Knihy Kornélia - FRANZ KAFKA


FRANZ KAFKA

FRANZ KAFKA sa narodil v Prahe, v rodine židovského obchodníka. Aj keď mal k českému jazyku a kultúre pomerne blízky vzťah, všetky jeho knihy sú napísané v nemčime. PROCES je často označovaný za jeho vrcholné dielo. V tomto absurdnom románe môžeme zažiť postupnú psychickú premenu človeka, ktorý je drvený nemilosrdnou štátnou mašinériou.

- z dnešného pohľadu vnímame knihu ako prorockú a jednoznačne nadčasovú.