Prírodné skvosty a riziká okolia Myjavy očami Miloša Stankovianskeho


V piatok 27. marca 2015 vás o 18.00 h zasa pozývame na prezentáciu Prírodné skvosty a riziká okolia Myjavy očami Miloša Stankovianskeho.
Pôjde o predstavenie myjavského rodáka Doc. RNDr. Miloša Stankovianskeho, CSc. spojené s premietaním a besedou.