektu získa aj sprevádzkovanie profesionálnych WiFi prístupových bodov v priestoroch školy. Tie umožnia žiakom využívať pri práci v škole i svoje vlastné zariadenia a komfortne sa pritom pohybovať v prostredí bezpečného internetu. Podľa ministerstva projekt je pre zapojené školy bezplatný a nekladie na ne žiadne zvýšené nároky, či už v oblasti financií, personálneho zabezpečenia, alebo administratívnej záťaže. "V rámci tejto filozofie odbremeňovania pedagógov od zbytočnej záťaže garantujeme zapojeným školám minimálne päťročný bezplatný servis a asistenciu pri akýchkoľvek technických problémoch," vysvetlil minister školstva Juraj Draxler. Projekt inicioval ešte jeho predchodca a digitálny líder pre SR Peter Pellegrini. Partnerom projektu je Úrad vlády SR. ZDROJ: TASR
V súčasnosti vlastní mesto 409 bytov, z ktorých je 11 neobývaných. Spišská Nová Ves 25. februára (TASR) - V Spišskej Novej Vsi majú záujem o mestské nájomné byty predovšetkým občania pochádzajúci zo sociálne slabších rodín, ktorých príjem dosahuje výšku životného minima. "V súčasnosti vlastní mesto 409 bytov, z ktorých je 11 neobývaných. K dnešnému dňu samospráva eviduje 38 žiadostí, pričom ide prevažne o žiadosti občanov v dôchodkovom veku, príp. držiteľov preukazu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorí majú záujem bývať v dome osobitného určenia," uviedla pre TASR vedúca oddelenia právneho a sociálnych vecí na Mestskom úrade (MsÚ) v Spišskej Novej Vsi Lucia Baldovská. Mesto podľa nej nemá možnosť vyhovieť každému žiadateľovi o mestský nájomný byt. V súlade s platným všeobecne záväzným nariadením o podmienkach prenajímania mestských bytov v Spišskej Novej Vsi je žiadateľ evidovaný v zozname čakateľov na byt dva roky. "Domnievam sa, že ponuka bývania v súkromných domoch a bytoch, existujúcich i rozostavaných, toho času prevyšuje dopyt a dôležitejšie je dlhodobo sa sústrediť skôr na tvorbu pracovných miest," konštatoval vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku na MsÚ Teodor Štubňa. V tomto a nasledujúcom roku sa spišskonovoveská samospráva masívne byty stavať nechystá. Konkrétnym väčším projektom mesta a súkromného investora je zmena územného plánu v lokalite hnedej zóny nedostavaného mäsokombinátu na Markušovskej ceste, kde v nevyužitej priemyselnej zóne môže vzniknúť polyfunkčno-obytná zóna. "Pracovný názov je satelitné bývanie Brusník s cca 600 bytmi a rozsiahlou vybavenosťou na šiestich hektárov, podľa princípov filozofie tzv. smart cities. Schválenie zmeny územného plánu očakávame v 1. polroku 2015, investor nadväzne pripravuje ďalšie etapy projektu, už rozpracované s architektmi z krajských ateliérov v zaujímavom výraze," dodal Štubňa. Ceny bytov sa v Spišskej Novej Vsi a okolí stabilizovali, už dlhšie obdobie nekolísali smerom hore, ani smerom dole. "Dopyt je podľa nás väčší ako ponuka, ľudia majú záujem o byty, reagujú na ponuku a majú svoje požiadavky. Občas sa však stáva, že ich postupne zmenia, napr. pri prehliadkach zistia, že namiesto dvojizbového bytu si radšej kúpia väčší trojizbový, pri ktorom sa cena až tak nelíši," priblížila situáciu na súkromnom trhu realitná maklérka Monika Tauberová. Podľa nej je v Spišskej Novej Vsi väčší záujem o staršie byty, buď v pôvodnom stave, alebo čiastočne prerobené, ktoré sú lacnejšie. Ľudia s lepším sociálnym zázemím si však radšej vyberú novostavbu. Vo všeobecnosti je však v Spišskej Novej Vsi väčší záujem o kúpu bytu, ako o prenájom nehnuteľnosti. "Nájom riešia ľudia v nejakej krajnej situácii, napr. mladé rodiny, ktoré nezískajú hypotéku od banky, prípadne ľudia, ktorí pracujú v zahraničí. Celkovo však musím povedať, že je dosť málo bytov ponúkaných na prenájom," konštatovala Tauberová. Nájomné dvojizbového bytu aj s nákladmi na energiu sa v metropole Spiša pohybuje od 280 do 350 eur. Cena za štvorcový meter (m2) novostavby sa v Spišskej Novej Vsi je úrovni od 900 do 1100 eur. V prípade starších bytov je to od 750 do 800 eur/m2. Najväčší záujem je o byty v centre a v okolí, napr. ulice Zimná, Letná, Banícka, Rázusova, príp. Moravská a Koceľová. Sídliská Mier a Tarča, zároveň aj obec Smižany sú taktiež dosť vyhľadávané. "Ceny jednoizbových bytov sa pohybujú od 18.000 do 27.000 eur, dvojizbové od 28.000 do 40.000, trojizbové sa niekedy prelínajú s tými dvojizbovými, dá sa nájsť za 38.000 eur, ale aj za 58.000 eur," uzavrela Tabuerová. ZDROJ: TASR
OBSAH: Pokračovanie filmovej série Divergencia s názvom REZISTENCIA je po úspechu prvého dielu očividne veľkolepejšia a výpravnejšia, nechýba jej veľká dávka akcie a trikov. Hlavná hrdinka Tris v podaní Shailene Woodley pokračuje v boji s neľútostným systémom a tiež so svojimi vlastnými démonmi. Idylická spoločnosť žijúca v symbióze rôznych frakcií je teraz na pokraji vojny, osudy všetkých naberajú rýchly spád a každá voľba má svoje následky. Tris nie je výnimkou. Z Tris a Štyriho sa behom okamihu stali vydedenci podobní štvanej zveri. Nikde nie je pokoj a bezpečie, vodkyňa sekcie Informovaných ich s pomocou ozbrojenej sekcie Neohrozených neúnavne prenasleduje, je odhodlaná dostať ich za každú cenu. Zároveň necháva pochytať ďalších divergentných ľudí, ktorí do stanoveného spoločenského systému nezapadajú. Vystavuje ich krutým testom, aby odhalila vhodnú osobu, ktorá jej môže pomôcť rozlúštiť dávne tajomstvo. Tris a Štyri zisťujú, že majú viac spojencov, než sa zdalo, rozhodnú sa prestať utekať a skúsia prekvapujúci protiútok. Je to práve Tris, kto sa stane kľúčom k tajomstvu, na ktorom stoja základy sveta, v ktorom žijú. Tajomstvo minulosti aj budúcnosti. Hlavná predstaviteľka Shailene Woodley prežila skvelý rok a smeruje k hviezdnej budúcnosti. Stala sa najväčšou hviezdou a najvyhľadávanejšou osobou na serveri Imdb.com, kde zosadila z piedestálu vládkyňu Jennifer Lawrence. Za Divergenciu získala cenu MTV či Teen Choice Award, spoločne s Theom Jamesem potom tiež People´s Choice Award.  Uznanie a ocenenie jej vyniesol aj romantický film Na vine sú hviezdy. CinemaCon ju vyhlásil za Ženskú hviezdu zajtrajška. Hviezdny status získal vďaka výkonu vo filme Whiplash aj Miles Teller a Rezistencia sa môže pochváliť aj výraznou posilou z radov uznávaných hviezd. Chladnú a neľútostnú Kate Winslet doplnila v pokračovaní Naomi Watts. Na barikádach narastaujúceho konfliktu budú stáť proti sebe. Naomi Watts sa predstaví v role Evelyn – vodkyne outsiderov, ktorí nepatria do žiadnej z frakcií a žijú ako zbedačení „podľudia“ v rozbúranej časti Chicaga.   Po úvodnej časti Divergencia sa v jasne vytýčenom a zaujímavo nastolenom svete rozohráva veľkolepé akčné divadlo. Znalcov predlohy prekvapia nové postavy, ktoré sa v knižnej predlohe nevyskytujú. Fanúšičky série Divergencia by nemali nechať chladnými správy o milostnom trojuholníku okolo Tris. ZDROJ: CINEMAX  
Spišskonovoveskí policajti obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania sa 38-ročného Mareka zo Spišskej Novej Vsi. Spišská Nová Ves 19. februára (TASR) - Spišskonovoveskí policajti obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania sa 38-ročného Mareka zo Spišskej Novej Vsi. Ten mal podľa krajskej policajnej hovorkyne z Košíc Jany Mésarovej po viacerých predchádzajúcich dlhodobých a opakovaných hádkach v utorok (17. 2) okolo 18. hodiny v jednom z bytov v Spišskej Novej Vsi napadnúť svoju 34-ročnú manželke. „Rukou ju chytil za sánku a začal ňou lomcovať. Potom ju chytil za ruky a opakovane ju udieral o kuchynskú linku. Počas celého incidentu žene silno zovieral ruky a vyhrážal sa jej, že ju zabije,“ priblížila incident Mésarová. Pritom jej mal vulgárne nadávať. Podľa predbežnej lekárskej správy žene spôsobil zranenia s liečbou do siedmich dní. „U ženy jeho konanie vzbudilo dôvodnú obavu o život a zdravie. Obvinený muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia s návrhom na väzobné stíhanie. Za tento skutok mu hrozí až trojročné väzenie,“ uzavrela hovorkyňa. ZDROJ: TASR
Spišskonovoveskí policajti intenzívne pátrajú po doposiaľ neznámom zlodejovi, ktorý sa v noci na utorok (17.2.) násilím vlámal cez strechu do jednej z predajní elektroniky v Spišskej Novej Vsi. Spišská Nová Ves 18. februára (TASR) - Spišskonovoveskí policajti intenzívne pátrajú po doposiaľ neznámom zlodejovi, ktorý sa v noci z pondelka na utorok (17.2.) násilím vlámal cez strechu do jednej z predajní elektroniky v Spišskej Novej Vsi. Košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó informoval, že zlodej cez vytvorený otvor v strope vnikol do predajne, kde následne zo stojana s mobilnými telefónmi odcudzil doposiaľ presne nezistené množstvo mobilných telefónov rôznych značiek. "Bratislavská obchodná spoločnosť predbežne vyčíslila škodu na cca 45.000 eur," doplnil hovorca. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v tejto súvislosti vykonal v utorok prvotné neodkladné a neopakovateľné úkony a začal trestné stíhanie vo veci zločinu krádeže. Na parkovisku v blízkosti predajne polícia zaistila štyri tašky s mobilnými telefónmi, pravdepodobne pochádzajúce z tejto krádeže. "Páchateľovi hrozí za tento skutok trest odňatia slobody na tri až desať rokov," uzavrel Szabó. ZDROJ: TASR
Vďaka tomu sa majú výrazne rozšíriť diagnostické možnosti najmä v oblastiach ochorení kĺbov, centrálneho nervového systému, ciev a srdca. Spišská Nová Ves 16. februára (TASR) - Pacienti zo Spišskej Novej Vsi a širšieho okolia sa už o pár mesiacov dočkajú nového pracoviska magnetickej rezonancie. Vďaka tomu sa majú výrazne rozšíriť diagnostické možnosti najmä v oblastiach ochorení kĺbov, centrálneho nervového systému, ciev a srdca. Ambíciou nemocnice, ktorú prevádzkuje spoločnosť Svet zdravia, a. s., je ponúknuť krátke čakacie lehoty, ktoré by sa mali rátať iba na dni. Potrebné stavebné práce sa začali začiatkom februára, spustenie oficiálnej prevádzky je podľa hovorcu spoločnosti Tomáša Kráľa naplánované na prvú polovicu mája. "O magnetickej rezonancii v Spišskej Novej Vsi sa hovorilo veľmi dlho. Som rád, že môžem definitívne potvrdiť zriadenie nového diagnostického pracoviska už o niekoľko mesiacov. Nové diagnostické možnosti privítajú najmä pacienti s poruchami pohybového aparátu a nervového systému," zdôraznil riaditeľ nemocnice Anton Hanušin. Zariadenie je podľa neho vhodné na detailné zobrazenie mäkkých častí, akými sú kĺby, väzy a chrupavky, respektíve mozog a miecha. "Veľa si sľubujeme aj od zlepšenia diagnostiky nádorových ochorení, keďže magnetická rezonancia dokáže zachytiť nádory a metastázy vo veľmi ranom štádiu," dodal. Hlavnou súčasťou nového pracoviska má byť 16-kanálová magnetická rezonancia GE Healthcare Optima MR360 Advance. Do nemocnice ju dopravia v marci tohto roka. "Keďže ide o veľmi objemné a niekoľko ton vážiace zariadenie, dopraviť ho do priestorov pracoviska si vyžiada otvorenie vonkajšej fasády budovy," uzavrel hovorca. ZDROJ: TASR
Spišskonovoveskí policajti obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania 37-ročného muža z Bardejova. Spišská Nová Ves 13. februára (TASR) - Spišskonovoveskí policajti obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania 37-ročného muža z Bardejova. Ten podľa košickej krajskej policajnej hovorkyne Jany Mésarovej v polovici decembra minulého roka mal v jednom z pohostinstiev v Spišskej Novej Vsi namieriť na 49-ročného muža strelnú zbraň a vyhrážať sa mu zastrelením. "K fyzickému kontaktu a k zraneniu nedošlo. U poškodeného muža konanie obvineného vzbudilo dôvodnú obavu o svoj život," dodala hovorkyňa. Obvinenému mužovi v prípade dokázania viny hrozí až trojročné väzenie, stíhaný je na slobode. ZDROJ: TASR
Jeho syn Peter verejnosti oznámil, že posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 16. februára. Spišská Nová Ves/Poprad 13. februára (TASR) – Vo veku 86 rokov zomrel vo štvrtok (12.2.) akademický maliar Michal Trembáč. Jeho syn, výtvarník Peter Trembáč, verejnosti oznámil, že posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 16. februára o 13. hodine v Dome smútku v Poprade - Veľkej. Michal Trembáč sa narodil 21. septembra 1929 v spomínanej popradskej mestskej časti. V rokoch 1947 až 1949 študoval na Škole dekoratívneho umenia v Prahe, v roku 1953 ukončil štúdium na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor grafiky. V rokoch 1955 až 1956 pôsobil ako metodik pre výtvarnú prácu v Okresnom osvetovom stredisku v Poprade. V roku 1961 ho prijali za člena Zväzu slovenských výtvarných umelcov a od roku 1967 pracoval v slobodnom povolaní. V rokoch 1982 až 1990 pracoval vo výbore Krajskej organizácie Zväzu slovenských výtvarných umelcov Východoslovenského kraja. Žil a tvoril v Poprade - Veľkej. „Michal Trembáč sa venoval komornej aj monumentálnej tvorbe. Tvoril drevené kompozície inšpirované ľudovým umením. V maľbe rozvíjal viacero motívov, od folklórnych, krajinárskych motívov priemyselnej i prírodnej krajiny a nevyčerpateľnú tému s motívom Vysokých Tatier,“ priblížila tvorbu M. Trembáča riaditeľka Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi Lucia Benická. Svojou tvorbou nadviazal na slovenskú modernu, výtvarne stvárňoval prírodu v jej nekonečných metamorfózach. Tému tatranskej krajiny rozpracúval neustále a hľadal nové výrazové prostriedky pre vyjadrenie jej svojráznosti. „V tvorbe Michala Trembáča nemožno opomenúť mnohé figurálne kompozície. Z abstraktných plôch sa vynárajú figúry ohraničené jasnou obrysovou líniou. Svojou tvorbou chcel maliar naznačiť problematické sféry v spoločnosti, riešiť ekologické témy, aktuálne otázky. Živosť, expresivita, odvážna farebnosť, nanášanie pastóznych farebných plôch na plátno, ohraničená kontúra, to všetko sú príznačné vyjadrovacie prostriedky autora,“ uzavrela Benická. Galéria umelcov Spiša momentálne spravuje šesť diel tohto autora, ktorý sa zaslúžil o výtvarné dianie na východnom Slovensku. ZDROJ: TASR
V utorok okolo 12. hodiny doposiaľ nezistený vodič neznámeho osobného motorového vozidla na ceste v smere od obce Hrabušice na obec Spišský Štvrtok. Spišská Nová Ves 11. februára (TASR) - Trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu a prečin poškodzovania cudzej veci začala polícia v súvislosti s utorkovou (10.2.) streľbou na Spiši. "V utorok okolo 12. hodiny doposiaľ nezistený vodič neznámeho osobného motorového vozidla na ceste v smere od obce Hrabušice na obec Spišský Štvrtok svojím vozidlom prinútil zastaviť motorové vozidlo značky Škoda Roomster, ktoré viedol 44-ročný Kežmarčan. Vozidlo zablokoval, pričom zo zadných dverí zatiaľ nezisteného vozidla vystúpil doposiaľ neznámy páchateľ a zo vzdialenosti približne štyroch metrov strelnou zbraňou asi päťkrát vystrelil na poškodeného muža," priblížila priebeh incidentu na Spiši hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová. Dodala, že Kežmarčan sa počas streľby skrýval za otvorené dvere svojho vozidla, počas čoho došlo k poškodeniu auta, nie však k zraneniu zmieneného muža. Škodu na vozidle vyčíslili na 3000 eur. "Polícia po páchateľoch a vozidle intenzívne pátra," uzavrela Mésarová. ZDROJ: TASR
Prípad streľby na osobné motorové vozidlo, ku ktorému došlo dnes na poludnie medzi obcami Hrabušice a Spišský Štvrtok, okres Spišská Nová Ves, vyšetrujú muži zákona. Hrabušice/Spišský Štvrtok 10. februára (TASR) - Prípad streľby na osobné motorové vozidlo, ku ktorému došlo dnes na poludnie medzi obcami Hrabušice a Spišský Štvrtok, okres Spišská Nove Ves, vyšetrujú muži zákona. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Košiciach Jana Mésarová, pri streľbe, ktorá sa odohrala na ceste medzi uvedenými obcami, padlo niekoľko výstrelov, avšak k zraneniu osôb nedošlo. "Prípad prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach, ktorý v tejto chvíli vykonáva na mieste činu prvotné vyšetrovacie úkony. Vzhľadom na to nie je možné nateraz poskytnúť bližšie informácie," uzavrela Mésarová. ZDROJ: TASR
V stredu 4. februára sa v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi odohralo ďalšie nezabudnuteľné rozprávkové divadlo, ktorého aktérmi boli deti z dramatických krúžkov. Spišská Nová Ves 8. februára (TASR) - V stredu 4. februára sa v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi odohralo ďalšie nezabudnuteľné rozprávkové divadlo, ktorého aktérmi boli deti z dramatických krúžkov. „Šesť divadielok v rámci regionálnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Z rozprávky do rozprávky súťažilo o postup na krajské kolo do Košíc,“ informovala TASR Monika Tkáčová zo Spišského osvetového strediska. „Podarilo sa zorganizovať kvalitnú príležitosť nielen pre detské divadelné kolektívy z okresu Spišská Nová Ves a Gelnica, ale predovšetkým prilákať do hľadiska najmenších divákov. Škôlkari a deti z prvého stupňa základných škôl obsadili takmer každú divadelnú stoličku v hľadisku a radostne vnímali a reagovali na javiskové dianie,“ dodala. Príprava na tohtoročnú prehliadku však bola odštartovaná už v septembri 2014, keď sa začal realizovať projekt Prídem autobusom, zameraný na podporu a pomoc detským dramatickým kolektívom pri tvorbe najnovšej inscenácie. „Lektor – divadelník, profesionál, prišiel priamo k súboru, autobusom, a spolu s pedagógmi a deťmi tvoril, pomáhal, vylepšoval, inšpiroval. Projekt vznikol na pôde Spišského osvetového strediska a bol finančne podporený Ministerstvom kultúry SR. Do projektu bolo zapojených všetkých šesť zúčastnených súborov,“ doplnila Tkáčová. Najlepším predstavením podľa poroty bola hra Zrkadlá v podaní dramatického krúžku pri ZŠ s MŠ v Markušovciach, ktorý odborne vedie Barbora Klučárová. Druhé miesto a taktiež istý postup na krajské kolo si získalo Studio 12+20 zo ZUŠ v Spišskej Novej Vsi vďaka predstaveniu Nosáč. Nuž a Ďuro Truľo z Poráča si vybojoval tretie miesto a odporúčanie na postup. ZDROJ: TASR
Zvýšený záujem o Slovensko zo strany Ukrajincov dáva majiteľ realitnej spoločnosti Z GROUP Ľuboš Zambor do súvislosti s konfliktom na východe ich krajiny. Michalovce 22. februára (TASR) - Zvýšený záujem Ukrajincov o nehnuteľnosti na východe Slovenska zaznamenali v poslednom období niektoré realitné kancelárie, čo má podľa ich skúseností priamu súvislosť s aktuálnou napätou situáciou na území našich východných susedov. "Od začiatku tohto kalendárneho roka sme zaznamenali zvýšený dopyt po nehnuteľnostiach zo strany investorov, ako aj bežných občanov z Ukrajiny, ktorým je geograficky aj kultúrne blízky región Zemplína," informoval TASR majiteľ realitnej spoločnosti Z GROUP Ľuboš Zambor. Zvýšený záujem o Slovensko zo strany Ukrajincov dáva do súvislosti s konfliktom na východe ich krajiny. "Tamojší trh s nehnuteľnosťami sa stal v dôsledku pretrvávajúcej krízy nestabilným," vysvetlil Zambor. Dodal, že o obhliadky nehnuteľností na Zemplíne sa v poslednom období zaujímajú obyvatelia ukrajinského Zakarpatska, medzi nimi aj mnohí tí, ktorí majú rodinné väzby práve na problémový región. "Ukrajinci chcú získať povolenie na pobyt a prácu na Slovensku. Orientujú sa cenovo na nehnuteľnosti, väčšinou staršie domčeky do sumy 15.000 eur," hovorí obchodník s realitami. V centre pozornosti záujemcov sú prihraničné obce a mestá v okresoch Snina, Sobrance a Michalovce, ktoré sú iba na skok od ukrajinského Užhorodu. "Cítiť znechutenie ľudí z problémových oblastí. Jedni odchádzajú do Ruska, iní sa zasa orientujú smerom k nám na Európu," hodnotí Zambor. Zemplínska realitná spoločnosť už sprostredkovala niekoľko nákupov, ktoré sa týkali záujemcov z východu. "Zopár nehnuteľností sa už podarilo predať. Neregistrujeme však dopyt iba po rodinnom bývaní. Ukrajinskí obchodníci sa obzerajú aj po partneroch pre biznis v našom regióne. Zaujímavé sú z tohto pohľadu pre nich haly či skladové priestory," uzavrel Zambor. ZDROJ: TASR
V dôsledku požiaru tu došlo k mohutnému zadymeniu rodinného domu. Bratislava 20. februára (TASR) - Pri troch požiaroch zahynuli od štvrtkového večera (19. 2.) dvaja ľudia a jeden bol zranený. Informovala o tom Zuzana Farkašová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Hasiči najprv zasahovali pri požiari chaty vo Veľkej Lehote v okrese Žarnovica, ktorý im bol ohlásený po ôsmej hodine večer. Podľa Farkašovej sa jej kolegom rýchlym zásahom podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru. Ako ďalej uviedla, z chaty vyniesli osobu v bezvedomí, ktorú odovzdali zdravotníkom Zdravotnej záchrannej služby. Zranenú osobu, ktorá sa nadýchala splodín, previezli do nemocnice. O dve hodiny neskôr hasičov z Michaloviec privolali do obce Lastomír (okres Michalovce). "Pri hasení požiaru rodinného domu tu bola nájdená usmrtená osoba," opísala Farkašová. Dnes, v predpoludňajších hodinách hasiči zasahovali v obci Vígľaš v časti Pstruša (okres Detva). V dôsledku požiaru tu došlo k mohutnému zadymeniu rodinného domu. "Po odvetraní priestorov vyniesli hasiči z domu jednu osobu, ktorá sa nadýchala splodín. Privolaný lekár skonštatoval jej smrť," doplnila Farkašová. ZDROJ: TASR
Tragédia sa stala vlani v novembri, dvojmesačné dievčatko zomrelo vtedy v jednom z michalovských bytov. Michalovce 19. februára (TASR) - Obvinenie z prečinu usmrtenia vzniesla polícia voči 27-ročnému mužovi a 19-ročnej žene z Michaloviec. Prípad súvisí s úmrtím ich dieťaťa v novembri minulého roka. Iba dvojmesačné dievčatko zomrelo vtedy v jednom z michalovských bytov. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie a nariadila vykonať pitvu. "Zo znaleckého posudku súdneho lekárstva vyplynulo, že bezprostrednou príčinou smrti maloletého dieťaťa bol ťažký opuch mozgu pri splývajúcom katarálne-hnisavom zápale pľúc a pri súčasných zápalových zmenách orgánov brušnej dutiny, kde podľa vyjadrenia znalcov sa tieto chorobné stavy nachádzajú v priamej príčinnej súvislosti s nedostatočnou hygienou a starostlivosťou poskytovanou maloletej zo strany rodičov," informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó. Smrti maloletého dieťaťa sa podľa jeho ďalších vyjadrení dalo zabrániť včasnou návštevou zdravotníckeho zariadenia a poskytnutím odbornej a komplexnej lekárskej pomoci vrátane kontinuálnej hygienickej starostlivosti. "Obvinené osoby sú stíhané na slobode, v prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov," uzavrel Szabó. ZDROJ: TASR
Samospráva získala na realizáciu projektu prostriedky z Európskej únie a štátneho rozpočtu SR. Michalovce 16. februára (TASR) - V Michalovciach chcú odštartovať v tomto roku dlho očakávanú výstavbu tamojšej kompostárne, ktorá bude spracovávať biologicky rozložiteľný odpad (BRO). Samospráva získala na realizáciu projektu prostriedky z Európskej únie a štátneho rozpočtu SR. V súvislosti s dodávkou potrebných tovarov a služieb pre pripravovanú investíciu, prebehli doteraz už viaceré verejné súťaže. Projekt sa oproti pôvodným plánom trocha omeškal. "Zatiaľ máme verifikované radiacim orgánom dva procesy verejného obstarávania z troch ukončených," informovala TASR Jana Machová z odboru informatizácie a grantov Mestského úradu v Michalovciach. Dodala, že mesto už disponuje niektorými technologickými zariadeniami, s ktorými ráta projekt, zvyšné by mu mali byť dodané do konca mája tohto roka. Stavba Centra pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu na Lastomírskej ulici, zjednodušene kompmostárne, odštartuje po ukončení kontroly verejných obstarávaní a následnom podpise zmluvy s dodávateľom stavby. "Ten má na jej realizáciu od prevzatia staveniska 154 dní," doplnila Machová. Predpokladaným termínom ukončenia stavby je jeseň tohto roka. Projekt ráta s vybudovaním uvedeného centra, so zakúpením fermentačnej linky, dostavbou existujúcej haly pre manipuláciu s BRO a inštaláciou potrebných inžinierskych sietí. Z projektového rozpočtu sa bude ďalej financovať kúpa mostovej nadúrovňovej váhy či dopravníkov. Zo zariadení, ktorými už mesto disponuje, spomenula Machová veľký nakladač a malý traktor s prídavnými zariadeniami - vrtákom na pne, kosačkou so zberom a kosačkovými ramenami. "Z finančných prostriedkov projektu bude zakúpené aj ďalšie zberové vozidlo na BRO, hákový nosič kontajnerov a tiež 25 veľkoobjemových kontajnerov na biologický odpad, ktoré budú rozmiestnené na území mesta," doplnila Machová. Nová kompostáreň by mala v budúcnosti spracovávať predovšetkým odpad v podobe trávy, lístia, konárov, kríkov a ďalších rastlinných zvyškov v odhadovanom objeme 1840 ton ročne. Po spracovaní kompostu v aeróbnom fermentore bude v surovom stave uskladňovaný v areáli kompostárne, aby dozrel. Po približne dvoch mesiacoch sa naloží do veľkoobjemových kontajnerov a použije na rekultiváciu zelených plôch na území mesta. Samospráva získala na projekt kompostárne v Michalovciach nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako dva milióny eur. Mestská pokladnica sa podieľa na celkových nákladoch piatimi percentami, čiastkou 107.000 eur. ZDROJ: TASR
Územie Zemplína má podľa slov viacerých odborníkov celoslovenský, ba až celosvetový význam z pohľadu výskytu vzácnych stromov. Michalovce 10. februára (TASR) - Vzácne stromy zo Zemplína sa rozhodla zmapovať anketa, ktorú vyhlásili v týchto dňoch ochranári v spolupráci zo Zemplínskym osvetovým strediskom (ZOS) a občianskym združením Telekia. "Rozhodli sme sa požiadať verejnosť o spoluprácu pri pátraní po zaujímavých stromoch zo Zemplína. Nemali by to byť však známe - chránené stromy, ktoré dobre poznáme, ale skôr tie, o ktorý sa vie všeobecne málo," uviedla pre TASR Zuzana Argalášová z Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat. Ľudia môžu zasielať zmienenej CHKO fotografie 50 až 100-ročných, no i starších - menej známych stromov, do 31. mája tohto roka. "Máme záujem zmapovať najmä naše pôvodné, nie cudzokrajné dreviny. Nemali by to byť teda tuje, platany či korkovníky," podotkla Argalášová s tým, že k jednotlivým snímkam môžu pripojiť záujemcovia aj príbehy viažuce sa k stromom, na ktoré chcú upozorniť. "Cieľom ankety je upriamiť pozornosť na krásu a hodnotu stromov v regióne Zemplína a vzbudiť záujem ľudí o stromy vo svojom okolí. V ostatnom čase sa z nášho regiónu vytrácajú staré dreviny a náhradná výsadba sa podľa môjho názoru nerealizuje v dostatočnej miere," dodala Argalášová. Súčasťou vyhlásenej ankety bude júnová fotografická výstava stromov v priestoroch ZOS v Michalovciach, na ktorej chcú zverejniť aj príbehy o nich. O víťaznom zemplínskom strome rozhodne potom v nasledujúcich týždňoch internetové hlasovanie. Územie Zemplína má podľa slov viacerých odborníkov celoslovenský, ba až celosvetový význam z pohľadu výskytu vzácnych stromov. Bukové pralesy v Poloninách a vo Vihorlatských vrchoch sú dokonca zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. Topoľ biely v parku v meste Strážske, ktorý pred niekoľkými rokmi skolila víchrica, bol najmohutnejším stromom v strednej Európe. Korkovník amurský, ktorý rastie v Sobranciach pri futbalovou ihrisku, je zasa najmohutnejším na Slovensku. Pozornosť si zaslúžia aj zemplínske duby, napríklad vyše 300-ročný jedinec, ktorý stojí pri rieke Laborec v Michalovciach, prípadne ďalšie duby rastúce v Remetských Hámroch, Jenkovciach či Ondavských Matiašovciach. Vek ďalšieho - majestátneho duba zimného z Rakovca nad Ondavou - odhadli pred časom na úctyhodných 600 až 650 rokov. ZDROJ: TASR
Predmetom listu boli meškajúce výplaty, ktoré niektorí hráči nevideli údajne šesť, či sedem mesiacov. Košice 9. marca (TASR) - Nedávno médiami rezonoval otvorený list podpísaný hráčmi MFK Košice, v ktorom poukázali na nelichotivú finančnú situáciu v klube. Prezident MFK Košice Blažej Podolák v rozhovore pre denník Šport uviedol, že nemal žiadne indície o prípadnom vyhlásení hráčov a preto bol týmto krokom nemilo prekvapený. "Zaskočila ma ich akcia. Mal som totiž s nimi rokovanie a povedal som im, ako sa dá vyriešiť celá situácia," uviedol pre denník Šport B. Podolák, ktorý pred časom dostal upozornenia od hráčov, že klub si voči nim neplní povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, no nereagoval na ne: "Neodpovedal som, lebo... Áno, je pravda, že klub si neplní povinnosti, na druhej strane ani niektorí hráči si ich neplnia voči klubu. Povedal som si, že radšej nebudem reagovať na to, čo mi poslali." Predmetom listu boli meškajúce výplaty, ktoré niektorí hráči nevideli údajne šesť, či sedem mesiacov. "Pravda je, že dlhujeme hráčom i zamestnancom klubu peniaze. Nie je však pravda, že niekoľko mesiacov nevideli peniaze. Vždy sme vyplatili aspoň časť zo mzdy. Áno, meškáme, ale zasa nie je to tak, že pol roka nevideli ani euro," poznamenal na margo meškajúcich výplat B. Podolák. Hráči podľa písomného vyhlásenia nedostali ani bonus za umiestnenie do 6. miesta v minulom ročníku a nevideli peniaze ani z odmeny 50.000 eur za víťazstvo v Slovnaft Cupe. "Za víťazstvo v pohári ešte hráči nedostali peniaze, k bonusu za umiestnenie sa teraz neviem presne vyjadriť. Budem sa na to musieť pozrieť, nechcem si vymýšľať. Čo sa týka prémií, tie za tento ročník budú až na základe konečného umiestnenia, od neho závisí ich výška. Vyhodnotia sa a budú im priznané. Čo sa týka minulého ročníka, tak teraz neviem povedať, či skončili do toho miesta, ako bol stanovený cieľ. Tiež sa na to budem musieť pozrieť," uviedol B. Podolák. Hráči ďalej uviedli, že na Lokomotíve sa vraj menia zámky od dverí kancelárií, práčovne, majiteľ štadióna pán Hric vraj viackrát nepustil do šatní mládežnícke družstvá a na začiatku zimnej prípravy nepustil na štadión ani hráčov A-mužstva. "Práve som sa vrátil z rokovania s pánom Hricom, v pondelok nás čaká záverečná fáza. Viac-menej sme však už dohodli, že spolupráca bude ďalej normálne fungovať," prezradil prezident košického klubu. K údajnej benevolencii spoločnosti Promet Trans, s.r.o, ktorá je dlhodobo zavádzaná a nevyplácaná, a ktorou cestujú hráči na zápasy vonku dodal: "Keby to bol až taký veľký problém, tak táto spoločnosť by nás naďalej neprepravovala." Na jeho slová nadviazal i jeho brat Marcel, ktorý má v klube na starosti transfery hráčov: "Spoločnosti Promet Trans platíme zálohovo a tá pre nás ročne vykonáva činnosť za asi 50.000 eur. Je tam iba menšia dlžná čiastka. Potvrdia vám to aj priamo v tejto spoločnosti." Oumar Diaby sa nemohol dostať do bytu, v ktorom je v podnájme, lebo mu vraj majiteľ vymenil zámok pre nabaľujúci sa dlh. "Nestalo sa tak pre dlh. Oumar tam vraj mal nejakú párty, došlo k poškodeniu nábytku a keď to majiteľ videl, vymenil zámok," ozrejmil B. Podolák. Podľa slov jeho brata Oumar býval spolu s Karimom Diabym a spoločne sa nepohodli s majiteľom bytu. Vylúčil, že za výmenou zámku je chýbajúca platba. Hráči spochybnili, že klub vyplatil turecké sústredenie, na čo prezident klubu zareagoval slovami: "Keby sme nezaplatili, doteraz nie sme doma... Nechali by si nás tam a hráči by umývali riady, aby dlh splatili." K informácii, že trpezlivosť došla aj Imrichovi Baloghovi z FK Barca – ktorý prichýlil A-mužstvo na tri týždne a B-mužstvo, ktoré tam hrá druholigové stretnutia – lebo nedostáva peniaze z MFK Košice poznamenal, že pán Balogh už sám vo štvrtok dementoval tieto informácie. "Nedlhujeme mu nič a spolupráca funguje veľmi dobre. Bodaj by som mal viac takých partnerov, akým je pán Balogh," zaželal si B. Podolák a k otázke o celkovom dlhu klubu dodal: "Teraz na tom pracujeme, ale nie je to závratná čiastka. Sú kluby, ktoré majú väčšie dlhy." Nejasnosti okolo zmluvy brankára Darka Tofilského, ktorá sa údajne skončila 31. decembra 2014, objasnil M. Podolák. "Áno, vypršala, ale s Darkom sme mali podpísanú paralelne ešte jednu zmluvu do 30. 6. 2015. Zmluva by vypršala iba v prípade, ak by zostal v FC Tours. Ako by mohol ísť za 350.000 eur, keby bol voľným hráčom? Mám s majiteľom FC Tours veľmi dobré vzťahy. Medzi serióznymi partnermi sa nesústreďujeme na dĺžky zmluvy: buď toho hráča potrebujem a chcem, lebo je kvalitný, alebo ho nepotrebujem, lebo nemá potrebnú kvalitu. My sme sa s Tours dohodli, no vstúpil do toho Darkov agent a stroskotalo to na podmienkach pre hráča. Nerátali sme s tým, že sa vráti. S Tofiloským sme sa však už dohodli na novom kontrakte do konca tohto roka s opciou na ďalší polrok." ZDROJ: TASR
Posledná rozlúčka bude vo štvrtok 12. marca o 12.00 h v košickom Krematóriu. Bratislava 9. marca (TASR) - V piatok 6. marca zomrel vo veku 66 rokov novinár Miroslav Grega, ktorý pôsobil vo viacerých médiách, napríklad Večer, ČTK – TASR, SRo – Rádio Regina Košice. Posledná rozlúčka bude vo štvrtok 12. marca o 12.00 h v košickom Krematóriu. Informácie poskytla Beáta Penxová-Mačingová z Regionálnej organizácie Slovenský syndikát novinárov Košice. ZDROJ: TASR
Podľa predbežnej lekárskej správy poškodená žena utrpela zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia do šiestich dní. Krádežou jej spôsobili škodu vo výške 90 eur. Košice 9. marca (TASR) - Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Košiciach obvinil zo zločinu lúpeže formou spolupáchateľstva dvoch mladíkov z Košíc. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová informovala, že 17-ročný Richard a 16-ročný Ivan mali v piatok (6.3.) vo večerných hodinách pred vchodom do obytného domu na Starej Baštovej v Košiciach lúpežne prepadnúť 60-ročnú ženu. „Obvinený Richard bez slov pristúpil k žene, rukou ju udrel do hrudníka a chytil za kabelku, ktorú mala prevesenú cez rameno. Potom ju stiahol na zem, kde ženu fyzicky napadol aj obvinený Ivan. Ten ju kopol do krku,“ priblížila incident Mésarová s tým, že obaja potom žene vytrhli kabelku z rúk a z miesta ušli. Podľa predbežnej lekárskej správy poškodená žena utrpela zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia do šiestich dní. Krádežou jej spôsobili škodu vo výške 90 eur. Obvinení mladíci boli umiestnení do cely policajného zaistenia s návrhom na ich vzatie do väzby. „Za tento zločin hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na tri až osem rokov, v prípade mladistvých sa trestná sadzba znižuje na polovicu,“ uzavrela hovorkyňa. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ Košice zároveň vzniesol obvinenie pre prečin krádeže a prečin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty voči 25-ročnej Gabriele z Košíc. „Tá v októbri minulého roka na presne nezistenom mieste na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach využila nepozornosť 64-ročnej ženy a z kabelky jej ukradla peňaženku s osobnými dokladmi, finančnou hotovosťou takmer 500 eur, doklady a platobnú kartu,“ objasnila Mésarová. Poškodenej žene spôsobila škodu vo výške 500 eur. Následne ukradnutú bankomatovú kartu viackrát neúspešne použila v bankomatoch na území mesta Košice. „Obvinenej žene za tieto skutky, v prípade dokázania viny, hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov,“ dodala policajná hovorkyňa. ZDROJ: TASR
Košice 7. marca (TASR) – Prijatím memoranda, vyzývajúcim všetky zúčastnené strany na bezpodmienečné ukončenie vojenských akcií na východe Ukrajiny, sa dnes skončila mierová konferencia v Košiciach. Deklarácia zdôraznila potrebu dodržiavania mierovej dohody z Minska, ako aj zdržania sa agresívnej rétoriky v politike, médiách i spoločenskom živote na oboch stranách konfliktu. Podporila tiež mierotvorné pôsobenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a vyslovila sa za vytvorenie rámcových podmienok na neodkladnú humanitárnu pomoc do postihnutých regiónov. "Účastníci tohto stretnutia sa bez výhrad hlásia k mierovej dohode z Minska a na základe tejto dohody sa rozhodli sformulovať body memoranda," uviedol pre novinárov predseda Nemecko-ukrajinského fóra Rainer Lindner. Na podujatí si podľa jeho slov zároveň pripomenuli početné obete a utečencov, ktorí patria k dôsledkom konfliktu na Ukrajine. V záverečnom vyhlásení sa hovorí aj o potrebe rusko-ukrajinského občianskeho dialógu či význame ekumenického dialógu cirkví z oboch krajín. Konferenciu "Cesty k mieru – Občiansky dialóg v znamení dohody Minsk II" iniciovalo Nemecko-ruské fórom a Nemecko-ukrajinské fórum v spolupráci s bratislavským Inštitútom ASA (Analýzy – stratégie - alternatívy). Záštitu nad ňou mal slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD). Na dvojdňovom podujatí sa stretli štyri desiatky občianskych aktivistov, vedcov a politikov z Ukrajiny, Ruska, Nemecka a Slovenska. "Jednomyseľne sme sa zhodli, že po tomto košickom stretnutí by malo nasledovať ďalšie, ktoré sme pracovne nazvali Košice II," konštatoval Lindner. O podujatí v Košiciach sa podľa neho určite dozvedia najvyšší predstavitelia Ruska, Ukrajiny a Nemecka. Predseda správnej rady Nemecko-ruského fóra Matthias Platzeck konštatoval, že Košice vytvorili vynikajúci priestor a atmosféru pre stretnutie takéhoto druhu. Diskusia bola podľa neho emotívna, avšak skutočnosť, že všetci účastníci prijali pozvanie na záverečnú večeru, podľa neho svedčí o úspešnom nastolení dialógu medzi oboma stranami. "Samozrejme, prímerie ešte nie je zárukou, že nastane skutočný mier. Ak sa podarí udržať prímerie dlhší čas, potom sa občania musia opäť začať spolu stretávať a komunikovať, aby fungoval normálny život. A na tom sme sa zhodli," povedal expremiér Brandenburska a bývalý predseda Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Ďalšia podobná konferencia v metropole východného Slovenska by sa podľa neho mohla konať koncom leta až začiatkom jesene. Podpredseda Národnej rady SR Miroslav Číž vyjadril presvedčenie o veľkom význame konferencie, o jej úspechu podľa neho svedčí veľký záujem o jej pokračovanie. "Možno, že pre mesto Košice pôjde raz o historickú udalosť. Sme veľmi radi, že záver konferencie vyznel veľmi optimisticky. V podstate jednohlasný súhlas s deklaráciou naznačuje, že je na čom pracovať," povedal. Medzi účastníkmi boli zástupcovia rôznych názorových prúdov. V ruskej delegácii išlo napríklad o poslancov Štátnej dumy, ale aj vedúcu organizácie "Matky vojakov" z Petrohradu. Na konferencii mal dnes vystúpiť aj premiér Robert Fico, jeho program však bol už v piatok (6.3.) pre chorobu zrušený. ZDROJ: TASR
Pri dopravnej nehode vodič, resp. nevodič a jeho dvaja spolujazdci utrpeli ľahké zranenia, na vozidle vznikla škoda 350 eur. Košice 9. marca (TASR) - V sobotu (7.3.) dopoludnia došlo v katastri mesta Košice medzi mestskou časťou Košice-Šaca a obcou Veľká Ida k dopravnej nehode, pri ktorej policajti zachraňovali zakliesneného spolujazdca v havarovanom aute. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová informovala, že 30-ročný vodič z okresu Košice-okolie viedol vozidlo značky Audi po štátnej ceste v smere do obce Veľká Ida, kde z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky dostal s vozidlom na rovnom úseku šmyk a zišiel mimo vozovku. „Následne s vozidlom narazil do drevnatého porastu, pričom sa vozidlo prevrátilo na strechu. Ako prví dorazili na miesto nehody policajti Obvodného oddelenie Policajného zboru Košice-Šaca, ktorí spozorovali vo vozidle zakliesneného muža. Ten bol pri vedomí a dusil sa, nakoľko mal hrudný kôš privalený vozidlom,“ priblížila hovorkyňa. Ďalší dvaja muži z posádky vozidla sa nachádzali mimo auta. Tí pomáhali policajtom havarované vozidlo nadvihnúť, aby uvoľnili zakliesnenú osobu. Zapreli sa o volant a prah vodičových dverí, ale vytiahnuť zraneného z vozidla sa im nepodarilo, nakoľko mal nohy zakliesnené dverami na strane spolujazdca. „Jeden z policajtov duchaprítomne zo služobného vozidla vybral kufrík s drägerom (merač alkoholu, pozn. TASR), ktorý podložil pod kapotu nadvihnutého vozidla, aby zabránil opätovnému pritlačeniu hrudníka zraneného muža. Do príchodu ostatných záchranných zložiek, záchranárov a hasičov, policajti monitorovali základné životne funkcie zraneného muža a následne asistovali pri jeho ošetrovaní a zabezpečovali miesto nehody do príchodu kolegov, dopravných policajtov,“ doplnila Mésarová. Tí zistili, že vodič viedol vozidlo bez vodičského oprávnenia a pri dychovej skúške mu namerali 0,99 miligramu na liter alkoholu v dychu, čo je v prepočte viac ako dve promile. Pri dopravnej nehode vodič, resp. nevodič a jeho dvaja spolujazdci utrpeli ľahké zranenia, na vozidle vznikla škoda 350 eur. Poverený príslušník policajného zboru už 30-ročného muža obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý mu hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok. „V tomto prípade paradoxom je, že zatiaľ čo na jednej strane kufrík s drägerom pomohol zachrániť účastníka dopravnej nehody, na strane druhej vinníka nehody tento dräger pomohol usvedčiť a až do vytriezvenia si posedel v cele policajného zaistenia,“ uzavrela Mésarová. ZDROJ: TASR
Firma sa zároveň dôrazne ohradila voči špekuláciám niektorých médií o politickom pozadí štátnej pomoci, ktorú získala od vlády na podporu vzniku nových pracovných miest. Prakovce 27. februára – Spoločnosť Railway Casted Components (RCC) odmieta spájanie svojho podnikania so slovenskou politikou. „Spájanie štátnej pomoci pri rozbehu zlievarne v Prakovciach s politikou a politickými prepojeniami je zlomyseľným zavádzaním, ktoré šíria niektoré médiá a ktoré nemá s realitou nič spoločné,“ uvádza sa v stanovisku spoločnosti. Biznis plán pre Prakovce bol podľa vedenia firmy vynikajúci a ponúkal atraktívnu a dlhodobú perspektívu pre viac ako 400 zamestnancov, ktorí tu našli prácu s priemernou mzdou 625 eur. Prisľúbená štátna pomoc vo výške takmer desať miliónov eur bola nasmerovaná na podporu vzniku nových pracovných miest v regióne, ktorý dlhodobo čelí vysokej nezamestnanosti. Všetky peniaze, ktoré spoločnosť RCC dodnes zo štátnej pomoci čerpala, teda necelých 32 %, boli podľa jej tvrdení použité na výplaty zamestnancov. „Všetky problémy, s ktorými sa potýka zlievareň v Prakovciach, majú jedného spoločného menovateľa, a tým je vojna na východe Ukrajiny a všetko, čo je s ňou spojené. Pri rozbehu firmy nikto nemohol tušiť, že takéto niečo nastane,“ zdôraznila generálna riaditeľka RCC Irina Mileva. Firma sa zároveň dôrazne ohradila voči špekuláciám niektorých médií o politickom pozadí štátnej pomoci, ktorú získala od vlády na podporu vzniku nových pracovných miest. „Takéto fámy považujeme za zlomyseľné zneužívanie ťaživej situácie firmy a jej zamestnancov,“ povedala ďalej Irina Mileva a dodala, že majitelia spoločnosti a celé vedenie už niekoľko mesiacov hľadá spôsob, ako vyriešiť vzniknutú situáciu. O ďalšom osude spoločnosti RCC sa podľa nej rozhodne najneskôr do konca marca 2015. Viac ako tri stovky zamestnancov spoločnosti je momentálne na 60 % platu, pričom niektorí z nich svoje peniaze nevideli už od decembra. Približne 150 z nich vo štvrtok (26. 2.) protestovalo pred sídlom firmy, aby dali najavo svoju nespokojnosť. Najneskôr do konca marca by však podľa tvrdení spoločnosti mali vedieť, čo s nimi bude. Či dostanú naspäť svoju prácu i peniaze, alebo podnik zatvoria. ZDROJ: TASR
Medzi nezamestnanými v okrese Gelnica sú predovšetkým ľudia so základným vzdelaním. Gelnica 19. februára (TASR) – Nezamestnanosť v okrese Gelnica patrí momentálne medzi jednu z najvyšších na Slovensku, už dlhšie obdobie sa pohybuje na úrovni 20 %. O prácu sa tu však boja aj ďalší. Väčšina zamestnancov jednej z najväčších firiem v regióne, Spoločnosti Railway Casted Components, a. s., v Prakovciach, totiž momentálne pracuje na 60 %. V riadnom režime ostalo len 38 z celkového počtu 372 zamestnancov. „Zatiaľ oficiálne nám nikto hromadné prepúšťanie nenahlásil, sú ľudia na 60 %. Od jednej zo zamestnankýň, s ktorou som komunikovala minulý týždeň, som sa dozvedela, že pripravujú novú výrobu od marca,“ uviedla pre TASR pracovníčka Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Gelnici Mária Lukáčová. Momentálne je v okrese nezamestnanosť na úrovni 21 %, podľa nej je to spôsobené zvýšeným počtom sezónnych zamestnancov v evidencii úradu práce. „V apríli a máji sa to číslo zase trošku zníži,“ dodala Lukáčová. Medzi nezamestnanými v okrese Gelnica sú predovšetkým ľudia so základným vzdelaním. Niektorí z nich sa snažia robiť si rekvalifikačné kurzy, aby mali vyššiu možnosť sa zamestnať. V okrese je okolo 50 podnikov, ktoré zamestnávajú viac ako 20 pracovníkov. „Stáva sa, že berú ľudí evidovaných u nás na úrade práce. Informácie o novom investorovi, ktorý by hromadne prijímal nových pracovníkov, zatiaľ nemáme,“ dodala Lukáčová. Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie bol v okrese Gelnica ku koncu vlaňajška 3147, z toho 1430 bolo žien a 169 absolventov stredných, prípadne vysokých škôl. ZDROJ: TASR
Počas telefonického rozhovoru sa vyhrážal postrieľaním aj tým, ktorí neposkytli dostatočnú a rýchlu zdravotnú starostlivosť jeho manželke. Košice 2. marca (TASR) – Zo spáchania prečinu násilia proti skupine obyvateľov polícia v Košiciach obvinila 59-ročného muža z Moldavy nad Bodvou. "Obvinený sa vo štvrtok 26. februára v kancelárii onkologického ústavu v Košiciach vyhrážal lekárom ublížením na zdraví a smrťou. Následne v ten istý deň v priestoroch Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa vyjadril, že by bolo najlepšie všetkých, ktorí ublížili jeho manželke a jemu, postrieľať," uviedol dnes košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó. Nasledujúci deň sa muž podľa polície počas telefonického rozhovoru vyhrážal postrieľaním aj tým, ktorí neposkytli dostatočnú a rýchlu zdravotnú starostlivosť jeho manželke. "Takto vzbudil u poškodených lekárov dôvodnú obavu o ich životy a zdravie. Obvineného ešte v piatok (27. 2.) polícia zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia," dodal Szabó. V prípade dokázania viny hrozí mužovi až dvojročné väzenie. ZDROJ: TASR
Pracovníci firmy v Prakovciach dostanú tieto peniaze na účty v najbližších dňoch. Prakovce 3. marca (TASR) – Akciová spoločnosť Railway Casted Components (RCC) dnes uhradila svojim zamestnancom meškajúce výplaty za mesiac december 2014. Pracovníci firmy v Prakovciach dostanú tieto peniaze na účty v najbližších dňoch. Vedenie i akcionári zároveň ďalej hľadajú riešenia pre ďalšiu existenciu spoločnosti, ktorej výrobný program zásadne utrpel v dôsledku rusko-ukrajinského konfliktu a následných západných sankcií voči Rusku. „Dnes prvýkrát od konca minulého roka nastala situácia, keď sme boli schopní uhradiť našim zamestnancom časť meškajúcich výplat. Okamžite a bez váhania sme to aj urobili,“ uviedla generálna riaditeľka spoločnosti RCC Irina Mileva. Dodala, že vedenie firmy si plne uvedomuje ťažkú situáciu, v akej sa ocitli zamestnanci. Podľa jej slov majitelia a vedenie RCC neustále hľadajú riešenia pre fabriku, ktorá sa v dôsledku rusko-ukrajinského konfliktu ocitla v krízovej situácii. Šéfka RCC zároveň potvrdila, že platí stanovisko firmy z minulého týždňa, podľa ktorého sa o jej ďalšom osude rozhodne do konca marca. „To, na čom sme sa dohodli minulý týždeň s predstaviteľmi Odborového zväzu KOVO, platí, vrátane toho, že naši ľudia budú za marec poberať plnú mzdu, a nie iba 60 %“, povedala na záver Mileva. Budúcnosť viac ako troch stoviek zamestnancov fabriky v Gelnickom okrese tak stále nie je istá. Niektorí z nich výplaty nedostali od decembra a aj to bol dôvod, prečo sa rozhodli minulý týždeň protestovať pred sídlom spoločnosti. ZDROJ: TASR
Oznámenie o tom vyšlo v uplynulých dňoch vo Vestníku verejného obstarávania. Košice 4. marca (TASR) – Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) zrušil opakovanú verejnú súťaž na nákup nových trolejbusov, ktorá bola vyhlásená v januári tohto roku. Dôvodom je, že nedostal ani jednu ponuku. Oznámenie o tom vyšlo v uplynulých dňoch vo Vestníku verejného obstarávania. Podnik chcel v rámci obnovy vozového parku nakúpiť tri dvojčlánkové kĺbové nízkopodlažné trolejbusy s predpokladanou cenou 1,68 milióna eur bez DPH. Nákup bol zabezpečený cez príspevok zo štrukturálnych fondov z operačného programu Životné prostredie. "Vzhľadom na to, že bola podpísaná zmluva o NFP (Nenávratnom finančnom príspevku) a je naďalej platná, ďalší postup budeme konzultovať s riadiacim orgánom, teda ministerstvom životného prostredia. Nevylučujeme ani možnosť vypísania ďalšej súťaže," uviedla pre TASR hovorkyňa DPMK Michaela Karaffová. Nákup trolejbusov chcel realizovať podnik už vlani. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) najprv neschválilo žiadosť DPMK o príspevok z eurofondov pre nesplnenie kritérií. Následné verejné obstarávanie zverejnené v septembri 2014 podnik zrušil z dôvodu, že sa prihlásil len jeden uchádzač. ZDROJ: TASR
Podozrivého muža zaznamenala bezpečnostná kamera. Košice 4. marca 2015 (Teraz.sk) - Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach vedie vyšetrovanie vo veci krádeže a porušovania domovej slobody, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ. Muž sa medzi 08.00 a 11.00 hodinou dňa 23.02.2015 vlámal na Roľníckej ulici v Košiciach do rodinného domu. Z domu odcudzil rôzne šperky zo žltého kovu a dámske hodinky. Spôsobil celkovú škodu za takmer 1.000 eur. Podozrivý muž vo veku 30 až 40 rokov je vysoký 170 až 180 cm, štíhlej postavy, má krátke vlasy s miernou lysinou, na sebe mal oblečené rifle, sivú zimnú bundu s kapucňou s čiernym lemovaním okolo rukávov a na páse a tmavý sveter. Polícia žiada občanov, aby akékoľvek informácie, ktoré by pomohli stotožniť podozrivú osobu, oznámili na ktoromkoľvek policajnom útvare, resp. na známom telefónnom čísle 158. ZDROJ: TASR
Meškanie pri rekonštrukcii električkových tratí v Košiciach kritizuje strana Sieť s tým, že mesto môže pri odďaľovaní dokončenia projektu prísť o desiatky miliónov eur z eurofondov. Košice 5. marca (TASR) – Meškanie pri rekonštrukcii električkových tratí v Košiciach kritizuje strana Sieť s tým, že mesto môže pri odďaľovaní dokončenia projektu prísť o desiatky miliónov eur z eurofondov. "Ak nebude stavba odovzdaná, vyúčtovaná a skolaudovaná do konca tohto roka, hrozí, že mesto bude musieť preplatiť všetky tieto finančné náklady," uviedol dnes pre novinárov zástupca starostu košickej mestskej časti Staré Mesto Rastislav Trnka. Strana Sieť pripomína, že termín uvedený v zmluve medzi mestom a dodávateľom na ukončenie všetkých stavebných prác – vrátane úsekov, ktoré sa ešte nestihli realizovať, je koniec júla 2015. Predseda Pravého poslaneckého klubu v košickom Mestskom zastupiteľstve (MsZ) Miroslav Špak uviedol, že úsek na Kuzmányho ulici mal byť podľa prvotného vyjadrenia magistrátu dokončený v októbri 2014 a podľa druhého termínu do Vianoc 2014. "Keď úsek Kuzmányho ulice mešká doteraz štyri mesiace a môj reálny odhad je, že prvá električka tadiaľto neprejde skôr ako v máji 2015, ako chce magistrát zabezpečiť dokončenie ostatných úsekov, keď v tomto prípade ako investor absolútne zlyhal," spýtal sa. Odmietol pritom prenášanie zodpovednosti za meškanie pri rekonštrukcii na dodávateľa prác. Trnka a Špak žiadajú magistrát, aby zverejnil konečný a záväzný termín dokončenia úseku Kuzmányho ulice tak, aby ho mesto Košice garantovalo svojim občanom a v prípade jeho opätovného nedodržania vyvodilo osobnú zodpovednosť. Žiadajú tiež zverejniť harmonogram prác na ostatných úsekoch. Navrhujú vytvoriť Krízovú pracovnú skupinu z pracovníkov magistrátu, poslancov mesta a nezávislých odborníkov na kontrolu dodržiavania harmonogramu prác. ZDROJ: TASR
Prvé tresty súvisiace s vlaňajším zabitím 31-ročného muža z obce Oborín vyriekol dnes Okresný súd (OS) v Michalovciach. Michalovce 5. marca (TASR) - Prvé tresty súvisiace s vlaňajším zabitím 31-ročného muža z obce Oborín vyriekol dnes Okresný súd (OS) v Michalovciach. V prípade figurovali ako obžalovaní celkovo šiesti ľudia - Ingrid B. (1980), Mária B. (1960), Andrej B. (1988), Oto B. (1976), Radoslav L. (1996) a Anna Sz. (1980). Ingrid, Mária, Andrej, Oto a Radoslav boli žalovaní z toto, že v júli minulého roka v obci Oborín po slovnej hádke napadli Miriam R., ktorej mali spôsobiť zranenie s práceneschopnosťou 10 dní. Poškodenej potom prišiel na pomoc jej 31-ročný brat Pavol. Pri fyzickej potýčke ale utrpel ťažké zranenia mozgu, ktorým o týždeň podľahol v nemocnici. Páchatelia ho mali niekoľkokrát udrieť drevenou palicou. Mária a Anna boli podozrivé z toho, že po incidente opakovane ovplyvňovali a zastrašovali svedkov zločinu. Mali sa im dokonca vyhrážať zabitím. Mária a Ingrid čelia obžalobe z porušovania domovej slobody a ublíženia na zdraví. Máriu navyše obžalovali aj z výtržníctva a zločinu vydierania. Andreja obžalovali z porušovania domovej slobody a výtržníctva, Ota zo zločinu zabitia a výtržníctva, Radoslava z výtržníctva a Annu z vydierania. Sudca dnešné hlavné pojednávanie krátko po jeho otvorení prerušil na niekoľko hodín vzhľadom na to, že časť obžalovaných sa rozhodla pre dohodu s prokuratúrou o vine a treste. OS následne akceptoval dohodu v prípade štyroch zo šestice obžalovaných, a to - Ingrid B., Márie B., Andreja B. a Anny Sz. Títo obžalovaní súhlasili s navrhovaným trestom a prijali ho. Súd im uložil podmienečné tresty odňatia slobody v dĺžke 18 až 36 mesiacov so skúšobnou dobou v trvaní 30 až 60 mesiacov. Ingrid, Márii a Andrejovi súd zároveň nariadil povinnosť spoločne nahradiť poškodenej Miriam R. škodu vo výške 1153,60 eura a zdravotnej poisťovni sumu 220,66 eura. Odsúdeným ďalej súd prikázal úmyselne nevstupovať do dvora rodinného domu, kde došlo vlani k fyzickým útokom, nepribližovať sa k poškodeným na krátku vzdialenosť a nezdržiavať sa úmyselne v blízkosti ich obydlí. Ďalších dvoch obžalovaných, Ota B. a Radoslava L., vylúčil súd na samostatné konanie, ktoré sa uskutoční na Okresnom súde v Michalovciach o dva týždne. Obaja čelia obžalobe z výtržníctva, Oto navyše obžalobe zo zločinu zabitia, za čo mu hrozí, že strávi za mrežami sedem až desať rokov. ZDROJ: TASR
Košická kapela Stark Band funguje len rok a pol, ale za to ste o nej už mohli počuť. Pod starým názvom Danka Stark Band vyhrala súťaž Pegas 2014, druhé miesto na ROKOKU a minulý rok vydala klip Pýtaj sa ma, kde spája funk s folklórom. Speváčka Danka Starková tancovala niekoľko rokov vo folklórnom súbore, spieva od malička a obklopujú ju kvalitní hudobníci. Až siedmi. Jedným z nich je Juraj Kováč, gitarista, vokalista a v neposlednom rade textár, ktorý odpovedá na otázky. A sekunduje mu Danka. Počula som o vás už asi pred rokom, že ste veľmi dobrí hudobníci, ale hrávate covery. Už od začiatku bol jasný koncept, že začnete prevzatými skladbami, alebo vám chýbal textár? Kapely tak väčšinou začínajú. Sme ôsmi hudobníci  a museli sme sa najprv zohrať, a z toho sa potom začali vyvíjať naše pesničky. Zamerali ste sa na funk a pop. Vy teda nemáte problém sa zaškatuľkovať do istých hudobných žánrov?Určite nie. Ale bude sa to meniť. Ja píšem texty a pesničky a chcem ich stále niečím ozvláštniť. Bude to stále funk pop, ale znieť to bude ako Stark Band, čiže vždy to budeme my, no ovplyvnení rôznymi žánrami. Prečo funk pop? Mne sa to páči, pretože populárna hudba je žiadaná a predáva sa, no a funk nás baví a ľudia sa na to vedia zabávať. Čiže chcete baviť seba a ľudí naokolo, žiadne ťažké polemiky v textoch? Áno, ja nemám rád, že na Slovensku sú poväčšine deprimujúce a pomalé skladby. Chcem to zmeniť, a preto chcem písať veselé veci. A ty si šťastný? Nie, ale možno preto o tom píšem (smiech). Minulý rok v máji ste nahrali prvú autorský skladbu Be Together.  Je to veselá funky, popová skladba s retro nádychom. Natočili ste k nej promo klip, a tam je prvýkrát vidieť, koľko vás je. Danka, spieva sa ti dobre pri siedmich chlapoch? Veľmi dobre, so ženami by to bolo asi horšie. Ženský kolektív poznám a tam panujú rôzne negatívne veci. Ani sa nečudujem, že ti je dobre, veď všetci siedmi kapelníci ťa žiadali o ruku. Mierim na klip Pýtaj sa ma, kde ste spojili funky s tradičným slovenským folklórom. Juraj, koho to bol nápad? Náš nápad a dali sme ho dokopy s kameramanom a režisérom Jakubom Bačom. Celý klip sa nám podaril za jeden deň. Na skladbu sme mali aj dobré reakcie, hoci niektorí tvrdili, že sa máme viac držať štýlu, akým je skladba Be Together, viac funky a po anglicky. Ale tá pesnička bez klipu neznie ako folklórna, čiže je to funky skladba. Iní zasa povedali, že klip sa ku skladbe nehodí, ale rád robím veci, ktoré na prvý pohľad nesúvisia a jemne zavádzajú ľudí. Je to jediná slovenská vec? Áno a chystám sa písať iba anglické texty. Je ťažké napísať slovenskú skladbu. Ľudia tomu rozumejú a vedia si to vyložiť viacerými spôsobmi, a lepšie sa nám po anglicky aj spieva. Vyhrali ste súťaž Pegas 2014 so skladbou Last Night, ale nikde som si ju nevedela vypočuť. Skladba ešte nie je vydaná. Pracujeme na nej vyše pol roka a čakáme na jedného interpréta zo západu, ktorý ju príde dokončiť, ale nechceme o tom ešte hovoriť. Bude to prekvapenie. Ste už v poradí tretí košický víťaz (po Line Mayer a projekte Call Me Steve). Aké benefity vám táto súťaž dala? Nahrali sme singel Pýtaj sa ma a zahráme si koncert na ďalšom ročníku. Aký bude rok 2015 pre kapelu Stark Band? V marci vydávame EP-čko so šiestimi vecami, čakajú nás aj súťaže, ako Radegast Líheň v Česku, Hard Rock Café Rising či Carpathia Fest v Poľsku. Tento rok chceme natočiť aj klip ku skladbe Make Me Dance, pracovať na nových autorských veciach a hrávať koncerty. Na festivaloch či aj v kluboch? Hrávame aj v kluboch, ale najradšej na väčších pódiách. Je nás veľa a kluby nás nevedia uniesť. Niekedy mám pocit, že tým ľuďom v podniku ubližujeme, pretože robíme veľa hluku. Ďakujem za rozhovor.  Gabriela Krestián Kuchárová
Raz improvizuješ, inokedy prídeš s pripraveným prejavom a nabudúce dostaneš rolu moderátora či hodnotiteľa. Každá úloha má svoje pozitíva aj negatíva a ich cieľom je naučiť ťa lepšej medziľudskej komunikácii. Na konci stretnutia možno dostaneš diplom a v úplnom finále aj titul Výnimočný Toastmaster. Alebo jednoducho odídeš domov hrdý, s dobrým pocitom, že si niečo zvládol. Také sú stretnutia Toastmasters. Dokážu však ešte oveľa viac. Názov klubu je odvodený od anglického pojmu toast, čo znamená krátky príhovor alebo prípitok. Toastmastri sú teda majstrami príhovorov. „Klub Toastmasters slúži na to, aby sme sa vedeli postaviť pred ľudí a povedali im niečo, čo má hlavu a pätu. Aby to dobre vyzeralo a znelo, a aby si publikum niečo odnieslo. Ide skrátka o cibrenie rečníckych zručností. Druhou oblasťou sú vodcovské zručnosti. Učíme sa byť dobrým lídrom, teda dávať spätnú väzbu tak, ako by sme ju chceli počuť a čítať my sami – s odporúčaniami a predsa motivujúco,“ vysvetľuje na úvod viceprezident košického klubu Toastmasters Peter Furmaník. Z Ameriky na Slovensko Nezisková organizácia s cieľom rozvíjať komunikačné a prezentačné zručnosti vznikla v roku 1924 v Amerike. Dodnes sa rozrástla do vyše 113 krajín a na Slovensku ju zastupujú kluby v Bratislave, Nitre, Košiciach a Poprade, kam myšlienku Toastmasters pred vyše rokom priniesli Alexander Birčák a Aurélia Kollová. V súčasnosti má klub dvadsať členov, ktorí sa stretávajú dvakrát mesačne na približne dvojhodinových stretnutiach. Prísť na ne môže ktokoľvek. To, či sa aktívne zapojí, je len na jeho odvahe. „Stretnutia Toastmasters sú určené všetkým, bez rozdielu veku či zamestnania. Každý aktívny účastník si vyberie svoju rolu – buď pôjde o pripravený prejav, improvizovaný prejav na mieste, moderovanie niektorej z častí, moderovanie večera, alebo bude jedným z hodnotiteľov. Tých je viac druhov. Noví členovia či hostia napríklad počítajú opakované slová, slovnú vatu, alebo merajú čas. Členovia klubu skúsenejší v klubových rolách sledujú myšlienku prejavu, jeho formu a obsah. Aj prednesené hodnotenie je istým spôsobom prejav, ktorý musí byť vhodne formulovaný, postavený tak, aby rečníka nielenže neurazil, ale dokonca povzbudil. Mne osobne sa to zdá minimálne trikrát ťažšie, než úloha prednášajúceho,“ hovorí Peter Furmaník. Hodnotenie by malo mať takzvanú „sendvičovú štruktúru“, na úvod sa ocenia rečníkove silné stránky, potom dostane konkrétne odporúčania, čo a ako môže urobiť, aby bol ešte lepším rečníkom, a prejav uzatvára pochvala. Posudzuje sa napríklad štruktúra prejavu, práca s hlasom, mimika, gestikulácia či postoj. Základom je prežiť to „O Toastmasters som sa dozvedela minulý rok, ale na stretnutia som chodila veľmi sporadicky, väčšinou ako nezávislá pozorovateľka. Počas jedného z nich som sa zo zvedavosti prihlásila na rolu improvizácie a prvýkrát som vystúpila pred ľuďmi. Od toho dňa sa snažím zapájať do rôznych úloh,“ popisuje vlastné skúsenosti členka klubu Lenka Strýčková. Prvé vystúpenie volajú toastmastri ice-breaker, čiže prelomenie ľadu. Jeho cieľom je zvládnuť ho od začiatku do konca bez toho, aby rečníka nezlomila tréma. Ľudovo povedané, treba ho prežiť. Ďalšie sú už zamerané na štruktúru prejavu, na reč tela či použitie prezentačných pomôcok. Tému prejavu si rečník určuje sám a vďaka tomu sa poslucháči vždy dozvedia niečo nové. Pri vstupe do klubu dostáva člen manuál s inštrukciami, radami a tipmi, ako na to. Základná príručka pre rečníka aj lídra je rozdelená na desať projektov a každý je zameraný na inú zo spomenutých zručností. Členovia sa zároveň môžu zapájať aj do organizovania stretnutí a vedenia klubu, čo prispieva k rozvoju ich vodcovských schopností. „Rečnícke kurzy bývajú často krátke a drahé. V našom klube sa naopak zlepšujeme postupne, dlhodobo a vlastným tempom. Každý tu prichádza s iným cieľom. Niekto chce vyhrávať súťaže, niekto chce motivovať svet a napríklad ja som sa chcel postaviť pred ľudí a dokázať povedať to, čo chcem, tak, aby im to niečo dalo. Rečnícka aj líderská cesta majú viac levelov, od Zručného rečníka/lídra cez Pokročilého zlatého rečníka až po Výnimočného toastmastra. Na stretnutiach sa tiež vyhlasuje najlepší rečník, improvizátor večera a najlepší hodnotiteľ, ktorí dostanú diplom. Viac než ceny je však pre nás posúvanie sa vpred,“ vysvetľuje Peter Furmaník. „Naučíte sa napríklad prekonávať strach nielen pri vystupovaní pred ľuďmi, ale aj všeobecne. Tiež zistíte, že je lepšie robiť veci s malými nedostatkami, ktoré sa dajú odstrániť, než ich neskúsiť vôbec. A tiež spoznáte veľa inšpiratívnych ľudí, takže je lepšie chodiť na stretnutia bez sprievodu, aby ste sa s nimi viac rozprávali,“ dodáva Lenka. Zázračná komunikácia Existuje presný návod na to, ako sa stať rečníkom? Overené know-how poskytujú spomenuté manuály, pričom každý si môže zvoliť vlastnú cestu, jej tempo, hĺbku aj cieľ. Najdôležitejšie je zapájať sa do jednotlivých rolí čo najčastejšie a z konkrétnych tipov si niečo odniesť. „Obdivujem ľudí, do kancelárie ktorých vojde totálne nazlostený človek a oni sa s ním dokážu porozprávať tak, že o 20 minút vyjdú von ako najlepší kamaráti. Medziľudská komunikácia dokáže zázraky. A práve tú rozvíja Toastmasters. Každý z nás je denno-denne v styku s ľuďmi – so šéfom, s podriadenými, obchodnými partnermi či napríklad aj s nie celkom priateľskými kolegami. Musíme s nimi komunikovať, a to tak, aby sme sa dokázali správne vyjadriť a zároveň sa nepohádať. Aj tomu pomáha náš klub. Možno práve preto nájdete medzi členmi podnikateľov aj študentov, no aj právnika, učiteľku či muzikanta. Niekto chodí na taekwondo, angličtinu alebo salsu. My máme Toastmasters,“ uzatvára viceprezident. Najbližšie stretnutia klubu sa budú konať 24. februára a 12. marca v HalmiCaffe na Hlavnej 21 v Košiciach. Okrem toho môžete toastmastrov z času na čas stretnúť na verejných vystúpeniach. Minulý rok to bolo napríklad na TEDxKošice, Pecha Kucha Night Poprad či návštevy viacerých škôl. ZDROJ: zajtrajsienoviny.sk
Ženy v mnohých podobách. Madony, grácie, hudobníčky, tanečnice, anjelice, šašice, matky, milenky, domorodkyne, jazdkyne. Nachádzať ich môžete na sedemdesiatich obrazoch počas výstavy Dušana Baláža (1950) v Slovenskom technickom múzeu do 15. marca. Veľavravný názov Do p( )dstaty ženy je dostatočne pútavým pozvaním. Košický výtvarník Dušan Baláž sa rád hrá. Badať to nielen na slovnej hračke v názve výstavy. Svoje obrazy vystavil bez popisov, aby sa divák sám zamyslel a hľadal. „Toto je moja prvá monotematická výstava venovaná ženám. Z lásky venovaná, lebo si ženy vážim. Ako si vážim aj fakt, že som tu vďaka mojej maminke,“ uviedol autor a na margo otázky, či onú podobu ženy našiel, dodal: „to je celoživotný proces, neustále ju treba hľadať. Najkrajšia línia je línia ženy. Potom ďaleko, ďaleko línia fliaš, a potom línia koňa. Žena je kilometre pred nimi.“ Vernisáž (12. 2.) mala jubilejný charakter a vďaka masovej návštevnosti vytvorila priateľské a slávnostné ovzdušie. Desiatky gratulantov stáli v dlhom rade a dve stovky návštevníkov si vychutnávali obrazy a dobré víno za hudobného doprovodu Dušana Baláža mladšieho. Podľa slov výtvarníka pre neho hojná účasť znamená lásku, božie požehnanie, veľa krásnych ľudí a mnoho pozitívnej energie. Pri  prehliadke Balážových diel plných emócií isto neopomeňte aj katalógový text kurátorky Gabriely Haščákovej. „Lásku kumulovanú v osobnosti a diele“ objavíte v Slovenskom technickom múzeu do 15. marca. ZDROJ: zajtrajsienoviny.sk
Pre začiatok rekonštrukcie ďalších úsekov električkovej trate dôjde od nedele (8.3.2015) k úplnej uzávierke Staničného námestia pre vozidlá MHD.   V tejto súvislosti dôjde k zmene umiestnenia zastávok Staničné námestie a tiež k zmenám v trasovaní vybraných autobusových liniek. Na Staničnom námestí bude zároveň zriadený Info stánok, ktorý bude viditeľne označený. V nedeľu (8.3.2015) bude otvorený výnimočne od 14:00 do 21:00 hod. V pracovné dni (pondelok – piatok) bude Info stánok otvorený od 6:00 do 19:00 hod. a cez víkendy (sobota – nedeľa) od 10:00 do 21:00 hod. Nové stanovištia autobusov na Staničnom námestí: Stanovište "A" - bude zriadené pri areáli bývalého kúpaliska Červená hviezda. Zastavovať na ňom budú: - linky smer Námestie osloboditeľov/Palackého/Senný trh (x6, x7, 10s, 15s, 21, 23, 24, 33, N1, N2 a N3), - ďalej vybrané linky smer Nám. Maratónu mieru (17, 19), - a zároveň bude výstupnou zastávkou pre končiace spoje (linky x6, x7, 16s, 17s, 21, 23, 24, 27, 29 a 33). Stanovište "B" - bude zriadené na Svätoplukovej ulici pri výdajni spešnín ŽSR. Zastavovať na ňom budú linky smer Mlynská bašta/Mier/Pri hati (5, 16, 17, 19, 27, 29, 30, 57). Autobusové linky 16, 17 a 19 smerom od Nám. Maratónu mieru/Mlynskej bašty budú premávať odklonom cez zastávky Vodná a Jakabov palác, pričom zastávku Staničné námestie vynechávajú. Zastávky Železničná nemocnica a Pošta 2 smer Staničné námestie nebudú obsluhované. Autobusové linky 16s (od Podhradovej), 17s, 27, 29 a 30 budú premávať cez zastávky Vodná > Jakabov palác > Palackého > Senný trh > Staničné námestie. V opačnom smere cez zastávky Pošta 2 a Železničná nemocnica, pričom zastávky Jakabov palác a Vodná vynechajú. Električkové, trolejbusové a ostatné autobusové linky budú premávať bez zmien. Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, aby svoje jazdy MHD realizovali s dostatočnou časovou rezervou. ZDROJ: Kosice.sk
Policajti hľadajú zlodeja, ktorý vykradol 83-ročnému dôchodcovi chladničku. Páchateľ vzal klobásy, olej, syry, maslo, paštéty a salámy. Narobil tak škodu za 20 eur. Podľa polície neznámy páchateľ v utorok večer vošiel do záhrady rodinného domu na Hlavnej ulici v Gelnici. Domáci neboli doma a cez neuzamknuté vchodové dvere vošiel do domu. "Gelnickí policajti skutok vyšetrujú ako prečin krádeže a prečin porušovania domovej slobody," uviedol košický policajný hovorca Alexander Szabó. Hladnému zlodejovi hrozí dvojročné väzenie. ZDROJ: sme.sk
Alkoholom posilneného šoféra VW Golf, navyše s platným zákazom jazdiť, chytili policajti v obci Prakovce v Gelnickom okrese. Dvadsaťjedenročný mladík sa premával v protismere na jednosmernej ulici. Mladému vodičovi od júla tohto roka plynie ročný zákaz šoférovať. Ako informoval košický policajný hovorca Alexander Szabó, policajti mu pri kontrole namerali 0,50 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 1,04 promile. Dominik si vyslúžil obvinenie z marenia výkonu úradného rozhodnutia a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Skončil v policajnej cele a v prípade dokázania viny mu hrozí trest až na dva roky. ZDROJ: sme.sk
V sobotu 28.2.2015 sa konal hokejový turnaj amatérov „O pohár primátora mesta Gelnica“. Turnaja sa zúčastnilo osem mužstiev -  GL – MESTO, GL – PINGUIN, GL - Vyhasínajúce hviezdy, HK Široké, HK Nižný Klátov, HK Biele beštie Spišské Podhradie, HC 03 Víťaz, HK Veľký Folkmar. Všetky mužstvá nastúpili na ľad s odhodlaním vyhrať, no zvíťaziť môže len jeden. Domáci  hokejoví amatéri sa nedali zahanbiť a obsadili všetky tri prvé pozície. 3. miesto obsadilo mužstvo s názvom Gelnica– PINGUIN, druhú priečku si vybojovali hráči mužstva  Gelnica - Vyhasínajúce hviezdy a na víťazný piedestál sa v silnej konkurencii prebojovalo mužstvo  Gelnica – MESTO. Blahoželáme. Sláva víťazom a česť porazeným. ZDROJ: gelnica.sk  
Hlavné body spolupráce predstavia na najbližšom stretnutí, nemal by chýbať cestovný ruch, doprava či infraštruktúra. Primátori piatich okresných miest na Spiši – Kežmarku, Popradu, Levoče, Spišskej Novej Vsi a Starej Ľubovne sa na pracovnom stretnutí v Kežmarku dohodli na vzájomnej spolupráci na zlepšenie podmienok pre občanov v celom regióne. „Už počas môjho pôsobenia na Okresnom úrade sme sa zaoberali spoluprácou miest v prirodzenom regióne – na Spiši. Naši predkovia na tomto území síce niekedy bojovali, ale najmä spolupracovali. K susedom sa musíme správať slušne, pomáhať im, aby raz pomohli oni nám,“ povedal primátor Kežmarku Ján Ferenčák. „Základom bude komunikácia, aby sme mohli ďalej spolupracovať. V minulosti nebol v regióne v niektorých oblastiach súzvuk samospráv a nie všetky veci, ktoré región potreboval, boli propagované v rámci všetkých miest,“ vysvetlil primátor Kežmarku Ján Ferenčák, iniciátor stretnutia. Ako dodal, dôležitou úlohou bude vyšpecifikovať oblasti, v ktorých budú mestá prioritne spolupracovať. Spoluprácou dosiahnu viac Pre všetkých primátorov bolo zjednocujúcim slovom stretnutia „spolupráca“, keďže ňou dokážu viac. „Ak budeme vystupovať spoločne, ak budeme mať spoločné priority, verím, že ich budeme aj ľahšie presadzovať. Projekty nepomôžu iba mestám, ale celému regiónu,“ skonštatoval Ferenčák. Ako príklad uviedol nedávno skončenú Svetovú zimnú univerziádu, ktorá mala vysoké hodnotenie aj v medzinárodných športových kruhoch. Dôležité bude taktiež načasovanie najvýznamnejších podujatí jednotlivých miest tak, aby sa navzájom neprekrývali, ale aby susedné mestá navzájom podporili a propagovali akcie v regióne. „Musíme sa vzájomne podporovať, a nie rozdeľovať,“ povedal Ferenčák. Pre primátora Levoče bolo stretnutie a podanie si ruky s kežmarským primátorom symbolickým ukončením dlhoročnej vojny medzi Levočou a Kežmarkom. „Teraz by sme chceli mier, ale nielen ten symbolický. V regióne máme veľké množstvo bohatstiev. V minulosti bol Spiš lídrom Uhorska v oblasti kultúry či hospodárstva a chceli by sme, aby bol Spiš takým regiónom v rámci Slovenska,“ povedal Milan Majerský, prvý muž levočskej radnice. Ten okrem iného podotkol, že stretnutím sa nespájajú iba mestá, ale aj kraje, keďže v Košickom kraji sa nachádza Spišská Nová Ves. Najbližšie v Poprade Stretnutie vyvolalo pozitívne ohlasy aj u nového primátora Popradu, Jozefa Švagerka. „Je to signál na začatie našej spolupráce. Tá by mala zahŕňať určite aj cestovný ruch, keďže náš región je na to predurčený. Som presvedčený, že nájdeme spoločnú cestu,“ povedal popradský primátor krátko po stretnutí. Primátori sa budú stretávať štyrikrát ročne, pričom výstupom najbližšieho rokovania bude memorandum o spolupráci. Lorant Paugsch Foto: autor
OBSAH:   Július Cézar je výborný stratég a vodca, ktorý doposiaľ nenašiel nikoho, kto by ho porazil. Iba hŕstka nepoddajných Galov sa naďalej vysmieva priamo do tváre slávneho rímskeho orla a odoláva jeho vojnovým výpadom. Teraz má však Cézar geniálne pomstychtivý plán, ako sa drzých Galov zbaviť raz a navždy: zviesť jednoduchých dedinčanov čarom civilizácie v podobe veľkolepých rímskych stavieb. Teda ide o kompletné vyrúbanie lesov a výstavbu „mramorákov“ (predchodcov dnešných panelákov)... ale rozhodne s honosným názvom – Sídlisko Bohov. Ibaže Asterix a Obelix svoju malú dedinku, ukrytú v hlbokom lese, plnú chutných diviakov, nadovšetko milujú. Predsa nedopustia, aby sa z ich milovaného domova stal turistický skanzen. Musia nakopnúť svoj dôvtip a pokúsiť sa prefíkaného Cézara v tejto podlej bitke poraziť...   Viac na: http://www.cine-max.sk/942/filmy/pripravujeme/asterix-sidlo-bohov  
Obsah: Režisér Neill Blomkamp prichádza s nadčasovým projektom, ktorý sa nepochybne zaradí medzi najvýraznejšie filmy roku 2015. Dej sa odohráva v blízkej budúcnosti, kedy sa humanoidné roboty stali novými strážcami zákona a poriadku. Sú neomylní, presní a nekompromisní. Jeden z nich je však iný. Chappie je výsledkom ojedinelého experimentu, zásadným zlomom vedeckého výskumu. Tak ako všetko, čo je na tomto svete jedinečné, aj Chappie musí bojovať o prežitie... a to aj napriek tomu, že je zázrakom evolúcie, na ktorý sme tak dlho čakali.     Viac na: http://www.cine-max.sk/934/filmy/pripravujeme/chappie